Související a podobné produkty

Doplněk Související produkty vám umožní k jednotlivým produktům přidat další, které by zákazníci mohli také chtít. Například k mobilnímu telefonu můžete zákazníkovi nabídnout pouzdro a ochrannou fólii.

Doplněk Podobné produkty umožňuje zobrazit alternativy. Pokud se zákazníkovi nelíbí výrobek dané značky, může si vybrat výrobek s podobnými parametry od jiné značky.

S výběrem a objednáním doplňků vám rádi poradíme na info@shoptet.cz.

Jak nastavit související a podobné produkty

Základní nastavení obou doplňků naleznete v administraci v Nastavení → Produkty → Související a podobné produkty (obrázek 01). Zde můžete zvolit limit zobrazení souvisejících a podobných produktů v detailu produktu a po vložení produktu do košíku.

Obrázek 01
Obrázek 01

Vzájemné párování

Pokud v nastavení zaškrtnete volbu Vzájemně párovat, systém se chová následovně:

  • Nastavíte například k produktu Stan jako související produkt Stanové kolíky.
  • U produktu Stanové kolíky už nemusíte nic nastavovat, automaticky se bude mezi souvisejícími produkty zobrazovat produkt Stan.
  • Kvůli zmírnění zátěže na systém se však změna neprojeví v administraci, tj. na kartě Související v detailu produktu takto propárovaný produkt nebude zobrazen a bude viditelný pouze na e-shopu. Pokud zákazník zobrazí produkt Stan, uvidí v souvisejících produktech Stanové kolíky.

Nastavení v detailu produktu

Samotné nastavení souvisejících a podobných produktů provádíte v detailu produktu pod kartou Související. Stačí začít psát část kódu produktu anebo názvu a produkt (už zadaný v administraci) se zobrazí o řádek níže (obrázek 02).

Pokud má navázaný produkt více variant, pak je uveden kód první varianty. Všechny se zobrazí po najetí myši. Každý navázaný produkt lze prokliknout na jeho detail. Jednou přidané produkty nejsou znovu našeptávány. Nově přidané produkty jsou označeny červeně a po najetí myši upozorní na nutnost uložení. Produkty, u kterých chcete zrušit provázanost, se viditelně označí přeškrtnutím a šedým podkladem.

Obrázek 02
Obrázek 02

Vaši klienti pak uvidí náhled souvisejícího zboží v detailu produktu. Konkrétní zobrazení záleží na dané šabloně, související zboží se zobrazí buď na vlastní záložce nebo pod popisem produktu (obrázek 03).

Obrázek 03
Obrázek 03

Při párování se upřednostňují produkty, které jsou ručně vyplněné v detailu produktu. Až poté se doplní produkty z automatického doplňování. Obě varianty doplňování je tedy možné kombinovat.

Nastavení priority souvisejících a podobných produktů

Pro související i podobné produkty lze nastavit pořadí, ve kterém se produkty zákazníkovi budou na e-shopu zobrazovat. 

V případě ručního zadávání souvisejících a podobných produktů můžete určit jejich pořadí přímo v detailu produktu na kartě Související. Po přidání jednotlivých produktů najeďte myší do pravého sloupce a pomocí modrého křížku přesuňte produkt na požadované místo (obrázek 04). Po dokončení úprav stránku uložte přes tlačítko Uložit v pravém horním menu. 

Obrázek 04
Obrázek 04

Pokud související a podobné produkty přidáváte nebo upravujete hromadně pomocí importu, budou zobrazeny ve stejném pořadí jako jsou zadány v importovaném souboru. 

Import produktů je navíc ošetřen tak, aby vytvořil vazbu a prioritu i v případě, kdy je produkt v souboru umístěn až na konci.

Automatické doplnění produktů

Práci si můžete ulehčit tak, že k produktům ve vybrané kategorii necháte automaticky doplňovat podobné a související produkty. Ty se doplňují náhodně, a to do až do limitu, který je určený v nastavení. Upřednostňují se vždy produkty nastavené v detailu produktu.

Automatické párování nastavíte v detailu kategorie, do kterého se dostanete přes Produkty → Kategorie. Na její kartě zvolíte záložku Doplňková nastavení. Tam si nastavíte, z jaké kategorie se budou doplňovat související produkty (obrázek 05).

Doplňovat se budou jen ty produkty, které mají vybranou kategorii pro automatické doplňování nastavenou jako svoji výchozí kategorii.

Obrázek 05
Obrázek 05