Heureka kategorie

Co jsou Heureka kategorie?

V rámci Heureky je důležité produkty zařazovat do takzvaných produktových karet. V rámci jedné karty jsou spárovány všechny e-shopy, které daný produkt prodávají.

Při párování produktů do karet záleží na mnoha parametrech. Jedním z těch nejdůležitějších je název produktu a kategorie produktu. Heureka po e-shopech vyžaduje, aby kategorie byla zasílána dle jejich stromu kategorií. Aktuální strom kategorií můžete najít na této stránce

Jak kategorie nastavím?

V administraci e-shopu si otevřete Propojení → Heureka → Kategorie. Vyberte kategorie, které odpovídají sortimentu vašeho e-shopu, a stránku uložte (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Rozšířený Heureka feed nepřenáší informace o veškerých kategoriích a podkategoriích e-shopu, ale přenáší informaci pouze o výchozí kategorii, ve které je dané zboží zobrazené. Je tedy třeba řádně nastavit u produktu jeho výchozí kategorii, na kterou se následně napáruje Heureka kategorie (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

Pro napárování jednotlivých kategorií přejděte do detailu konkrétní kategorie v sekci Produkty → Kategorie (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

Ve stromu kategorií klikněte na vybranou kategorii. Tím se prokliknete na její detail a můžete ji dále upravovat. Přejděte na záložku Doplňková nastavení, kde lze vybírat odpovídající Heureka kategorie (obrázek 04). V kategoriích se dá vyhledávat, případně i systém sám nabízí doporučenou kategorii.

Pro správné chování je třeba nastavit všechny kategorie i podkategorie, které jsou u produktů přiřazené jako výchozí. Pokud si tím nejste jisti, které kategorie pro produkty používáte jako výchozí, doporučujeme napárovat všechny kategorie včetně podkategorií.

Obrázek 04
Obrázek 04

Pokud je kategorie jako výchozí použita pro produkty, u nichž nelze vybrat jednu společnou Heureka kategorii, je možné použít párování na úrovni produktu.

V tomto případě přejděte do detailu konkrétního produktu na kartu Pokročilé. Pod nadpisem Párování kategorií vyberte ze seznamu odpovídající kategorii pro Heureku (obrázek 05). Párování kategorií na úrovni produktu je nadřazeno párování na úrovni kategorie. 

Obrázek 05
Obrázek 05

Změny se propíší do rozšířeného feedu pro Heureku do dvou hodin. Heureka si následně feed stahuje v dvouhodinovém intervalu. Po provedení změn je tedy nutné počítat s tím, že se neprojeví ihned.