Heureka XML feedy

Co je feed pro Heureku a proč má samostatné nastavení?

V administraci e-shopu najdete feedy pro vyhledávače produktů pod kartou Propojení → XML feedy.

Heureka má pro produktový feed specifické požadavky, a proto je tento feed generován systémově. Do jeho struktury není možné zasahovat stejným způsobem jako do nesystémových XML feedů. Systémový feed nelze vygenerovat v jiné měně než té, kterou má e-shop nastavenou jako výchozí.

URL adresa adresa feedu je http://www.domena-eshopu.cz/heureka/export/products.xml, kdy domena-eshopu.cz nahraďte doménou vašeho obchodu.

Přesnou URL adresu naleznete ve vaší administraci v Propojení → Heureka → XML feedy (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Na stejném místě můžete zaškrtnutím ovlivnit další nastavení:

 • Zahrnout do XML feedu popisné parametry,
 • Zahrnout do XML feedu parametry pro filtrování,
 • Zahrnout alternativní obrázky pro varianty,
 • Zahrnout související produkty,
 • Připojit MPN k názvu produktu: pokud zaškrtnete, bude se propisovat číslo dílu výrobce (MPN) do feedu v názvu produktu. Propisování MPN může zvýšit úspěšnost počtu spárovaných produktů.

Pokud provedete změny v detailu produktu, pak se v XML feedu pro Heureku projeví za 60 minut. 

Které dopravy podporuje Heureka?

Do XML feedu se propisují také dopravy a jejich ceny, které máte na e-shopu nastavené. Generují se pouze ty dopravy, které jsou napárovány na některou z našich systémových přepravních společností a které podporuje Heureka. Seznam veškerých podporovaných doprav najdete v nápovědě Heureky v článku Specifikace XML souboru.

Všechny tyto dopravy také naleznete v Propojení → Heureka → XML feedy v sekci Způsob dopravy. U podporovaných doprav je uvedeno Odesílá se.

Nad seznamem doprav můžete také zaškrtnout tlačítko Nezasílat informace o dopravě. Pokud ho zaškrtnete, informace o dopravě se do Heureka XML feedu nebudou odesílat a dopravy můžete spravovat v rozhraní Heureky.

Jak nastavit vlastní přepravu pro feed do Heureky?

Pokud máte nastavenou vlastní přepravu, je třeba vybrat jako Přepravní společnost možnost Vlastní přeprava, aby byla doprava správně odesílána na Heureku (obrázek 02).

Jestliže jednu přepravní společnost použijete vícekrát, bude se do feedu generovat nejlevnější doprava. V administraci Heureky je také přímo možnost vyplnit ceny doprav zvlášť. Tato možnost může překrývat nastavení, které máte ve feedu.

Obrázek 02
Obrázek 02

Které prvky se generují do jednotlivých tagů v rozšířeném feedu?

Jakékoliv zásahy do obsahu tagů ve feedu doporučujeme pouze pro pokročilé uživatele. V případě chyby může být negativně ovlivněno párování produktů. 

 • PRODUCTNAME: generuje se ve formátu Značka + Název produktu + případný Název varianty. V případě, že je značka shodná s řetězcem v názvu produktu, negeneruje se.
  • Například: Produkt bude mít název Dalekohled Meopta, značka Meopta. Do XML feedu se odešle pouze Dalekohled Meopta. Pokud ale bude mít značka například Prague products, do feedu se odešle Prague products Dalekohled Meopta.
 • PRODUCT: PRODUCTNAME + případný text Doprava zdarma + případný text Akce (reaguje na Akční cenu, ne na příznak Akce).
 • ITEM_GROUP_ID: označuje varianty jednoho produktu.
 • ACCESSORY: je ID jiného produktu nebo varianty, která je v e-shopu nastavená jako související produkt.
 • DELIVERY_PRICE_COD: do tagu se generuje nejnižší cena dobírky, která je spárována s danou dopravou. Pokud je k dopravě napojeno více plateb s příznakem dobírka, vybere se ta nejlevnější. Pokud doprava není spárována s dobírkou, generuje se pouze cena dopravy.
 • PARAM: do tagu PARAM se generují popisné parametry, parametry pro filtrování a varianty. Jedná se o parametry produktu (např. barva, velikost atd.).
 • DESCRIPTION: popis je generován z dlouhého popisku produktu. Pokud není vyplněn, generuje se krátký popisek
  • Pro pokročilé uživatele – obsahuje i HTML značky vložené přes WYSIWYG editor a značku CDATA, která zabraňuje jejich parsování.
 • ITEM_ID: kód produktu. Heureka podporuje jako maximální délku kódu 36 znaků. Naše e-shopy umožňují zadat až 64 znaků, pokud však plánujete Heureku využívat, je třeba dodržet její limit pro délku kódu.
 • EXTENDED_WARRANTY: informace o prodloužené záruce produktu. Pro správnou funkčnost je třeba vyplnit hodnoty v sloupci V měsících u vlastních záručních dob (Nastavení → Produkty → Záruční doby).
 • Jméno v XML feedu: jméno v XML feedu naleznete v detailu produktu pod kartou Pokročilé. Do rozšířeného XML feedu se bude generovat automaticky místo názvu produktu, pokud ho vyplníte. U produktů s variantami bude doplněno o parametry varianty.

