Testování změn v e-shopu

V rámci fungování e-shopu můžete narazit na situaci, kdy je třeba otestovat nějaké plánované změny, ale nechcete je zkoušet na běžícím e-shopu.

Pro tyto případy je možné si vytvořit novou testovací verzi e-shopu na našich stránkách a v ní změny vyzkoušet.  

Jak do testovací verze nahrát data z existujícího e-shopu?

V tomto případě bude záležet, za jakým účelem testování provádíte. Testovací e-shop je založen s několika kategoriemi, produkty, články a přednastavenými dopravami a platbami. 

Manuální přenesení dat

Pokud pro otestování potřebujete své kategorie a produkty, doporučujeme z produkčního e-shopu použít Kompletní export. Ten lze nalézt v sekci v Produkty → Export. Vyexportovaný soubor uložte a nahrajte do testovací verze e-shopu v sekci Produkty Import. Exportem lze případně přenést i zákaznické účty, ale ty doporučujeme vytvořit testovací, aby reálným zákazníkům neodcházely například e-maily s potvrzením objednávky. Zbytek obsahu (dopravy, objednávky, e-mailové šablony atd.) je třeba překopírovat nebo vytvořit manuálně. 

V případě otestování změny šablony pravděpodobně postačí kategorie a produkty, se kterými byl e-shop založen.

Klonování e-shopu

Druhou možností je pak vytvoření tzv. klonu produkčního e-shopu. Na testovací verzi lze vytvořit přesnou kopii vašeho e-shopu (tedy včetně všech produktů, zákazníků, nastavení doprav, článků apod.).

Klon lze vytvořit pouze na žádost majitelského účtu prostřednictvím helpdesku. Naklonovaná testovací verze je dostupná po dobu 30 dní a cena klonování je 1 000 Kč bez DPH. Na klony nejsou přenášeny nainstalované externí doplňky. 

Na klony pro testovací účely standardně nejsou kopírovány objednávky a navazující doklady (faktury). Na žádost je možné objednávky do klonu zahrnout. Ovšem vzhledem k tomu, že klonování je výpočetně náročná operace, která generuje zátěž na naše servery, zvažte prosím, jestli je na naklonovaném e-shopu pro testování potřebujete. Zejména, pokud máte větší množství objednávek a dokladů (v řádu tisíců).

Klon není nijak s produkčním e-shopem propojený, ale protože obsahuje jeho data, je při práci na klonu třeba obezřetnost. Příkladem mohou být objednávky. Pokud máte nastavené stavové e-maily na ostrém e-shopu, budou aktivní i na klonu. Pokud na klonu bude stavová šablona e-mailu aktivní, mohou na e-mailové adresy z objednávek odcházet e-maily i z naklonovaného e-shopu.

Klon rovněž doporučujeme zaheslovat (viz Zabezpečení vstupu heslem), aby zákazníci naklonovaný projekt nedohledali.

Jak mohu vyzkoušet externí doplňky?

Pokud zkoušíte změny na e-shopu v testovacím provozu, je možné vyzkoušet pouze naše interní funkce e-shopu.

V případě externích doplňků je podmínkou pro jejich instalaci objednaná ostrá verze e-shopu a nelze z ní udělit výjimky. Doporučujeme tedy externí doplňky testovat na vašem ostrém e-shopu. Každý doplněk můžete dočasně pozastavit v administraci e-shopu v sekci Propojení → Správce doplňků, abyste vše odladili.

Pokud to z nějakého důvodu není možné, lze jedním z výše uvedených způsobů založit testovací verzi, kterou naplníte potřebnými daty, a dočasně na ní objednáte jeden z tarifů s měsíční platbou.

I e-shop pro účely testování je třeba řádně vypovědět dle našich VOP. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná plynout od prvního dne následujícího fakturačního období po doručení výpovědi. Služby čerpané po dobu provozu testovacího e-shopu je třeba uhradit.

Jak změny přenést zpět na ostrý e-shop?

Pro přenesení změn po testování mezi e-shopy nemáme žádný nástroj a je třeba všechny změny přenést manuálně. V případě produktů nebo kategorií vám může pomoci export a import.

Zcela určitě nedoporučujeme postup, kdy se rozhodnete pro spuštění ostrého e-shopu na testovací verzi a ukončení původního produkčního e-shopu. Důvodů je několik:

  • Přijdete o celou historii e-shopu nebo její část.
    • Pokud budete testovací verzi stavět od počátku sami, přijdete o všechna data v historii zákazníků a objednávek, objednávky samotné a další. Tato data není možné mezi jednotlivými e-shopy přenášet.
    • V případě, že využijete náš klon, bude vám chybět část dat mezi vytvořením klonu a ukončením produkčního e-shopu.
  • Bude potřeba převádět nový e-shop na doménu.
  • Pro původní produkční e-shop poběží dvouměsíční výpovědní lhůta, během které bude nutné hradit jeho provoz.
  • Přenesení předplaceného tarifu (např. na rok) není mezi jednotlivými e-shopy technicky možné.

Pokud potřebujete k možnostem testování a doporučeným postupů další informace, kontaktujte nás přes helpdesk (viz Helpdesk – jak nás kontaktovat) a s kolegy vám doporučíme vhodné řešení.