Převod dat z WooCommerce do Shoptetu

Jak přesunout e-shop k Shoptetu

1) Migrace e-shopu svépomocí a zdarma

E-shop si k nám můžete z WooCommerce (plugin pro Wordpress) přesunout zcela sami a zdarma. Postup migrace svépomocí si ukážeme v tomto článku.

2) Migrace e-shopu externím partnerem

Pohodlnou možností je také objednání migrace e-shopu u některého z našich externích partnerů. Ti jsou prověření námi a našimi spokojenými zákazníky. Smlouvu uzavíráte přímo s naším partnerem. Ten pro vás celou migraci provede za předem dohodnutou cenu.

Začínáme s migrací svépomocí a zdarma

Ve 3 krocích si ukážeme, jak váš seznam produktů:

 1. Exportovat z WooCommerce.
 2. Připravit na import do Shoptetu.
 3. Importovat do Shoptetu.

Co budete potřebovat:

Co byste měli vědět, než začneme:

 • S migrací vám poradí naše technická podpora.
 • Z WooCommerce lze exportovat a přenést k nám jen některá data.
 • Přenesené produkty bude třeba dále upravit.

Export produktů z WooCommerce

 • V administraci WooCommerce Produkty → Přehled produktů, zvolte možnost Exportovat.
 • V dialogovém okně ponechte základní nastavení a klikněte na Generovat CSV.
 • Do složky s vašimi staženými soubory se uloží tabulka ve formátu *.csv.

Příprava importu do Shoptetu

 • Tabulku ve formátu *.csv převeďte na formát *.xlsx, více v návodu Převod souboru CSV do XLSX.
 • Po převodu uložte a zvolte libovolný název, který neobsahuje diakritiku a mezery.
 • První sloupec ID přejmenujte na code.
  • Každý produkt musí mít v tabulce jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Do tabulky vložte na místo sloupce B nový sloupec a pojmenujte ho pairCode.
 • Přejmenujte další sloupce ve vaší tabulce podle vzoru v tabulce 01.
 • Název v levém sloupci přepište na jeho ekvivalent v sloupci pravém.
WooCommerceShoptetPoznámka
IDcode 
 pairCode 
Namename 
Visibility in catalogproductVisibilityVíce v Nastavení viditelnosti.
Short DescriptionshortDescription 
Descriptiondescription 
CategoriescategoryTextKaždé zařazení kategorie je třeba přesunout do vlastního sloupce, tj. přidat sloupce pojmenované categoryText2, categoryText3 atd. Více o importu kategorií můžete nalézt v Import produktů.  
Regular priceprice 
Sale priceactionPrice 
Date sale price startsactionFromPůvodní formát DD.MM.YYYY H:MM:SS změňte na YYYY-MM-DD. 
Date sale price endsactionUntilPůvodní formát DD.MM.YYYY H:MM:SS změňte na YYYY-MM-DD.
Stockstock 
Low stock amountstockMinSupply 
Backorders allowed?negativeAmount 
UpsellsrelatedProductVe WooCommerce jsou související produkty v jednom políčku oddělené čárkami. Každý produkt je třeba přesunout do vlastního políčka. Přidejte pro ně sloupce pojmenované relatedProduct2RelatedProduct3 atd.
Cross-sellsalternativeProductVe WooCommerce jsou alternativní produkty v jednom políčku oddělené čárkami. Každý produkt je třeba přesunout do vlastního políčka. Přidejte pro ně sloupce pojmenované alternativeProduct2alternativeProduct3 atd.
Weight (kg)weight 
Length (cm)depth 
Width (cm)width 
Height (cm)height 
ImagesimageVe WooCommerce jsou obrázky v jednom políčku oddělené čárkami. Každý obrázek je třeba přesunout do vlastního políčka. Přidejte pro ně sloupce pojmenované image2image3 atd.

