Převod dat z Active24 do Shoptetu

Jak přesunout e-shop k Shoptetu

1) Migrace e-shopu svépomocí a zdarma

E-shop si k nám můžete z Active24 přesunout zcela sami a zdarma. Výhody a postup migrace svépomocí si ukážeme v tomto článku.

2) Migrace e-shopu externím partnerem

Pohodlnou možností je také objednání migrace e-shopu u některého z našich externích partnerů. Ti jsou prověření námi a našimi spokojenými zákazníky. Smlouvu uzavíráte přímo s naším partnerem. Ten pro vás celou migraci provede za předem dohodnutou cenu.

Začínáme s migrací svépomocí a zdarma

Ve 3 krocích si ukážeme, jak seznam produktů:

 1. Exportovat z Active24.
 2. Připravit na import do Shoptetu.
 3. Importovat do Shoptetu.

Co budete potřebovat:

Co byste měli vědět, než začneme:

 • S migrací vám poradí naše technická podpora.
 • Z Active24 lze exportovat a přenést k nám jen některá data.
 • Přenesené produkty bude třeba dále upravit.

Export produktů z Active24

 • Jděte do administrace Active24 Nastavení → Nastavení nástrojů, zvolte možnost Importy a Exporty.
 • Zvolte záložku Export dat ve formátu Excel, zaškrtněte možnost Produkty, kategorie a parametry produktů.
 • Nakonec klikněte na tlačítko Exportovat.
 • Do složky s vašimi staženými soubory se uloží tabulka ve formátu *.xls.

Příprava importu do Shoptetu

 • Otevřete si vyexportovaný soubor z Active24.
 • Tabulku uložte ve formátu *.xlsx, zvolte libovolný název, který neobsahuje diakritiku a mezery.
 • První sloupec InterniKod odstraňte z tabulky tak, aby na prvním místě byl sloupec KodZbozi.
 • Tento sloupec přejmenujte na code.
  • Každý produkt musí mít v tabulce jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Do tabulky vložte na místo sloupce B nový sloupec a pojmenujte ho pairCode.
 • Z listu Rozsirene vlastnosti produktu zkopírujte tyto sloupce:
  • Zakladni – typ zbozi,
  • Zbozi.cz – nezobrazovat produkt,
  • Zbozi.cz – oznaceni erotickych nabidek,
  • Zbozi.cz – cena za proklik,
  • Heureka – nezobrazovat produkt,
  • Heureka – cena za proklik,
  • Heureka – ID kategorie.
 • Vložte je do listu Zbozi tak, aby byly umístěny hned za posledním sloupcem vpravo.
 • Přejmenujte další sloupce ve vaší tabulce podle vzoru v tabulce 01.
 • Název v levém sloupci přepište na jeho ekvivalent v sloupci pravém.
Active24ShoptetPoznámka
KodZbozicode 
 pairCodeVíce v Nastavení variant produktů.
JmenoZboziname 
KratkyPopisshortDescription 
Popisdescription 
Vyrobcimanufacturer 
VypnutoproductVisibleExportované hodnoty nahraďte podle klíče: 1 = hidden; 0 = visible. Další možné hodnoty jsou blocked: zamezí objednání produktu, showRegistered: produkt je viditelný pouze pro registrované uživatele, blockUnregistered: produkt nelze zakoupit, pokud zákazník není registrován, cashDeskOnly: zobrazit jen na pokladně, detailOnly: produkt bude přístupný pouze přes přímý odkaz, nikoli přes menu nebo vyhledávání e-shopu.
NaSkladestock 
Jednotkaunit 
DPHpercentVat 
KodZarukywarranty 
KodDostupnostiavailabilityInStock 
HlavniObrazekimageVíce v Nastavení obrázků.
DalsiObrazkyimage2Více v Nastavení obrázků.
Menacurrency 
ZakladniCena Více v Nastavení cen.
CenaZakladniCenik Více v Nastavení cen.
CenaBeznastandardPriceVíce v Nastavení cen.
KodyAlternativnichZbozialternativeProductVíce v Nastavení alternativních a souvisejících produktů.
KodySouvisejicichZbozirelatedProductVíce v Nastavení alternativních a souvisejících produktů.
EANean 
Hmotnostweight 
HodnotyParametru Více v Nastavení textových parametrů.
Priznaky Více v Nastavení příznaků.
Zakladni – typ zboziitemTypeDruh položky. Zde můžete zvolit, jestli se jedná o nový produkt (product), bazarový produkt (bazaar), sadu (set) nebo službu (service). Tato informace se bude odesílat do vyhledávačů zboží.
Zbozi.cz – nezobrazovat produktzboziHidden 
Zbozi.cz – oznaceni erotickych nabidekadult 
Zbozi.cz – cena za proklikzboziCpc 
Heureka – nezobrazovat produktheurekaHidden 
Heureka – cena za proklikheurekaCpc 
Heureka – ID kategorieheurekaCategoryId 

