Příplatkové parametry

Využití příplatkových parametrů

Abyste mohli používat příplatkové parametry, potřebujete mít aktivní doplněk Parametrické filtry a příplatky. Ten, kromě níže popsaných funkcí pro konfiguraci a upselling, umožní filtrovat produkty podle zadaných parametrů a příznaků. Více informací najdete v článku Parametrické filtry.

S výběrem a objednáním doplňku vám rádi pomohou kolegové na info@shoptet.cz.

Příplatkové parametry můžete v administraci přidat k produktům nebo variantám. To vám umožní odlišit variace produktu s různou hodnotou. Můžete je využít i pro upselling, kdy pomocí příplatků přidáte k produktu např. prodlouženou záruku, možnost dárkového balení nebo jiné služby.

 • Marže se navyšuje s každým příplatkem (pokud je nákupní cena produktu 50 Kč, prodává se za 100 Kč a příplatek bude také 100 Kč, pak bude marže 150 Kč). V systému není uvedena nákupní cena dražších variací produktu, na které je aplikován příplatek.
 • DPH se dopočítá z finální ceny produktu po přičtení všech aplikovaných příplatků.
 • Na jeden produkt je možné použít až 6 různých druhů příplatků a až 128 hodnot pro každý ze 6 druhů. Pokud chcete počet příplatků navýšit, kontaktujte s dotazem kolegy na našem Helpdesku. Počet lze navýšit na maximální hodnotu 15 druhů příplatků.
 • Celkový počet šablon příplatkových parametrů, které můžete na e-shopu používat, není omezen.
 • U produktů s variantami budou varianty zobrazené jako rozdělené, tedy bez ohledu na Zobrazení variant zboží v e-shopu.

Nastavení příplatkových parametrů

Příplatkové parametry naleznete v umístění Nastavení → Produkty → Parametry a příznaky na záložce Příplatkové parametry. Tlačítkem Přidat vytvoříte nový parametr. Příplatkový parametr můžete použít u více produktů.

Příplatkovým parametrům můžete nastavit tyto vlastnosti (obrázek 01):

 • Název (povinný): název parametru.
 • Název k zobrazení: zkrácený název, který se zobrazí na detailu produktu. Pokud není vyplněn, zobrazí se hlavní název.
 • Popis: bližší popis parametru. Zobrazí se v tooltipu ve filtrech a na detailu produktu.
 • Kód: slouží k jednoznačné identifikaci parametru napříč celým systémem.
 • Měna: výchozí měna příplatku.
 • DPH: pokud zadáte v šabloně cenu bez DPH, výsledná cena se dopočítá dle sazby produktu, na který je příplatek navázán (cena se tak může lišit u produktu s 15% a s 21% sazbou DPH).
 • Povinný údaj: pokud pole zaškrtnete, bude nutné vybrat daný příplatek pro možnost vložit zboží do košíku.

V detailu parametru můžete hodnoty vložit pomocí tlačítka Přidat. Můžete přidat hodnotu parametru (např. Modrá) a cenu (např. 50 Kč). Cena hodnoty parametru může být i 0 Kč.

V tabulce kromě hodnot a cen vidíte i Četnost použití, tedy u kolika produktů je daná hodnota příplatku aplikovaná. Pořadí hodnot můžete změnit pomocí ikony křížku v posledním sloupci napravo. Červený křížkem v tomto sloupci hodnotu smažete (obrázek 01).

Obrázek 01
Obrázek 01

Pokud je příplatku nastaveno více hodnot, zobrazí se rozbalovací pole pro výběr jedné z hodnot. Pokud je nastavena jen jedna hodnota, zákazník uvidí rozbalovací pole také, ale s jednou hodnotou. Ta není předvybrána automaticky, zákazník výběr musí provést.

Nastavení příplatků na detailu produktu a varianty

Produkt

Na detailu produktu na záložce Parametry se dole na stránce nachází sekce Příplatkové parametry (obrázek 02). Tlačítkem Přidat vložíte konkrétní příplatkový parametr. Pak vyberte jednotlivé hodnoty.

Obrázek 02
Obrázek 02

Na detailu produktu můžete individuálně upravit cenu hodnot parametru (bez ohledu na ceny, které máte nastavené v Nastavení → Produkty → Parametry a příznaky). Je možné také nastavit individuálně pro tento produkt viditelnost hodnot. V případě, že máte produkt s variantami, pak nastavení viditelnosti platí pro všechny varianty produktu.

Varianty

Příplatkové parametry lze použít i u variant produktů. Můžete vytvořit stejné množství příplatkových parametrů u variant jako u produktu.

