Sady produktů

K čemu slouží sady produktů

Abyste mohli využívat následující funkce, je třeba mít doplněk Sady produktů. Jedná se o kombinaci produktů, které chcete prodávat pohromadě za odlišnou cenu než jednotlivé produkty (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

U každé sady definujete, z jakých produktů se skládá a kolik kusů daného produktu se v sadě nachází. Jednotlivé produkty, ze kterých se sada skládá, musí být vždy založeny v administraci. Sady mohou být různé dle vámi prodávaného sortimentu.

Základní nastavení sady produktů

V detailu produktu Produkty → Přehled na záložce Hlavní údaje najděte část Doplňující informace. Zde v nastavení Druh položky naleznete možnost Sada produktů. Novou sadu produktů vytvoříte takto:

 • V administraci Produkty → Přehled zvolte možnost Přidat produkt.
 • Zadejte název a zvolte kategorii.
 • V detailu produktu na záložce Hlavní údaje v sekci Doplňující informace nastavte tuto položku jako Sadu produktů (obrázek 02).
 • Produkt uložte.
 • V detailu produktu přejděte na záložku Související, tam nově přibylo pole Položky sady (obrázek 03).
 • Produkty vyhledávejte zadáním názvu nebo kódu, přidáte je kliknutím na samotný produkt.
 • Dále můžete také nastavit počet Kusů v sadě.
 • Pokud máte u jednotlivých produktů ze sady vyplněné pole Nákupní cena (nachází se v detailu produktu na záložce Cena), nákupní cena se automaticky doplní i u sady. Jedná se o součet nákupních cen produktů, které sada obsahuje. Doplněnou hodnotu je možné přepsat ručně.

V sadě není možné při objednávce vybírat varianty produktu. V sadě můžete mít namísto produktu jen jednu konkrétní variantu. Tato varianta musí být nastavena přímo v administraci podle postupu výše, kdy ji vyhledáte pomocí názvu nebo kódu. Tedy např. sada Čepice + rukavice. U rukavic nemůže zákazník vybírat jejich velikost. Sadu tak musí tvořit jenom např. čepice a rukavice velikosti M.

Obrázek 02
Obrázek 02
Obrázek 03
Obrázek 03

Viditelnost a dostupnost sady produktů

O viditelnosti a dostupnosti sady rozhodují určitá pravidla, která je potřeba dodržet:

 • Dostupnost se přenáší z nastavených produktů, měla by být stejná u všech položek sady.
 • Počet kusů skladem odpovídá počtu kusů dostupných produktů. Na e-shopu je zohledněn (tedy určuje, jestli se sada přidá do košíku nebo ne), v administraci se přepočítá až po otevření detailu sady.
 • Viditelnost sady musí být vždy stejná jako viditelnost jejích položek. Tj. pokud má být sada nabídnuta pouze pro přihlášené zákazníky, všechny položky sady musí mít hodnotu viditelnosti zobrazit jen přihlášeným.