Nastavení variant produktů

 • Podívejte se do exportované tabulky na vaše produkty, které mají varianty.
 • Active24 zobrazuje v exportu mateřský produkt (Master produkt) i varianty.
 • Varianty jednoho produktu poznáte podle stejného kódu ve sloupci KodMasterVyrobku (takto poznáte i mateřský produkt, který bude mít tento kód ve sloupci KodZbozi).
 • Varianty jsou od sebe odlišeny různými parametry.
  • Mohou to být maximálně 3 parametry na variantu, stejně tak je to i v Shoptetu.
 • U variant produktů jsou jejich parametry spolu s hodnotami zapsány ve sloupci HodnotyParametru.
 • Jednotlivé parametry pro odlišení variant jsou ve sloupci odděleny skupinou znaků ##.
 • Název parametru a jeho hodnota jsou odděleny skupinou znaků ||.
 • Název parametru je zaznamenaný v podobě kódu, jeho skutečný název najdete v exportu na listu Parametry.
 • Vedle sloupce HodnotyParametru vložte nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit. sloupce listu), tento sloupec pojmenujte variant:, kdy za dvojtečku (bez mezery) napište název parametru (například variant:Barva).
 • Pro každý další parametr vložte nový sloupec, který pojmenujete obdobným způsobem.
 • Do patřičného sloupce k odpovídajícím variantám produktu pak doplňte hodnotu daného parametru (například Modrá).
 • Takto postupujte u všech produktů s variantami.
 • Nakonec odstraňte sloupec HodnotyParametru, ale jen pokud máte hotové Nastavení textových parametrů.

K variantám produktu zkopírujte ty informace, které jsou uvedené u mateřského produktu, ale fakticky chybí u jeho variant (tedy vlastnosti, které varianty mají mít). Některé informace se u variant musí lišit (např. EAN kód), některé se mohou lišit (např. cena, počet kusů skladem atd.).

Varianty jednoho produktu musí mít stejný pairCode. Ten může obsahovat znaky 0–9 a A–Z, nesmí obsahovat speciální znaky. Řádek s mateřským produktem odstraňte. U dalších produktů s variantami postupujte obdobně.

Nastavení obrázků

Pro správný export obrázků je třeba znát jejich kompletní adresu umístění (adresa URL). Tu však Active24 exportovat neumí (exportuje pouze její fragment). Je ale možné zjistit ji přímo z vašeho e-shopu.

 • Otevřete si svůj e-shop v náhledu, jak ho vidí vaši zákazníci.
 • Najděte libovolný produkt s obrázkem a klikněte na detail.
 • Klikněte na obrázek produktu pravou stranou myši a vyberte možnost Kopírovat adresu obrázku.
 • Adresu obrázku vložte do sloupce image k odpovídajícímu produktu.
  • Fragment adresy, který tam byl před tím, přemažte.

Pokud máte u svých produktů další obrázky, pak postupujte obdobným způsobem. Jestliže se však další obrázky u konkrétního produktu zobrazují přímo na vašem e-shopu jako miniatury, pak daný obrázek nejdříve otevřete v galerii kliknutím na jeho miniaturu. Teprve potom klikněte na obrázek pravým tlačítkem myši a vyberte Kopírovat adresu obrázku.

