Glami

Co je Glami?

Glami je největším vyhledávačem a online katalogem módního zboží a doplňků v Česku a na Slovensku. Glami působí také v Maďarsku, Rumunsku, Francii, Německu, Turecku, Rusku, Řecku, Chorvatsku, Slovinsku a Bulharsku. Díky doplňku Glami na tomto katalogu můžete inzerovat i vy.

Inzerce na Glami je zpoplatněná a funguje na principu PPC (Pay per Click), tedy platba za kliknutí. Pro přenášení nabídky vašeho zboží je třeba XML feed, pro měření konverzí pak Glami pixel.

Pro tu nejlepší prezentaci vašeho zboží doporučujeme používat kvalitní obrázky.

Glami XML feed

XML feed, který odpovídá specifikaci Glami, najdete v administraci Shoptetu v Propojení → Glami. Tento feed nezahrnuje položky, které nejsou na prodej, jsou vyprodané anebo jsou nedostupné (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Od roku 2019 Glami vyžaduje uvádět v XML feedu informace o složení výrobku včetně jeho procentuálního zastoupení v produktu. Toto opatření se týká pouze textilního zboží. Pokud složení neuvedete, nebude možné produkt promovat PPC systémem.

S XML feedem od Shoptetu není nutné uvádět procenta samostatně. Vše snadno nastavíte v administraci v detailu produktu na záložce Parametry.

Doporučujeme využít parametry pro filtrování, protože popisné parametry nepojmou více hodnot jednoho parametru. Navíc díky parametrických filtrům zákazníkům můžete zjednodušit výběr vašich produktů.

Nezbytný je údaj Materiál nebo Složení a jeho hodnota, která musí být zadaná ve tvaru název materiálu a procenta, např. Bavlna 100 %. Pokud vaše zboží obsahuje více součástí (např. podšívku a vrchní část) doporučujeme uvést složení co nejpřesněji, aby měli zákazníci ty nejlepší informace (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

Kategorie Glami

Pro správné párování vašich kategorií na e-shopu s kategoriemi na Glami, je třeba nastavit, které kategorie se vám mají nabízet k dispozici. Pro jednodušší práci označte pouze ty, které skutečně odpovídají vašim produktům na e-shopu.

Nastavte hlavní kategorie na vašem e-shopu v Propojení → Glami v sekci Volba kategorií (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

V sekci Produkty → Kategorie na záložce Kategorie produktu klikněte na vybranou kategorii/podkategorii. Napárovaná kategorie pro Glami se propíše pouze k těm produktům z vybrané kategorie, pro které je nastavena jako výchozí. 

Po kliknutí se vám otevře její detail a přejděte na záložku Doplňková nastavení. Zde doplňte kategorii podle Glami. Do kolonky stačí vepsat pouze poslední úroveň stromu kategorií z Glami. Administrace vám už napoví s výběrem kategorie (obrázek 04). 

Obrázek 04
Obrázek 04

Pokud je kategorie jako výchozí použita pro produkty, u nichž nelze vybrat jednu společnou Glami kategorii, je možné použít párování na úrovni produktu.

V tomto případě přejděte do detailu konkrétního produktu na kartu Pokročilé. Pod nadpisem Párování kategorií vyberte ze seznamu odpovídající kategorii pro Glami (obrázek 05). Párování kategorií na úrovni produktu je nadřazeno párování na úrovni kategorie. 

Obrázek 05
Obrázek 05

Na úrovni kategorie nebo produktu se k volbě objeví už pouze sekce těch kategorií, které byly zvolené jako hlavní na úrovni e-shopu.

Můžete také zvolit kategorie, které se nebudou exportovat do vyhledávače zboží. Uděláte to v Propojení → Glami v sekci Zakázat export z kategorií (obrázek 03). Zde zaškrtněte příslušnou kategorii nebo podkategorii. Pokud zaškrtnete nadřazenou kategorii, označí se spolu s ní všechny její podkategorie.

Glami pixel

Glami pixel umožňuje přizpůsobovat výpisy produktů na Glami podle zákazníkových kritérií, např. podle ceny, barvy, stylu i velikosti. Přednostně jsou zobrazeny e-shopy, které zákazník navštívil v minulosti. U nich je vyšší pravděpodobnost, že by mohl nakoupit. Více o fungování pixelu se dozvíte přímo v nápovědě Glami Pixel.

Glami pixel musí být umístěn na všech stránkách e-shopu včetně té, která následuje po odeslání objednávky.

V administraci Glami najděte a zkopírujte ID prodejny. Přejděte do administrace Shoptetu do Propojení → Glami. V sekci Remarketingový kód vložte do příslušného políčka ID vaší prodejny (obrázek 06).

Obrázek 06
Obrázek 06