Převod dat z Shop5 do Shoptetu

Jak přesunout e-shop k Shoptetu

1) Migrace e-shopu svépomocí a zdarma

E-shop si k nám můžete z Shop5 přesunout zcela sami a zdarma. Výhody a postup migrace svépomocí si ukážeme v tomto článku.

2) Migrace e-shopu externím partnerem

Pohodlnou možností je také objednání migrace e-shopu u některého z našich externích partnerů. Ti jsou prověření námi a našimi spokojenými zákazníky. Smlouvu uzavíráte přímo s naším partnerem. Ten pro vás celou migraci provede za předem dohodnutou cenu.

Začínáme s migrací svépomocí a zdarma

Ve 3 krocích si ukážeme, jak seznam produktů:

 1. Exportovat z Shop5.
 2. Připravit na import do Shoptetu.
 3. Importovat do Shoptetu.

Co budete potřebovat:

Co byste měli vědět, než začneme:

 • S migrací vám poradí naše technická podpora.
 • Z Shop5 lze exportovat a přenést k nám jen některá data.
 • Přenesené produkty bude třeba dále upravit.

Export produktů z Shop5

 • Jděte v administraci Shop5 na Databáze → Export → CSV zboží.
 • V poli Export do CSV nechte políčko Export podle kódu zboží prázdné, pokud chcete exportovat všechny produkty.
 • Ve výběru kategorií ponechte vybranou první volbu --.
 • Dále se ujistěte, že jsou vybrané všechny parametry.
 • Klikněte na tlačítko Exportovat.
 • Do složky s vašimi staženými soubory se uloží tabulka ve formátu CSV.

Příprava importu do Shoptetu

 • Tabulku ve formátu CSV převeďte na formát XLSX, více v návodu Převod souboru CSV do XLSX.
 • Zvolte libovolný název, který neobsahuje diakritiku a mezery.
 • Otevřete si převedený soubor.
 • První sloupec id odstraňte z tabulky, Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu.
 • Sloupec kod přejmenujte na code.
  • Každý produkt musí mít v tabulce svůj jedinečný kód.
  • Může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Do tabulky vložte na místo sloupce B nový sloupec, Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu.
 • Tento sloupec pojmenujte pairCode.
 • Přejmenujte další sloupce ve vaší tabulce podle vzoru v tabulce 01.
 • Název v levém sloupci přepište na jeho ekvivalent v sloupci pravém.
Shop5ShoptetPoznámka
kodcode 
 pairCodeVíce v Nastavení variant produktů.
nazevname 
vyrobcemanufacturer 
dodavatelsupplier 
aktivniproductVisibilityVíce v Nastavení viditelnosti.
akceactionVíce v Nastavení příznaků.
novinkanewVíce v Nastavení příznaků.
zakazat_export_zboziczzboziHidden 
zakazat_export_heurekaheurekaHidden 
doprava_zdarmafreeShippingExportované hodnoty nahraďte podle klíče: ano = 1; ne = 0.
plnoletostadultExportované hodnoty nahraďte podle klíče: ano = 1; ne = 0.
skladstock 
min_skladstockMinSupply 
dostupnostavailabilityInStock 
dostupnost_0availabilityOutOfStock 
kategorie_cestadefaultCategoryCesta k výchozí kategorii. Více v Import kategorií.
 categoryTextV souboru jsou uvedeny všechny kategorie v jednom políčku oddělené čárkami. Každé další zařazení do kategorie je třeba přesunout do vlastního políčka. Přidejte sloupce categoryText, categoryText2 atd. 
poznamkainternalNote 
par_ Více v Nastavení textových parametrů.
dphpercentVat 
cena1 Více v Nastavení cen.
cena1_dph Více v Nastavení cen.
cena2 Více v Nastavení cen.
cena2_dph Více v Nastavení cen.
cena3 Více v Nastavení cen.
cena3_dph Více v Nastavení cen.
cena_nakupni Více v Nastavení cen.
cena_nakupni_dph Více v Nastavení cen.
foto_urlimageVíce v Nastavení obrázků.
souvisejici_darekgiftsV souboru jsou dárky v jednom políčku oddělené čárkami. Každý dárek je třeba přesunout do vlastního políčka. Přidejte pro ně sloupce pojmenované gifts2gifts3 atd.
souvisejicirelatedProductV souboru jsou uvedeny související produkty v jednom políčku oddělené čárkami. Každý obrázek je třeba přesunout do vlastního políčka. Přidejte pro ně sloupce pojmenované relatedProduct2relatedProduct3 atd.
popis_kratkyshortDescription 
popis_dlouhydescription 
descriptionmetaDescription 

