Převod dat z JZshop do Shoptetu

Jak přesunout e-shop k Shoptetu

1) Migrace e-shopu svépomocí a zdarma

E-shop si k nám můžete z JZshop přesunout zcela sami a zdarma. Výhody a postup migrace svépomocí si ukážeme v tomto článku.

2) Migrace e-shopu externím partnerem

Pohodlnou možností je také objednání migrace e-shopu u některého z našich externích partnerů. Ti jsou prověření námi a našimi spokojenými zákazníky. Smlouvu uzavíráte přímo s naším partnerem. Ten pro vás celou migraci provede za předem dohodnutou cenu.

Začínáme s migrací svépomocí a zdarma

Ve 3 krocích si ukážeme, jak seznam produktů:

 1. Exportovat z JZshop.
 2. Připravit na import do Shoptetu.
 3. Importovat do Shoptetu.

Co budete potřebovat:

Co byste měli vědět, než začneme:

 • S migrací vám poradí naše technická podpora.
 • Z JZshop lze exportovat a přenést k nám jen některá data.
 • Přenesené produkty bude třeba dále upravit.

Export produktů z JZshop

 • Jděte v administraci JZshop na Zboží → Export.
 • Na kartě Výběr produktů vyberte hodnotu Všechny produkty.
 • Na záložce Položky exportu produktů klikněte na volbu Vybrat vše.
 • Klikněte na tlačítko Exportovat.
 • Do složky s vašimi staženými soubory se uloží tabulku ve formátu *.xls.

Příprava importu do Shoptetu

 • Otevřete vyexportovaný soubor z JZshop.

 • První sloupec id přejmenujte pairCode a sloupec přesuňte v tabulce za sloupec kod.

  • Může obsahovat znaky A–Z, 0–9. Nesmí obsahovat speciální znaky.
 • Sloupec kod přejmenujte na code.

  • Každý produkt musí mít v tabulce svůj jedinečný kód.
  • Může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Přejmenujte další sloupce ve vaší tabulce podle vzoru v tabulce 01.

 • Název v levém sloupci přepište na jeho ekvivalent v sloupci pravém.

JZshopShoptetPoznámka
kodcode 
idpairCode 
nazevname 
popis_strucnyshortDescription 
popisdescription 
seo_titulekseoTitle 
seo_popismetaDescription 
vyrobcemanufacturer 
zobrazitproductVisibilityVíce v Nastavení viditelnosti.
eanean 
isbnproductNumber 
kod_vyrobkupartNumber 
cenaprice 
cena_beznastandardPrice 
cena_nakupnipurchasePrice 
dphpercentVat 
odber_minminimumAmount 
odber_maxmaximumAmount 
doprava_zdarmafreeShipping 
slevovy_kuponapplyDiscountCoupon 
variantaX_nazevvariant:parametr Více v Nastavení variant produktů.
variantaX_hodnota Více v Nastavení variant produktů.
na_skladestock 
jednotkaunit 
sklad_umistenistockLocation 
sklad_minimalnistockMinSupply 
dostupnostavailabilityOutOfStock 
hmotnostweight 
delkadepth 
zarukawarranty 
podobnealternativeProductVíce v Nastavení alternativních produktů.
prislusenstvirelatedProductVíce v Nastavení souvisejících produktů.
poznamkainternalNote 
pro_dospeleadult 
zbozicz_skrytzboziHidden 
zbozicz_cpczboziCpc 
zbozicz_cpc_searchzboziSearchCpc 
heurekacz_skrytheurekaHidden 
heurekacz_cpcheurekaCpc 

Nastavení variant produktů

 • Podívejte se do tabulky na vaše produkty ve sloupci typ.

  • Varianty produktů poznáte podle hodnoty varianta. Mateřský produkt poznáte podle hodnoty produkt.
 • Zkopírujte název a další informace sdílené s variantami od mateřského produktu k jednotlivým variantám.

 • Nezapomeňte, že každá varianta musí mít vlastní:

  • Sériové číslo (serialNumber).
  • EAN kód (ean).
 • Ve sloupci pairCode poznáte produkty s variantami podle stejné hodnoty. Pro správné nahrání variant je nutné: 

  • Všechny varianty jednoho produktu musí mít stejný párovací kód.
  • V případě, že vaše produkty varianty nemají, ponechte sloupec pairCode prázdný.
  • PairCode může obsahovat znaky 0–9 a A–Z. Nesmí obsahovat speciální znaky.
 • Poté sloupec variantaX_nazev přejmenujte na variant:hodnota. Tj. například Varianta1_nazev s hodnotami Velikost bude po přejmenování vypadat variant:Velikost.

 • Ze sloupce variantaX_hodnota překopírujte hodnoty variant do odpovídajícího sloupce variant:hodnota. Tj. například ze sloupce Varianta1_hodnota zkopírujte jednotlivé hodnoty do sloupce variant:Velikost.