V případě, že používáte v názvu produktu značku a zároveň máte značku máte vyplněnou v detailu produktu, do rozšířeného feedu pro Heureku se odesílá 2x. Chování lze obejít tím, že vyplníte v detailu produktu na záložce Pokročilé kolonku Název v XML feedu

Proč je do Heureky důležité posílat parametry produktů?

V rámci Heureky mnoho zákazníků používá pro výběr zboží filtry, které obsahují různé parametry, a proto by u produktů neměly chybět.

V rámci rozšířeného feedu je možné do parametrů produktů generovat informace z variant, parametrů pro filtrování a popisných parametrů. Pokud u vašich produktů vyplníte parametry, které Heureka podporuje, zvyšuje se šance na dohledání vašeho produktu. 

Některé parametry jsou pak pro párování produktů povinné. Jejich seznam lze najít zde. Shrnutí, proč jsou parametry pro Heureku důležité, můžete najít v tomto videu

Co je to dostupnostní XML feed?

Dostupnostní XML feed je soubor, který poskytuje zákazníkovi informace o dostupnosti produktů na vašem e-shopu a stejně tak například i čas, do kdy je třeba produkt objednat, aby se k zákazníkovi dostal v požadovanou dobu.

Více informací naleznete přímo v nápovědě Heureky v článku Dostupnostní feed.

Pokud provedete změny v počtu nebo dostupnosti zboží, pak se dostupnostní feed aktualizuje okamžitě.

Kde získat URL adresu dostupnostního feedu?

URL adresu najdete ve vaší administraci v Propojení → Heureka → XML feedy v sekci Dostupnostní XML feed (obrázek 03).

Je třeba vyplnit hodinu, do které musí zákazník zadat objednávku, aby mu produkt byl doručen za vyplněný čas. Ve výchozím stavu je zadáno 48 hodin (Heureka Depot ID nemusíte vyplňovat, pokud nepoužíváte Heureka Marketplace).

Feed počítá pouze pracovní dny (ne svátky a víkendy) a podle doby, kterou nastavíte, generuje čas doručení do feedu. Pokud si například nastavíte maximální čas pro vyřízení objednávky 23:59 a zadáte dobu potřebnou pro doručení produktů 42 hodin, garantujete tím, že produkt bude doručen nejpozději pozítří do 18 hodin (pokud zasahuje do této doby svátek, přidá se dalších 24 hodin, pokud víkend, přidá se 48 hodin).

Obrázek 03
Obrázek 03

Kam URL adresu dostupnostního feedu na Heurece zadám?

V administraci Heureky přejděte do detailu vašeho obchodu. Zde přejděte do Nastavení → Dostupnostní XML feed a vložte URL z administrace e-shopu. 

Pokud si nevíte s nastavením na Heurece rady, neváhejte kontaktovat jejich podporu.

Co dělat, když se na Heurece zobrazuje „doprava neznámá“?

Upozornění se zobrazuje u produktů, u kterých je nastaveno zobrazování cen dopravy na základě hmotnosti produktu, ale Heureka hmotnost produktu nezná. Aby Heureka znala hmotnost produktu, je potřeba ji zadávat v XML souboru pomocí tagu PARAM. Lze tedy do parametrů pro filtrování nebo do popisných parametrů v detailu produktu zadat parametr Hmotnost; x kg.

Druhou možností je zadávat cenu dopravy přímo v XML souboru pomocí tagu DELIVERY pro jednotlivé produkty. Tag je generován automaticky, zřejmě tedy nemáte správně nastaven systémový příznak dopravy, nebo uvádíte jen dopravy, které ve feedu nejsou dostupné. To případně může prověřit naše technická podpora.

Omezení pro kód produktu

Povolené znaky v naší administraci pro kód produktu na e-shopu jsou následující: A-Z 0-9 _ / -. mezera. Nicméně při odesílání do Heureky jsou všechny znaky, které nejsou číslo, písmeno, podtržítko nebo pomlčka, nahrazeny za podtržítko.

Heureka podporuje jako maximální délku kódu 36 znaků. Naše e-shopy umožňují zadat až 64 znaků, pokud však plánujete Heureku využívat, je třeba dodržet její limit pro délku kódu.

Lze některé produkty z feedu pro Heureku vyjmout?

V případě, že si některé produkty nepřejete na Heurece nabízet, přejděte v detailu konkrétního produktu (Produkty → Přehled) na záložku Pokročilé. Pod nadpisem Heureka nastavení pak najdete volbu Nezobrazovat na Heurece, kterou aktivujte. Produkt se následně přestane propisovat do feedu (na jeho aktualizaci je třeba vyčkat 60 minut). 

Pokud potřebujete nezasílat více produktů, je možné úpravu provést hromadně pomocí exportu a importu dat. Více informací naleznete v článku Import produktů.  

Můžete také zakázat export produktů z vybraných kategorií. Aby nastavení fungovalo správně, musí mít produkty, které nechcete do feedu exportovat, nastavenou danou kategorii jako výchozí. 

Do feedu pro vyhledávače nejsou rovněž exportované ty produkty, které mají skrytou výchozí kategorii.