Nastavení variant produktů

Export z Shop5 neumožňuje správný import variant produktů do Shoptetu. Ve výše exportovaném souboru naleznete jen mateřské produkty. Jejich varianty jsou pouze vypsané v posledních sloupcích tabulky, avšak bez bližších informací pro import.

Varianty bude třeba nastavit později v úplném exportu/importu nebo v administraci Shoptetu dle šablon variant.

Nastavení příznaků

Shop5 a Shoptet mají společné příznaky Novinka a Akce. V Shopetu je možné k oběma příznakům nastavit dobu, po kterou budou u daných produktů zobrazeny. Jejich trvání můžete nastavit během úplného exportu/importu nebo v administraci Shoptetu v Produkty → Přehled, záložka Hlavní údaje, sekce Příznaky.

Nastavení textových parametrů

Textové parametry popisují nějaké vlastnosti produktu. Takové parametry naleznete v tabulce ve sloupcích, jejichž název začíná na par_, tedy např. par_7970 Materiál. Slovo, které je oddělené mezerou od počátečního kódu je Název parametru, tedy např. Materiál. V samotném sloupci naleznete Hodnoty popisného parametru (např. Sklo, Plast).

K produktu do příslušného řádku zapište jeho parametry (každý parametr do jiného sloupce) ve tvaru Název parametru;Hodnota popisného parametru (oddělené středníkem), tedy např. Počet vrstev;1 (obrázek 01). Každý sloupec, ve kterém se nachází textový parametr, pojmenujte textProperty, textProperty2 atd. 

Obrázek 01
Obrázek 01

Do Shoptetu lze importovat pouze Název parametru a Hodnotu popisného parametruVysvětlivku názvu parametru lze doplnit ručně v administraci e-shopu (obrázek 02).

Obrázek 02
Obrázek 02

Nastavení cen

V Shop5 je u každé ceny uvedena její alternativa bez DPH a s DPH. V Shoptetu je uvedena pouze jedna cena, u které je vždy rozlišeno, jestli zahrnuje DPH. Tato volba je vyjádřena ve sloupci percentVat (dříve dph). Pokud u produktu nastavíte výši DPH, automaticky je cena považována za cenu s DPH.

 • Pokud chcete na e-shopu od Shoptetu uvádět ceny s DPH, vyplňte u produktů výši DPH. V tabulce přejmenujte jeden ze sloupců cena1_dph, cena2_dph nebo cena3_dph na price. Sloupec cena_nakupni_dph přejmenujte na purchasePrice.
  • V případě výchozí ceny (price), která se bude zobrazovat zákazníkům, dává Shop5 na výběr ze tří alternativních cen. Do Shoptetu je ale možné importovat jen jednu takovou cenu.
  • Vyberte si jednu ze tří cen, kterou chcete zobrazit zákazníkům. Jenom sloupec s touto cenou přejmenujte na pricea zbývající ze souboru odstraňte.
 • Pokud chcete na e-shopu od Shoptetu uvádět ceny bez DPH, vyplňte u produktů výši DPH na hodnotu 0. V tabulce přejmenujte jeden ze sloupců cena1, cena2 nebo cena3 na price.* Sloupec cena_nakupni přejmenujte na purchasePrice.

Nastavení viditelnosti

Shoptet oproti Shop5 nabízí pro produkty více možností viditelnosti. 