Nastavení variant produktů

 • Podívejte se do tabulky na vaše produkty, které mají varianty.
 • WooCommerce zobrazuje varianty produktu se stejným jménem, jako má mateřský produkt (sloupec name).
 • Ve sloupci Typ poznáte mateřský produkt podle hodnoty variable.
 • Varianty poznáte podle hodnoty variation.
 • Export z WooCommerce neumožňuje správný import variant do Shoptetu.
 • Varianty bude třeba nastavit později v úplném exportu/importu nebo v administraci Shoptetu dle šablon variant.
 • Ponechte v tabulce mateřský produkt.
 • Řádky s variantami odstraňte.
 • Tento postup opakujte u každého zboží s variantami.

Nastavení viditelnosti

Shoptet oproti Woocommerce nabízí pro produkty více možností viditelnosti pro produkty. Hodnoty visiblehidden odpovídají i hodnotám viditelnosti v Shoptetu.

 • Sloupec Viditelnost v katalogu přejmenujte na productVisibility.
 • Do nově vytvořeného sloupce pak doplňte pro produkty jednu z hodnot:
  • visible: produkt bude viditelný bez omezení.
  • hidden: produkt bude skryt.
  • blocked: produkt bude viditelný, ale nepůjde zakoupit.
  • showRegistered: produkt bude viditelný pouze pro registrované uživatele.
  • blockUnregistered: produkt bude moci zakoupit pouze registrovaný zákazník.
  • cashdeskOnly: produkt bude viditelný pouze pro Pokladnu.
  • detailOnly: produkt bude přístupný pouze přes přímý odkaz, nikoli přes menu nebo vyhledávání e-shopu.

Pokračujeme

 • Zkontrolujte, že ve sloupci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Z tabulky odstraňte sloupce:
  • pro které nemáte v exportu v sloupcích žádné hodnoty,
  • a které zároveň Shoptet nepoužívá (zkontrolujte podle tabulky 01).
 • Klikněte na sloupec, který chcete odstranit. Sloupec odstraníte pomocí Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu.

Zkontrolujte, že:

 • Nemáte v souboru prázdné sloupce. Sloupec, který má název, není prázdný. Např. sloupec pairCode, pokud nemáte varianty zboží.
 • Nemáte v souboru prázdné řádky.

Pokud prázdné sloupce a řádky najdete, odstraňte je. Po dokončení úprav tabulku uložte.

Import produktů do Shoptetu

 • Importujte soubor ve formátu *.xlsx.
 • Pokud používáte Google Tabulky:
  • Otevřete tabulku, kterou jste upravovali a je prozatím uložena na Disku Google.
  • Uložte ji na disk ve vašem počítači. Z horního menu zvolte Soubor → Stáhnout jako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabulka se automaticky stáhne a naleznete ji ve složce se staženým soubory.
 • Vstupte do administrace Shoptetu do sekce Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtněte první možnost Neměnit produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru.
 • Ostatní možnosti ponechejte.
 • Vyberte soubor a vpravo nahoře klikněte na tlačítko Importovat.
 • Import se automaticky dokončí.
 • Importované produkty naleznete v administraci Produkty → Přehled.

Dokončení a úpravy

Do Shoptetu je možné z WooCommerce importovat jen některé značky, jak ukazuje tabulka výše. Dále bude třeba provést další úpravy a nastavení, zejména pak doplnit údaje o vašich produktech.

V Shoptetu jsou dva způsoby, jak informace o produktech doplnit: 

1. Úplný export/import

 • Možnost pro uživatele zručné v Excelu nebo v obdobném programu.
 • Doporučujeme ji v případě většího množství produktů.
 • V administraci e-shopu nastavíte a provedete úplný export, ten vám vypíše všechny značky, které je možné u produktů nastavit.
 • Značky, které vám budou u existujících produktů chybět, doplníte podle vysvětlující tabulky.
 • Podrobný návod naleznete v článku Import produktů.

2. Nastavení v administraci e-shopu

 • Tuto možnost doporučujeme, pokud v Shoptetu teprve začínáte a máte importovaný jen malý počet produktů.
 • Všechno důležité nastavíte přímo v administraci e-shopu v umístění Produkty → Přehled / Ceny / Sklad / Slevy / Kategorie.
 • Práci s produkty vám usnadní např. hromadná editace, kdy některé vlastnosti můžete editovat u všech právě označených produktů (obrázek 01).
Obrázek 01
Obrázek 01