Heureka Marketplace

Heureka Marketplace

Heureka Marketplace je rozšířenou službou portálu Heureka.cz, kdy zákazníci mohou nakupovat přímo z Heureky, bez nutnosti navštívit e-shop. Nastavení Heureka Marketplace naleznete v administraci v Propojení → Heureka na záložce Marketplace.

Pro využití Heureka Marketplace je nezbytné, aby e-shop splňoval několik podmínek.

Podmínky pro aktivaci

 • E-shop musí využívat systémový feed pro Heureku ve formátu https://www.domena-eshopu.cz/heureka/export/products.xml. Více informací o rozšířeném feedu naleznete v nápovědě Heureka XML feedy.
 • E-shop musí mít certifikát Ověřeno zákazníky, který poskytuje Heureka obchodům splňujícím dobrý průměr hodnocení od zákazníků. Více informací naleznete v nápovědě Heureka – certifikát Ověřeno zákazníky a měření konverzí.
 • E-shop musí být v PPC režimu. Při využívání PPC režimu dochází k párování produktů do příslušných kategorií, kde jsou stejné nabídky e-shopů sdružovány na jednu stránku a řazeny dle ceny.

Postup aktivace Marketplace

Vložení dostupnostního feedu

 • Nejprve je třeba vložit do administrace Heureky dostupnostní feed. Ten naleznete v administraci Shoptetu v Propojení → Heureka → XML feedy.
 • V administraci Heureky v levém menu klikněte na možnost Přehled.
 • V Přehledu vašich obchodů vyberte ten, který chcete propojit.
 • Klikněte na tlačítko Nastavení.
 • Otevřete záložku Dostupnostní XML soubor a do příslušného pole vložte URL dostupnostního feedu. Pokud už váš obchod působí na Heurece, ostatní nastavení by mělo být vyplněno.

Více informací najdete v článku Heureka XML feedy.

Registrace a testování

 • Nyní je třeba provést registraci do služby Heureka Marketplace. Návod, jak na to, najdete přímo v nápovědě Heureky v článku Registrace a aktivace Heureka Marketplace.
 • Po registraci do Heureka Marketplace bude třeba propojení otestovat ze strany Heureky.
 • V administraci Shoptetu v Propojení → Heureka Marketplace přejděte do sekce Nastavení. Zde v poli Vaše "API ID" doplňte do prázdného políčka slovo test (obrázek 01).
 • Kontaktujte Heureku (kosik@heureka.cz), že je váš e-shop připraven pro testování. Hodnotu test zde ponechejte, dokud vás Heureka nevyrozumí o tom, že testování skončilo.
 • Zatím pokračujte v dalším nastavení API, stavů objednávek, doprav a plateb.
Obrázek 01
Obrázek 01

Další nastavení API

 • Z Propojení → Heureka → Marketplace je třeba zkopírovat API URL pro nastavení v Heurece a Rozsah vašich IP adres.
 • V Heurece přejděte v Přehledu do umístění Marketplace → Nastavení.
 • Na záložce Nastavení API vložte údaje ze Shoptetu do příslušných polí.

Nastavení stavů objednávek

Jako další krok je třeba propojit stavy objednávek z e-shopu se stavy, které se zasílají do Heureky. Každý e-shop může mít individuální stavy objednávek. Je proto třeba vždy vybrat stav, který nejvíce odpovídá tomu vašemu.

Vlevo vidíte stavy používané na Vašem e-shopu, vpravo v rozbalovací nabídce stavy z Heureka Marketplace (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

Nastavení viditelnosti doprav a plateb

Nastavte viditelnosti jednotlivých doprav a plateb (obrázek 03). Tato možnost se vám zobrazí až poté, co vyplníte pole Vaše "API ID".

Pokud máte způsob dopravy Osobní odběr, je třeba ho spárovat s pobočkou vytvořenou v administraci Heureky.

Obrázek 03
Obrázek 03

Ukončení testování a ostrý provoz

V této fázi jste stále ještě v testovacím režimu. Až bude testování ukončeno, kontaktuje vás někdo z technické podpory Heureky a obdržíte API ID pro ostrý provoz.

V administraci Shoptetu v Propojení → Heureka na záložce Marketplace přejděte do sekce Nastavení. Zde API ID od Heureky vepište do pole Vaše "API ID" (obrázek 04).

Obrázek 04
Obrázek 04

Co je třeba ještě zkontrolovat před samotným spuštěním?

Je možné, že vás systém po implementaci upozorní ještě na několik věcí, které je třeba upravit před samotným spuštěním.

 • Pokud se chyba týká Depot ID, nastavení pro něj můžete najít v administraci v záložce XML Feedy v sekci Dostupnostní XML feed.
 • Pokud vás systém upozorní na nastavení zaokrouhlení, v nastavení Měn (Nastavení → Základní nastavení → Měny) vyberte zaokrouhlení na 0 desetinných míst.
 • V případě, že v informačním e-mailu po objednávce máte přímo vepsané číslo bankovního účtu, mělo být ve zvláštní šabloně. Platební údaje třeba vyjmout a vložit je do části šablony Informace pro platbu převodem. Tu najdete v Nastavení → Emaily → Automatické zasílání v záložce Části šablon. Místo platebních údajů pak do e-mailu po objednávce vložíte odkaz na část šablony s platebními údaji, což je hodnota: #EMAIL[BILLING_METHOD=transfer].billingInfo#. Více informací o částech šablon v článku Šablony e-mailů.

Kontrola doprav a plateb

Doporučujeme také zkontrolovat všechny dopravy a platby na vašem obchodě (Nastavení → Doprava a Platby). U všech doprav a plateb je třeba mít správně nastaven typ dopravy nebo platby, který vybíráte z rozbalovací nabídky.

Jako např. na obrázku 05 je pro platbu Dobírkou vybrán Typ platby Dobírkou. Toto pole by nemělo být prázdné nebo špatně vyplněné. Dopravy a platby se pak špatně párují.

Obrázek 05
Obrázek 05

Lze některé produkty na Heureka Marketplace nezasílat?

V případě, že si některé produkty nepřejete na Marketplace nabízet, přejděte v detailu konkrétního produktu (Produkty → Přehled) na záložku Pokročilé. Pod nadpisem Heureka nastavení pak najdete volbu Nezobrazovat v Heureka Marketplace, kterou aktivujte. 

Pokud potřebujete nezasílat více produktů, je možné úpravu provést hromadně pomocí exportu a importu dat. Více informací naleznete v článku Import produktů.