Export zákazníků

Export zákazníků umožňuje hromadné stažení registrovaných zákazníků a další práci s nimi. Stažený soubor lze buď upravit a zpět importovat do administrace e-shopu (více v nápovědě Import zákazníků) nebo ho můžete využít pro hromadný import do dalších programů. Export zákazníků je umístěn v sekci Zákazníci → Export (obrázek 01).

Jeden uživatel nebo partner může mít spuštěný pouze jeden export zákazníků, tj. nelze mít více souběžných probíhajících exportů, které vyvolá jeden partner nebo uživatel administrace. Pro stažení dalšího exportu zákazníků je třeba počkat na dokončení předchozího požadavku. 

Obrázek 01
Obrázek 01

Na záložce Export najdete tyto volby:

  • Registrovaní zákazníci: umožňuje omezení exportovaných dat dle data registrace zákazníka. Pokud necháte políčka prázdná, budou exportováni všichni zákazníci.
  • Typ exportu: typ souboru, ve kterém se export stáhne. K dispozici jsou formáty *.xml, *.csv a *.xlsx.
  • Zabezpečení exportů: určuje, pro kterého partnera bude generována URL adresa pro stažení exportu. Více informací najdete v nápovědě Zabezpečení exportů.
  • Permanentní odkaz zvoleného exportu: umožňuje poskytnout odkaz pro stažení souboru podle zvolených parametrů. Přístup k odkazu lze případně omezit na určitou IP adresu (volba Povolit pouze z určité IP adresy).

Export přes URL

Exportovat zákazníky lze i zadáním definované URL adresy do prohlížeče nebo externího programu. Stahování exportu lze případně zabezpečit dvěma způsoby: 

  • Zabezpečení exportů: jedná se vygenerování unikátní URL adresy včetně zabezpečovacího hashe pro každého z partnerů. Po skončení spolupráce pak lze přístup jednotlivým partnerům odebrat, aniž by to ovlivnilo ostatní. Více naleznete v nápovědě Zabezpečení exportů. Pro vygenerování unikátní URL adresy stačí pouze vybrat příslušného partnera z nabídky.
  • Povolit pouze z konkrétní IP adresy: přístup k vygenerovanému exportu bude možný pouze pro zadanou IP adresu.

Přístupový log

Záložka Přístupový log ukazuje datum stažení exportu, typ souboru, konkrétní IP adresu a jméno uživatele nebo služby, která export stáhla (obrázek 02). Logovány jsou jak ruční exporty, tak exporty stažené přes URL adresu. 

Obrázek 02
Obrázek 02