Hodnocení zákazníků

Doplněk Hodnocení zákazníků slouží jako nástroj k vytváření statistik nákupů jednotlivých zákazníků. Automaticky označuje věrné zákazníky a ty, kteří vám generují největší obrat. Navíc díky doplňku dokážete odhalit potenciální problémové zákazníky, snížit riziko storna objednávek i opakované vrácení balíčků.

Pokud potřebujete jakkoliv poradit s výběrem a objednáním doplňku, jsme vám k dispozici na info@shoptet.cz.

Jak hodnocení zákazníků funguje?

Každý zákazník, ať už registrovaný nebo neregistrovaný, je identifikovatelný na základě e-mailové adresy.

Pokud zákazník provede objednávky jako neregistrovaný a až poté se registruje, je třeba zákazníkův e-mail ověřit k tomu, aby se jeho hodnocení před a po registraci sečetla. Ověření provedete v detailu zákazníka (v umístění Zákazníci → Přehled) v záložce Účty uživatele. Zde zaškrtněte u účtu daného zákazníka políčko Ověřeno.

Pokud takový zákazník provedl jeden nákup jako neregistrovaný a dva nákupy po registraci, pak po tomto ověření bude hodnocen za všechny tři nákupy.

Kde se hodnocení zákazníků nastavuje?

Nastavení tohoto doplňku naleznete v sekci Zákazníci → Hodnocení. Zde můžete definovat pravidla, podle kterých systém zákazníka vyhodnotí. Zákazník tedy dostane buď pozitivní nebo negativní hodnocení po splnění jedné z uvedených podmínek. Hodnocení je graficky odlišeno.

Udělené hodnocení se zobrazuje v celé administraci. Lze najít v detailu zákazníka, v přehledu zákazníků i v přehledu objednávek nebo v jejich detailu.

Grafické zobrazení hodnocení je pojaté pomocí dvou smajlíků, a to usměvavého a zamračeného. Pro podrobnější informace stačí na daný smajlík najet myší (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

V sekci Kdy zobrazovat pozitivní hodnocení nastavíte, jaké podmínky musí zákazník splnit, aby ho obdržel. Zákazník takové hodnocení získá po splnění jedné z uvedených podmínek:

 • Celkově nakoupil nad určitou částku: kladné hodnocení bude uděleno, pokud celkový součet nákupů překročí zadanou částku.
 • Nákupů více jak: pevný počet nákupů pro udělení hodnocení.
 • Poslední nákup před méně jak: umožňuje dát pozitivní hodnocení zákazníkům, kteří u vás například často nakupují.
  • Dobu můžete nastavit, jak dlouhou chcete. Během této doby musí zákazník vytvořit minimálně dvě objednávky. V základu je doba nastavena na 31 dní (obrázek 02). Takto můžete odměnit věrné zákazníky. Doporučujeme kombinovat např. s věrnostní slevou.

V sekci Kdy zobrazovat negativní hodnocení nastavíte, jaké podmínky musí zákazník splnit, aby ho dostal. Zákazník takové hodnocení získá už po splnění jedné z uvedených podmínek.

 • Nad % stornovaných objednávek: zobrazí negativní hodnocení nad určité procento z počtu učiněných objednávek.
 • Nad počet storno objednávek: hodnocení bude uděleno při pevném počtu storno objednávek.
 • Poslední nákup před více jak: umožňuje dát negativní hodnocení dlouhou dobu neaktivním klientům. Přednastavená hodnota je 365 dní (obrázek 02).
 • Automaticky stornovat objednávky: v případě aktivní volby se každému zákazníkovi s negativním hodnocením budou automaticky stornovat jeho objednávky. Funkci lze individuálně zapnout a vypnout pro jednotlivé zákazníky přímo v detailu zákazníka (obrázek 03).

V sekci Automatické rozřazování zákazníků si můžete zákazníky s pozitivním hodnocením přesunout do vámi zvolené skupiny. Nejprve je třeba funkci povolit zatržením volby Aktivovat.

 • Přesunout do vybrané skupiny můžete zákazníka, který získal 1, 2 nebo 3 pozitivní hodnocení. Sem se započítávají pouze hodnocení udělená automaticky.
 • Klienta tak můžete zařadit například do skupiny VIP klient (obrázek 02). Takové zákaznické skupině pak můžete nastavit jiný ceník anebo jim nabídnout jiné slevy než ostatním zákazníkům. Více informací najdete v článku Skupiny zákazníků.
Obrázek 02
Obrázek 02

Hodnocení v detailu zákazníka

Podrobné hodnocení můžete vidět v detailu zákazníka (Zákazníci → Přehled) v záložce Hlavní údaje. V sekci Základní informace máte díky doplňku údaje o zákazníkových nákupech a stornovaných objednávkách.

V sekci Hodnocení zákazníků vidíte grafické hodnocení včetně vysvětlivek. Zákazník může získat jak pozitivní tak i negativní hodnocení dohromady.

Máte možnost také přidat poznámku a hodnocení ručně. V našem příkladu (obrázek 03) bylo pozitivní hodnocení přidáno na základě pravidel. Negativní hodnocení bylo přidáno ručně administrátorem e-shopu.

Obrázek 03
Obrázek 03

Storno objednávek rizikových zákazníků

Funkci Automaticky stornovat objednávky můžete plošně vypnout všem zákazníkům, u kterých jste si ji aktivovali. Tato funkce lze i vypnout nebo zapnout individuálně v profilu každého zákazníka. V umístění Zákazníci → Přehled klikněte na řádek se jménem zákazníka.

Díky sekci Základní informace se můžete lépe zorientovat a rozhodnout, jestli chcete zákazníkovi objednávky opravdu stornovat. Pro aktivaci funkce zaškrtněte volbu Automaticky stornovat objednávky

Další možností, jak pracovat s rizikovým zákazníkem, je blokování jeho IP adresy. Takový klient pak nemůže provést objednávku. Podrobný návod naleznete v článku Blokování IP adres.