Nastavení viditelnosti

Shoptet oproti JZshop nabízí pro produkty více možností viditelnosti. 

 • Sloupec zobrazit pojmenujte productVisibility.
 • Do přejmenovaného sloupce pak doplňte pro produkty jednu z hodnot:
  • visible: produkt bude viditelný bez omezení.
  • hidden: produkt bude skryt.
  • blocked: produkt bude viditelný, ale nepůjde zakoupit.
  • showRegistered: produkt bude viditelný pouze pro registrované uživatele.
  • blockUnregistered: produkt bude moci zakoupit pouze registrovaný zákazník.
  • cashdeskOnly: produkt bude viditelný pouze pro Pokladnu.
  • detailOnly: produkt bude přístupný pouze přes přímý odkaz, nikoli přes menu nebo vyhledávání e-shopu.

Nastavení souvisejících produktů

 • V JZshopu jsou u každého produktu související produkty (přesněji jejich kódy) vypsané v jedné buňce a oddělené čárkou.
 • Pro import do Shoptetu je třeba, aby v jedné buňce byl právě jeden kód souvisejícího produktu.
 • Pro každý další kód vložte vedle sloupce relatedProduct nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu).
 • Tento sloupec pojmenujte relatedProduct2, relatedProduct3 atd.
 • Do nově vložených sloupců vložte všechny kódy ze sloupce relatedProducttak, aby v buňce zůstal pouze jeden kód.

Nastavení alternativních produktů

 • V JZshopu jsou u každého produktu související produkty (přesněji jejich kódy) vypsané v jedné buňce a oddělené čárkou.
 • Pro import do Shoptetu je třeba, aby v jedné buňce byl právě jeden kód souvisejícího produktu.
 • Pro každý další kód vložte vedle sloupce alternativeProduct nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu).
 • Tento sloupec pojmenujte alternativeProduct2, alternativeProduct3 atd.
 • Do nově vložených sloupců vložte všechny kódy ze sloupce alternativeProduct tak, aby v buňce zůstal pouze jeden kód.

Pokračujeme

 • Zkontrolujte, že ve sloupci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Z tabulky odstraňte sloupce:
  • pro které nemáte v exportu v sloupcích žádné hodnoty,
  • a které zároveň Shoptet nepoužívá (zkontrolujte podle tabulky 01).
 • Klikněte na sloupec, který chcete odstranit. Sloupec odstraníte pomocí Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu.

Zkontrolujte, že:

 • Nemáte v souboru prázdné sloupce. Sloupec, který má název, není prázdný. Např. sloupec pairCode, pokud nemáte varianty zboží.
 • Nemáte v souboru prázdné řádky.

Pokud prázdné sloupce a řádky najdete, odstraňte je. Po dokončení úprav tabulku uložte.

Import produktů do Shoptetu

 • Importujte soubor ve formátu *.xlsx.
 • Pokud používáte Google Tabulky:
  • Otevřete tabulku, kterou jste upravovali a je prozatím uložena na Disku Google.
  • Uložte ji na disk ve vašem počítači. Z horního menu zvolte Soubor → Stáhnout jako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabulka se automaticky stáhne a naleznete ji ve složce se staženým soubory.
 • Vstupte do administrace Shoptetu do sekce Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtněte první možnost Neměnit produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru.
 • Ostatní možnosti ponechejte.
 • Vyberte soubor a vpravo nahoře klikněte na tlačítko Importovat.
 • Import se automaticky dokončí.
 • Importované produkty naleznete v administraci Produkty → Přehled.

Dokončení a úpravy

Do Shoptetu je možné z JZshop importovat jen některé značky, jak ukazuje tabulka výše. Dále bude třeba provést další úpravy a nastavení, zejména pak doplnit údaje o vašich produktech.

V Shoptetu jsou dva způsoby, jak informace o produktech doplnit: 

1. Úplný export/import

 • Možnost pro uživatele zručné v Excelu nebo v obdobném programu.
 • Doporučujeme ji v případě většího množství produktů.
 • V administraci e-shopu nastavíte a provedete úplný export, ten vám vypíše všechny značky, které je možné u produktů nastavit.
 • Značky, které vám budou u existujících produktů chybět, doplníte podle vysvětlující tabulky.
 • Podrobný návod naleznete v článku Import produktů.

2. Nastavení v administraci e-shopu

 • Tuto možnost doporučujeme, pokud v Shoptetu teprve začínáte a máte importovaný jen malý počet produktů.
 • Všechno důležité nastavíte přímo v administraci e-shopu v umístění Produkty → Přehled / Ceny / Sklad / Slevy / Kategorie.
 • Práci s produkty vám usnadní např. hromadná editace, kdy některé vlastnosti můžete editovat u všech právě označených produktů (obrázek 01).
Obrázek 01
Obrázek 01