Pro import do Shoptetu je důležité, aby v každé buňce byl umístěný právě jeden obrázek (adresa URL). Pro každou další URL obrázku, vložte vedle sloupce image2 nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu). Sloupec pojmenujte image3, image4 atd.

Nastavení cen

V Active24 je možné konečnou cenu produktu zapsat dvěma způsoby, pomocí značek ZakladniCena a CenaZakladniCenik. Značka CenaZakladniCenik není v Active24 povinná. V Shoptetu je možné zobrazit konečnou cenu jen jedním způsobem, pod značkou price.

 • Za sloupec CenaZakladniCenik vložte nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu).
 • Tento sloupec pojmenujte price.
 • Zkopírujte do sloupce price hodnotu ceny z jedno ze sloupců ZakladniCena nebo CenaZakladniCenik.
 • Zkopírujte tu hodnotu, kterou jste pro konečnou cenu u daného produktu v Active24 dosud používali.
 • Až budete mít všechny ceny u všech produktů hotové, odstraňte sloupce ZakladniCena a CenaZakladniCenik z tabulky (Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu).

Nastavení alternativních a souvisejících produktů

 • V Active24 jsou u každého produktu alternativní produkty (přesněji jejich kódy) vypsané v jedné buňce a oddělené středníky.
 • Pro import do Shoptetu je třeba, aby v jedné buňce byl právě jeden kód alternativního produktu.
 • Pro každý další kód vložte vedle sloupce alternativeProduct nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu).
 • Tento sloupec pojmenujte alternativeProduct2, alternativeProduct3 atd.
 • Do nově vložených sloupců vložte nadbytečné kódy ze sloupce alternativeProduct.
 • Stejný postup opakujte i pro související produkty (relatedProduct).

Nastavení textových parametrů

Active24 vyexportoval pouze jeden sloupec nazvaný HodnotyParametru. U variant produktů jsou zde obsažené parametry, které odlišují jednotlivé varianty. U produktů bez variant, stejně jako u mateřských produktů (Master) jsou ale v tomto sloupci uvedeny textové neboli popisné parametry. Tyto parametry popisují vlastnosti produktu.

 • Parametry jsou v exportu z Active24 v tabulce vždy odděleny skupinou znaků ##.
 • Klikněte myší na sloupec tabulky, který se nachází vpravo od sloupce HodnotyParametru.
 • Vyberte Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu.
 • Sloupec pojmenujte textProperty.
 • Pokud chcete vložit další textový parametr, vložte do tabulky nový sloupec.
 • Sloupec pojmenujte jako textProperty2 atd.
 • Postup opakujte pro každý další textový parametr.
 • Budete potřebovat tolik sloupců, jaký je maximální počet parametrů na jednu buňku ve sloupci Parametry.
 • Prohlédněte si obrázek 01.
Obrázek 01
Obrázek 01
 • Do Shoptetu lze importovat pouze Název parametru (např. Počet vrstev) a Hodnota popisného parametru (např. 1), Vysvětlivku názvu parametru lze doplnit ručně v administraci e-shopu.
 • V exportu z Active24 jsou Název parametru a Hodnota popisného parametru odděleny znaky ||.
 • Název parametru je zaznamenaný v podobě kódu, jeho skutečný název najdete v exportu na listu Parametry.
 • Až budete znát Název parametru, zvolte pole textProperty.
 • Název parametru a Hodnotu popisného parametru oddělte v buňce tabulky středníkem (bez mezer).
  • Do této buňky už žádné další středníky nevkládejte.
 • Názvy a hodnoty parametrů pro jeden konkrétní produkt vkládejte do stejného řádku (obrázek 02).
 • Jeden sloupec může obsahovat textové parametry s rozdílným názvem a rozdílnou hodnotou.
 • Textové parametry doplňte i k variantám produktů tam, kde je to fakticky správně.
 • Po dokončení úprav textových parametrů a po dokončení Nastavení variant produktů sloupec HodnotyParametru odstraňte.
Obrázek 02
Obrázek 02

Nastavení příznaků

V tabulce vidíte značky pro příznaky, které má Active24 společné s Shoptetem.

