Převod dat z Upgates do Shoptetu

Jak přesunout e-shop k Shoptetu

1) Migrace e-shopu svépomocí a zdarma

E-shop si k nám můžete z Upgates přesunout zcela sami a zdarma. Výhody a postup migrace svépomocí si ukážeme v tomto článku.

2) Migrace e-shopu externím partnerem

Pohodlnou možností je také objednání migrace e-shopu u některého z našich externích partnerů. Ti jsou prověření námi a našimi spokojenými zákazníky. Smlouvu uzavíráte přímo s naším partnerem. Ten pro vás celou migraci provede za předem dohodnutou cenu.

Začínáme s migrací svépomocí a zdarma

Ve 3 krocích si ukážeme, jak seznam produktů:

 1. Exportovat z Upgates.
 2. Připravit na import do Shoptetu.
 3. Importovat do Shoptetu.

Co budete potrebovat:

Co byste měli vědět, než začneme::

 • S migrací vám poradí naše technická podpora.
 • Z Upgates lze exportovat a přenést k nám jen některá data.
 • Přenesené produkty bude třeba dále upravit.

Export produktů z Upgates

 • V administraci Upgates přejděte na Produkty → Seznam produktů.
 • V horním menu klikněte na (...) Více a zvolte Export → Upgates - CSV.
 • Do počítače si uložte export produktů ve formátu CSV.

Příprava importu do Shoptetu

 • Tabulku ve formátu CSV převeďte na formát XLSX, více v návodu Převod souboru CSV do XLSX.
 • Zvolte libovolný název, který neobsahuje diakritiku a mezery.
 • Otevřete převedený soubor.
 • Sloupec [PRODUCT_CODE] přejmenujte na code.
  • Každý produkt musí mít v tabulce svůj jedinečný kód.
  • Kód může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Přejmenujte další sloupce ve vaší tabulce podle vzoru v tabulce 01 – názvy uvedené ve sloupce Upgates přejmenujte na názvy ze sloupce Shoptet.
UpgatesShoptetPoznámka
[PRODUCT_CODE]code 
 pairCodeVíce v Nastavení variant produktů
[ACTIVE_YN]productVisibility

Více v Nastavení viditelnosti produktů

[NEW_YN]

newFlagActive

 

[NEW_FROM]

newFlagValidFrom

 

[NEW_TO]

newFlagValidUntil

 

[SPECIAL_YN]

actionFlagActive

 

[SPECIAL_FROM]

actionFlagValidFrom

 

[SPECIAL_TO]

actionFlagValidUntil

 

[TITLE]name 
[LONG_DESCRIPTION]description 
[SHORT_DESCRIPTION]shortDescription 
[SEO_TITLE]seoTitle 
[EAN]ean 
[MANUFACTURER]manufacturer 
[AVAILABILITY]availability 
[STOCK]stock 
[WEIGHT]weight 
[UNIT]unit 
[VAT]percentVat 
[CATEGORIES]defaultCategoryVíce v Nastavení kategorií
[IS_PRICES_WITH_VAT_YN]includingVat 
[PRICE_ORIGINAL „hodnota“]price 
[PRICE_SALE „hodnota“]actionPrice 
[PRICE_BUY]purchasePrice 
[PRICE_COMMON]standardPrice 
[IMAGES]defaultImage, image Více v Nastavení obrázků
[PARAMETER „hodnota“]

variant:hodnota

 
[RELATED]

relatedProduct

Více v Nastavení souvisejících produktů

[ALTERNATIVE]

alternativeProduct

Více v Nastavení alternativních produktů

[GIFTS]

gifts

 

[SETS]

setItem

Pokud sada obsauje více položek, používají se názvy sloupců setItem;setItem2;setItem3;...

Nastavení variant produktů

Pokud váš soubor obsahuje také produkty s variantami, je potřeba tabulku upravit:

 • V exportu z Upgates jsou produkty s variantami vedené včetně tzv. kmenových produktů, které ale Shoptet nevyužívá. Z řádků, ve kterých jsou tyto kmenové produkty uvedené, si zkopírujte jejich název, který najdete ve sloupci name (původně [TITLE]), a vložte jej do dalších řádků, ve kterých jsou uvedené varianty daného produktu. Původní řádky s kmenovým produktem z tabulky odstraňte.
 • Sloupec [VARIANT_YN] přejmenujte na pairCode a v řádcích, které mají stejné kódy produktů ve sloupci code, uveďte shodný párovací kód pro varianty do sloupce pairCode. Hodnota pairCode je libovolná, může obsahovat znaky 0-9 a A-Z, ale nesmí obsahovat speciální znaky. Hodnotu "0" z ostatních buněk ve sloupci pairCode smažte, a ponechte je prázdné.
 • Unikátní kódy variant uvedené ve sloupci [VARIANT_CODE] přesuňte ve stejném řádku do sloupce code a poté původní sloupec [VARIANT_CODE] smažte.

Nastavení viditelnosti produktů

Oproti Upgates nabízí Shoptet více možností nastavení viditelnosti produktu.

