FAQ Objednávky

Můžu používat svoje vlastní stavy objednávek?

Ano, samozřejmě. Vlastní stavy objednávek přidáte v Nastavení → Objednávky → Stavy pomocí tlačítka Přidat. Více informací najdete v článku Stavy objednávky.

Mohu pro e-maily vytvářet vlastní šablony?

Ano, jistě. Všechny informace o vytváření šablon najdete v článku Šablony e-mailů.

Mohu k e-mailům přikládat přílohy?

Tuto možnost najdete v sekci Nastavení → Emaily → Automatické zasílání na záložce Systémové akce. Přílohy můžete použít například k zaslání obchodních podmínek nebo formulářů pro odstoupení od smlouvy v e-mailu s potvrzením objednávky. Více najde v článku Informační e-maily. 

Můžu nastavit na změnu stavu objednávky i jiné akce, např. generování dokladů?

Ano. Podrobné informace o nastavení včetně příkladu použití najdete v článku Stavy objednávky.

Můžu zákazníka informovat o objednávce pomocí SMS zprávy?

Ano, samozřejmě. Podrobné informace se dozvíte v článku SMS upozornění.

Je možné exportovat a vytisknout pro sklad objednávky k expedici?

Ano. Jednoduchý návod, jak vytisknout list k expedici, najdete v článku Objednávky.