Recyklační příspěvky

Recyklační příspěvky

Zákon o elektroodpadu (novela vešla v platnost 1. 1. 2021) udává povinnosti výrobcům elektrozařízení, výrobcům pneumatik, distributorům a posledním prodejcům uvádět náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobku s ukončenou životností, tedy tzv. recyklační příspěvky.

Pokud jste tím, kdo uvádí zboží na český trh (ať už dovozce nebo výrobce), musíte navíc tyto příspěvky odvádět kolektivnímu správci (REMA systém). Na základě hlášení dostanete fakturu a recyklační příspěvky zaplatíte.

Pokud jste výrobce, dodavatel nebo prodejce prodávající zboží spotřebiteli, pak se vás týká povinnost uvádět zákazníkům informace o recyklačním příspěvku. S tím vám pomůže náš doplněk Recyklační příspěvky.

V administraci e-shopu můžete nastavit skupiny příspěvků a ty pak spárovat s produkty. Informace o příspěvcích bude uvedena na dokladech.

V případě, že zboží odebíráte (nebo přeprodáváte) od českého dodavatele nebo výrobce, který už recyklační příspěvky odvedl, týká se vás jen povinnost uvést recyklační příspěvky na svých daňových dokladech, které při prodeji zboží vystavujete. 

To, že váš dodavatel příspěvky odvedl, zjistíte tak, že na daňových dokladech od dodavatele jsou příspěvky zmíněné.

Nastavení recyklačních příspěvků

Recyklační příspěvky nastavíte v administraci e-shopu v sekci Nastavení → Produkty → Recyklační příspěvek. Zde vytvoříte novou skupinu příspěvku na základě seznamu od kolektivního správce nebo dodavatele.

Klikněte na tlačítko Přidat příspěvek (obrázek 01). Novou skupinu příspěvku můžete přidat i rovnou v detailu produktu.

Při přidání nového příspěvku je třeba vyplnit: 

 • Kategorie: kategorie recyklačního příspěvku.
 • Měna: měna recyklačního příspěvku.
 • Cena: částka recyklačního příspěvku.
 • Typ příspěvku: určuje, jak bude celkový recyklační příspěvek vypočítán.
  • Cena za ks: cena recyklačního příspěvku bude vypočtena jako počet kusů*cena.
  • Cena za kg: předpokladem pro správné fungování je vyplněná hmotnost u produktu, pro který má být tento typ příspěvku použit.
   • Hmotnost je možné doplnit v detailu produktu na kartě Logistika, nebo hromadně přes export a import.
   • Cena recyklačního příspěvku bude vypočtena jako hmotnost*počet kusů*cena.
Obrázek 01
Obrázek 01

Jak přidat recyklační příspěvky k produktům?

V detailu produktu na záložce Ceník v sekci Recyklační příspěvky vyberte Kategorii recyklačního příspěvku (obrázek 02). Ostatní údaje se vyplní na základě toho, jak máte příspěvky zadané v Nastavení.

Obrázek 02
Obrázek 02

Informace o příspěvku se následně propíše na daňový doklad. Údaj o příspěvku má jen informační úlohu pro vaše zákazníky, nezapočítává se do fakturace ani výsledné ceny objednávky.

Recyklační příspěvky v exportu a importu produktů

Recyklační příspěvky jsou vázané na varianty produktu. Různé varianty produktu mohou mít nastaveny různé recyklační příspěvky a je s tím třeba při importu počítat. Recyklační příspěvky nejsou aktuálně podporovány v exportech a importech produktů ve formátu XML, podporovány jsou pouze formáty XLSX a CSV. 

Při importu produktů je možné k variantám přiřadit již existující recyklační příspěvek uvedením názvu kategorie ve sloupci recyclingFeesCategory (obrázek 03). 

Obrázek 03
Obrázek 03

Pokud v importu uvedená kategorie recyklačního příspěvku v e-shopu neexistuje, importem se založí. V importovaném souboru můžete určit i cenu, měnu a typ recyklačního příspěvku, a to ve sloupcích:

 • recyclingFeesPrice – cena recyklačního příspěvku
 • recyclingFeesCurrency – měna recyklačního příspěvku
 • recyclingFeesType – typ recyklačního příspěvku. Hodnota 1 určuje, že cena příspěvku je za měrnou jednotku, hodnota 2 pak určuje, že cena je za hmotnost (za kg).