 • Sloupec [ACTIVE_YN] přejmenujte na productVisibility.
 • Do přejmenovaného sloupce potom doplňte pro produkty jednu z následujících hodnot:
  • visible – produkt bude viditelný bez omezení.
  • hidden – produkt bude skrytý.
  • blocked – produkt bude viditelný, ale nebude možné jej zakoupit.
  • showRegistered – produkt bude viditelný pouze pro registrované uživatele.
  • blockUnregistered – produkt bude moct zakoupit pouze registrovaný zákazník.
  • cashdeskOnly – produkt bude viditelný pouze pro Pokladnu.
  • detailOnly – produkt bude přístupný pouze přes přímý odkaz, v menu a ve vyhledávání e-shopu se nebude zobrazovat.

Nastavení obrázků

Export z Upgates obsahuje všechny obrázky v jedné buňce, oddělené středníkem (;). Pro import do Shoptet je třeba, aby byl v jedné buňce vždy jen jeden obrázek (jedna URL adresa).

 • Pro každou další URL obrázku vložte vedle sloupce image nový sloupec (Domov → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu).
 • Sloupec pojmenujte image2image3, atd., a zkopírujte do nich vždy jen jeden obrázek (jednu URL adresu).

Nastavení souvisejících produktů

 • V Upgates jsou u každého produktu související produkty (respektive jejich kódy), vypsané v jedné buňce a oddělené čárkou.
 • Pro import do Shoptetu je třeba, aby byl v jedné buňce vždy jen jeden kód souvisejícího produktu
 • Pro každý další kód vložte vedle sloupce relatedProduct nový sloupec (Domov → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu).
 • Sloupec pojmenujte relatedProduct2, relatedProduct3, atd.
 • Do nově vložených sloupců zkopírujte všechny kódy ze sloupce relatedProduct tak, aby v buňce byl vždy jen jeden kód.

Nastavení alternativních produktů

 • V Upgates jsou u každého produktu alternativní produkty (respektive jejich kódy), vypsané v jedné buňce a oddělené čárkou.
 • Pro import do Shoptetu je třeba, aby byl v jedné buňce vždy jen jeden kód alternativního produktu
 • Pro každý další kód vložte vedle sloupce alternativeProduct nový sloupec (Domov → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu).
 • Sloupec pojmenujte alternativeProduct2, alternativeProduct3, atd.
 • Do nově vložených sloupců zkopírujte všechny kódy ze sloupce alternativeProduct tak, aby v buňce byl vždy jen jeden kód.

Nastavení kategorií

 • Export z Upgates neumožňuje správný import kategorií do Shoptetu.
 • Kategorie bude třeba nastavit buď podle návodu v článku Import kategorií, nebo v administraci Shoptet podle článku Kategorie produktů.

Pokračujeme

 • Zkontrolujte, že ve sloupci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A–Z, 0–9a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Z tabulky odstraňte sloupce:
  • pro které nemáte v exportu v sloupcích žádné hodnoty,
  • a které zároveň Shoptet nepoužívá (zkontrolujte podle tabulky 01).
 • Klikněte na sloupec, který chcete odstranit. Sloupec odstraníte pomocí Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu.

Zkontrolujte, že:

 • Nemáte v souboru zcela prázdné sloupce. Nejsou tím myšleny sloupce, které mají nějaký název – nejčastěji jde např. o sloupec pairCode v případě, kdy nepoužíváte varianty produktů.
 • Nemáte v souboru prázdné řádky.

Pokud prázdné sloupce a řádky najdete, odstraňte je. Po dokončení úprav tabulku uložte.

Import produktů do Shoptetu

 • Importujte soubor ve formátu XLSX.
 • Pokud používáte Google Tabulky:
  • Otevřete tabulku, kterou jste upravovali a je prozatím uložena na Disku Google.
  • Uložte ji na disk ve vašem počítači. Z horního menu zvolte Soubor → Stáhnout jako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabulka se automaticky stáhne a naleznete ji ve složce se staženými soubory.
 • Vstupte do administrace Shoptetu do sekce Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtněte první možnost Neměnit produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru.
 • Ostatní možnosti ponechejte.
 • Vyberte soubor a vpravo nahoře klikněte na tlačítko Importovat.
 • Import se automaticky dokončí.
 • Importované produkty naleznete v administraci Produkty → Přehled.

Dokončení a úpravy

Do Shoptetu je možné z Upgates importovat jen některé značky, jak ukazuje tabulka výše. Dále bude třeba provést další úpravy a nastavení, zejména pak doplnit údaje o vašich produktech.

V Shoptetu jsou dva způsoby, jak informace o produktech doplnit:

1. Úplný export/import

 • Možnost pro uživatele zručné v Excelu nebo v obdobném programu.
 • Doporučujeme ji v případě většího množství produktů.
 • V administraci e-shopu nastavíte a provedete úplný export, ten vám vypíše všechny značky, které je možné u produktů nastavit.
 • Značky, které vám budou u existujících produktů chybět, doplníte podle vysvětlující tabulky.
 • Podrobný návod naleznete v článku Import produktů.

2. Nastavení v administraci e-shopu

 • Tuto možnost doporučujeme, pokud v Shoptetu teprve začínáte a máte importovaný jen malý počet produktů.
 • Všechno důležité nastavíte přímo v administraci e-shopu v umístění Produkty → Přehled / Ceny / Sklad / Slevy / Kategorie.
 • Práci s produkty vám usnadní např. hromadná editace, kdy některé vlastnosti můžete editovat u všech právě označených produktů (obrázek 01).
Obrázek 01
Obrázek 01