Varianty s příplatky budou mít na e-shopu vždy podobu rozdělených variant. Dojde tomu i v případě, pokud máte nastavené jiné možnosti zobrazení tak, jako je popisuje kapitola Zobrazení variant zboží v e-shopu.

Úprava příplatkových parametrů v objednávce

Jednotlivé příplatkové parametry lze upravit nebo přidat i v přijaté objednávce. Po kliknutí na název produktu v objednávce se v novém okně objeví možnost editace produktu. Zde vyberte možnost Přidat příplatek (obrázek 03). 

Obrázek 03
Obrázek 03

Po výběru nebo vepsání nového parametru se pak příplatek propíše do objednávky a cena objednávky je navýšena o jeho cenu (obrázek 04).

Obrázek 04
Obrázek 04

Pokud v objednávce přidáte nový příplatek, objeví se pouze v konkrétní objednávce, kde jsou použit. Nezaloží se tedy jako nový příplatkový parametr v sekci Nastavení → Produkty → Parametry a příznaky.

Příplatky a slevy

Při použití slevového kupónu se sleva odečte z finální ceny produktu po aplikaci příplatkových parametrů.

Při použití zákaznické slevy (věrnostní, objemové, množstevní) a akčních cen je chování totožné – sleva se odečte z finální ceny produktu po aplikaci příplatkových parametrů produktu. 

Export a import příplatkových parametrů

Příplatkové parametry a hodnoty jsou vázané na produkt. U variant jsou tedy příplatky i jejich hodnoty stejné pro veškeré varianty.

Pokud při importu není uvedena cena některé hodnoty příplatku, pak se cena založí podle výchozí nastavené ceny příplatku v jeho nastavení. Tedy jednoduše: pokud někde ceny neuvedete, automaticky se doplní výchozí. Pokud pro produkt cenu přepíšete, doplní se k produktu vaše hodnota (v nastavení příplatku ovšem zůstává vždy výchozí).

Podobně se při importu chovají také další značky:

 • surchargeParameter:*název*:requiredValue
 • surchargeParameter:*název*:includingVat
 • surchargeParameter:*název*:currency

V případě, že není vyplněné v buňce žádné číslo, berou se základní hodnoty z administrace. Není tak nutné měnu, daň a povinný údaj (requiredValue) všude znovu přepisovat a opakovat.

Více informací o značkách pro import a export se dočtete přímo v Tabulce značek a pravidel v článku Import produktů.

Import nejdříve hledá existující příplatky. Může tedy i jen doplnit chybějící hodnoty (např. černý=100).

Mezi důležité poznámky patří ještě:

 • Pokud příplatky vůbec neexistují, založí se importem nové.
 • Není možné importovat duplicitní příplatky. Tedy příplatky se stejným názvem, které by měly být přiřazené k jednomu produktu.
 • Pokud budou v importu rozdílné hodnoty pro jeden příplatek, například ve sloupci surchargeParameter:*název*:currency, import se zastaví. Vždy je nutné dodržovat jednotnost.
 • Pro snazší práci doporučujeme vždy držet veškeré příplatky v jednotné výchozí měně.

XML a *.CSV/XLSx import umožňuje založení příplatku. XML import příplatek umožňuje i mazat. Pokud v XML importu nenapíšete tagy pro příplatkové parametry, tak se nestane nic. Pokud tam uvedete tagy prázdné, pak dojde k tomu, že se příplatky smažou. Zápis prázdných tagů vypadá takto:

<SURCHARGES\_PARAMETRES/>
<SURCHARGES\_PARAMETRES></SURCHARGES>

Kompletní XML struktura pak vypadá takto:

<SURCHARGES\_PARAMETRES>
  <SURCHARGE\_PARAMETER>
    <NAME>Potisk</NAME>
    <DESCRIPTION>Popisek</DESCRIPTION>
    <SHORT\_NAME>Krátky název</SHORT\_NAME>
    <CURRENCY>EUR</CURRENCY>
    <INCLUDING\_VAT>1</INCLUDING\_VAT>
    <REQUIRED\_VALUE>1</REQUIRED\_VALUE>
    <VALUES>
      <VALUE>
        <NAME>Černobílý</NAME>
        <PRICE>100</PRICE>
      </VALUE>
      <VALUE>
        <NAME>Barevný</NAME>
        <PRICE>150</PRICE>
      </VALUE>
       <VALUE>
        <NAME>Zlatý</NAME>
        <PRICE>200</PRICE>
      </VALUE>
    </VALUES>
  </SURCHARGE\_PARAMETER>
</SURCHARGES\_PARAMETRES>