Příznak v Active24Značka v exportuPříznak v ShoptetuZnačka pro import
AkčníACTAkceaction
DoporučujemeRECMNDTiptip
NovinkaNWSNovinkanew
VýprodejSALE *lze použít značku custom

V exportu z Active 24 jsou všechny příznaky pro jeden produkt zobrazeny v jedné buňce ve sloupci Priznaky. Pro import do Shoptetu je třeba, aby každý příznak byl v samostatném sloupci.

Pro každý ze shodných systémových příznaků vložte do tabulky nový sloupec. Sloupec pojmenujte action, tip, new nebo custom1, pokud některé vaše produkty tyto příznaky mají.

Shoptet nemá příznak Výprodej systémově přednastavený. Je ale možné vytvořit a importovat vlastní příznaky. Vložte do tabulky nový sloupec a pojmenujte ho custom1. Aby se nový příznak, zatím pojmenovaný pouze custom1, zobrazil vašim zákazníkům jako Výprodej, je třeba změnit jeho název v administraci Nastavení → Produkty → Parametry a příznaky. Klikněte na řádek s daným parametrem a v dialogovém okně změňte jeho název.

Hodnota 1 uvedená ve sloupečku u konkrétního produktu příznak zapíná, hodnota 0 ho vypíná.

Dobu, po kterou bude zboží označené daným příznakem, můžete nastavit během úplného exportu/importu nebo v administraci Shoptetu v Produkty → Přehled, záložka Hlavní údaje, sekce Příznaky.

Pokračujeme

 • Zkontrolujte, že ve sloupci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Z tabulky odstraňte sloupce:
  • pro které nemáte v exportu v sloupcích žádné hodnoty,
  • a které zároveň Shoptet nepoužívá (zkontrolujte podle tabulky 01).
 • Klikněte na sloupec, který chcete odstranit. Sloupec odstraníte pomocí Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu.

Zkontrolujte, že:

 • Nemáte v souboru prázdné sloupce. Sloupec, který má název, není prázdný. Např. sloupec pairCode, pokud nemáte varianty zboží.
 • Nemáte v souboru prázdné řádky.

Pokud prázdné sloupce a řádky najdete, odstraňte je. Po dokončení úprav tabulku uložte.

Import produktů do Shoptetu

 • Importujte soubor ve formátu *.xlsx.
 • Pokud používáte Google Tabulky:
  • Otevřete tabulku, kterou jste upravovali a je prozatím uložena na Disku Google.
  • Uložte ji na disk ve vašem počítači. Z horního menu zvolte Soubor → Stáhnout jako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabulka se automaticky stáhne a naleznete ji ve složce se staženým soubory.
 • Vstupte do administrace Shoptetu do sekce Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtněte první možnost Neměnit produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru.
 • Ostatní možnosti ponechejte.
 • Vyberte soubor a vpravo nahoře klikněte na tlačítko Importovat.
 • Import se automaticky dokončí.
 • Importované produkty naleznete v administraci Produkty → Přehled.

Dokončení a úpravy

Do Shoptetu je možné z Active24 importovat jen některé značky, jak ukazuje tabulka výše. Dále bude třeba provést další úpravy a nastavení, zejména pak doplnit údaje o vašich produktech.

V Shoptetu jsou dva způsoby, jak informace o produktech doplnit: 

1. Úplný export/import

 • Možnost pro uživatele zručné v Excelu nebo v obdobném programu.
 • Doporučujeme ji v případě většího množství produktů.
 • V administraci e-shopu nastavíte a provedete úplný export, ten vám vypíše všechny značky, které je možné u produktů nastavit.
 • Značky, které vám budou u existujících produktů chybět, doplníte podle vysvětlující tabulky.
 • Podrobný návod naleznete v článku Import produktů.

2. Nastavení v administraci e-shopu

 • Tuto možnost doporučujeme, pokud v Shoptetu teprve začínáte a máte importovaný jen malý počet produktů.
 • Všechno důležité nastavíte přímo v administraci e-shopu v umístění Produkty → Přehled / Ceny / Sklad / Slevy / Kategorie.
 • Práci s produkty vám usnadní např. hromadná editace, kdy některé vlastnosti můžete editovat u všech právě označených produktů (obrázek 03).
Obrázek 03
Obrázek 03