 • Sloupec Zobrazení produktu pojmenujte productVisibility.
 • Do přejmenovaného sloupce pak doplňte pro produkty jednu z hodnot:
  • visible: produkt bude viditelný bez omezení (hodnota odpovídá původní hodnotě ano).
  • hidden: produkt bude skryt (odpovídá původní hodnotě ne).
  • blocked: produkt bude viditelný, ale nepůjde zakoupit.
  • showRegistered: produkt bude viditelný pouze pro registrované uživatele.
  • blockUnregistered: produkt bude moci zakoupit pouze registrovaný zákazník.
  • cashdeskOnly: produkt bude viditelný pouze pro Pokladnu.
  • detailOnly: produkt bude přístupný pouze přes přímý odkaz, nikoli přes menu nebo vyhledávání e-shopu.

Nastavení obrázků

Pro správný import obrázků je třeba znát jejich adresu umístění (adresa URL). Ve sloupci image se v jedné buňce nacházejí všechny URL obrázků daného produktu. Pro import do Shoptetu je důležité, aby v každé buňce byl umístěný právě jeden obrázek (adresa URL).

Pro každou další URL obrázku, která je ve tomto sloupci navíc, vložte vedle tohoto sloupce nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu). Nové sloupce pojmenujte image2, image3 atd.

Pokračujeme

 • Zkontrolujte, že ve sloupci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Z tabulky odstraňte sloupce:
  • pro které nemáte v exportu v sloupcích žádné hodnoty,
  • a které zároveň Shoptet nepoužívá (zkontrolujte podle tabulky 01).
 • Klikněte na sloupec, který chcete odstranit. Sloupec odstraníte pomocí Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu.

Zkontrolujte, že:

 • Nemáte v souboru prázdné sloupce. Sloupec, který má název, není prázdný. Např. sloupec pairCode, pokud nemáte varianty zboží.
 • Nemáte v souboru prázdné řádky.

Pokud prázdné sloupce a řádky najdete, odstraňte je. Po dokončení úprav tabulku uložte.

Import produktů do Shoptetu

 • Importujte soubor ve formátu XLSX.
 • Pokud používáte Google Tabulky:
  • Otevřete tabulku, kterou jste upravovali a je prozatím uložena na Disku Google.
  • Uložte ji na disk ve vašem počítači. Z horního menu zvolte Soubor → Stáhnout jako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabulka se automaticky stáhne a naleznete ji ve složce se staženým soubory.
 • Vstupte do administrace Shoptetu do sekce Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtněte první možnost Neměnit produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru.
 • Ostatní možnosti ponechejte.
 • Vyberte soubor a vpravo nahoře klikněte na tlačítko Importovat.
 • Import se automaticky dokončí.
 • Importované produkty naleznete v administraci Produkty → Přehled.

Dokončení a úpravy

Do Shoptetu je možné z Shop5 importovat jen některé značky, jak ukazuje tabulka výše. Dále bude třeba provést další úpravy a nastavení, zejména pak doplnit údaje o vašich produktech.

V Shoptetu jsou dva způsoby, jak informace o produktech doplnit: 

1. Úplný export/import

 • Možnost pro uživatele zručné v Excelu nebo v obdobném programu.
 • Doporučujeme ji v případě většího množství produktů.
 • V administraci e-shopu nastavíte a provedete úplný export, ten vám vypíše všechny značky, které je možné u produktů nastavit.
 • Značky, které vám budou u existujících produktů chybět, doplníte podle vysvětlující tabulky.
 • Podrobný návod naleznete v článku Import produktů.

2. Nastavení v administraci e-shopu

 • Tuto možnost doporučujeme, pokud v Shoptetu teprve začínáte a máte importovaný jen malý počet produktů.
 • Všechno důležité nastavíte přímo v administraci e-shopu v umístění Produkty → Přehled / Ceny / Sklad / Slevy / Kategorie.
 • Práci s produkty vám usnadní např. hromadná editace, kdy některé vlastnosti můžete editovat u všech právě označených produktů (obrázek 03).
Obrázek 03
Obrázek 03