Zálohy a dodatkové produkty

Doplněk Zálohy a dodatkové produkty vám snadno umožní k vybraným produktům jako jsou PET nebo skleněné lahve přidat zálohu. 

Nastavení zálohy

Nastavení záloh najdete v administraci v Produkty → Zálohy a dodatkové produkty (obrázek 01). 

Obrázek 01
Obrázek 01

Kliknutím na jméno zálohy se dostanete do jejího detailu, kde můžete libovolně upravovat vlastnosti. Tlačítkem Přidat je možné vytvořit novou zálohu (obrázek 02). U záloh lze editovat následující údaje: 

 • Název: název zálohy. Bude se zobrazovat zákazníkům v košíku a na dokladech.
 • Kód zálohy: kód zálohy. Musí být v rámci e-shopu unikátní.
 • Cena: výše zálohy.
 • Měna: výchozí měna zálohy. Při výběru jiné měny dojde k přepočítání zálohy dle nastavení v Nastavení → Základní nastavení → Měny.
 • DPH: určuje výši DPH pro zálohu.
 • Přidat jednu ke každému produktu: v případě této volby bude pro každý kus produktu v košíku přidána jedna záloha (tj. pokud bude mít zákazník v košíku 3 kusy, záloha se přičte třikrát).
 • Přidat jednu ke každé objednávce: v tomto případě bude přidán ke každé objednávce jeden kus zálohy bez ohledu na počet kusů zálohovaného produktu v košíku.
Obrázek 02
Obrázek 02

Dalším krokem je pak přidání záloh k jednotlivým produktům. Jednotlivě je zálohy možné přidat v detailu produktu na kartě Související pod nadpisem Zálohy a dodatkové produkty (obrázek 03). Každý produkt může mít přiřazenu pouze jednu zálohu. 

Obrázek 03
Obrázek 03

Zálohy z pohledu zákazníka

Informace, že se jedná o zálohovaný produkt, bude zákazníkovi během nákupu zobrazena v košíku. V košíku nelze zálohu odebrat ani upravit jejich počet (obrázek 04). Záloha je pak dále propsána do všech dokladů, které k objednávce vytvoříte. 

Obrázek 04
Obrázek 04

Pokud chcete zákazníky už v přehledu kategorie a v detailu produktu upozornit, že se jedná o zálohovaný produkt, můžete k tomu použít vlastní příznak. Ten je možné přidat v Nastavení → Produkty →  Příznaky.

Export a import záloh

Zálohy a dodatkové produkty jsou vázané na produkt a u produktů s variantami jsou zálohy i jejich hodnoty stejné pro všechny varianty. 

Zálohy je možné upravovat pomocí XML a CSV/XLSX importu. Pomocí obou typů importu lze: 

 • Založit novou zálohu.
  • V tomto případě je pro zálohu povinně vyžadováno, aby pro ni v importu byla uvedena informace o typu produktu s hodnotou deposit, její cena a jméno.
 • U existující zálohy upravit název, typ a cenu.
 • Přiřadit, změnit nebo odebrat zálohu u produktů a jejich variant.

CSV/XLSX import

Pro zálohy jsou v tomto typu importu určeny následující značky: 

 • depositCode: unikátní kód zálohy.
 • depositLogic: chování zálohy. Vyplňuje se buď hodnota per-order – k jedné objednávce se přiřadí vždy jedna záloha nebo per-product – ke každému produktu v objednávce se přičte jedna záloha.

Pokud importem zakládáte novou zálohu, je třeba, aby import obsahoval i následující sloupce: 

 • code: kód zálohy. V rámci e-shopu musí být jedinečný, lze použít znaky A-Z, 0-9a speciální znaky _ /-. mezera.
 • paircode: párovací kód pro varianty. Pokud nahráváte novou zálohu, nechte buňku nevyplněnou.
 • name: název zálohy.
 • price: cena zálohy.
 • itemtype: pro zálohy vyplňte výhradně hodnotu deposit.

Více informací o ručních importech XLSX a CSV najdete v Import produktů.

XML import

Pro přiřazení konkrétní zálohy použijte u produktu tag <DEPOSIT_CODE>, ve kterém bude uveden kód konkrétní zálohy. 

Pokud záloha na e-shopu není založena, je třeba, aby soubor s importem obsahoval zálohu jako zvláštní produkt: 

 • V tagu <ITEM_TYPE> musí být hodnota deposit.
 • Tag <DEPOSIT_LOGIC> musí obsahovat jednu z hodnot per-order – k jedné objednávce se přiřadí vždy jedna záloha nebo per-product – ke každému produktu v objednávce se přičte jedna záloha.
 • Obsaženy by měly být i informace o ceně a jméno zálohy a další povinné tagy.

Více informací o struktuře XML souboru pro import najdete v článku XML validace.