Převod dat z PrestaShopu do Shoptetu

Jak přesunout e-shop k Shoptetu

1) Migrace e-shopu svépomocí a zdarma

E-shop si k nám můžete z PrestaShopu přesunout zcela sami a zdarma. Postup migrace svépomocí si ukážeme v tomto článku.

2) Migrace e-shopu externím partnerem

Pohodlnou možností je také objednání migrace e-shopu u některého z našich externích partnerů. Ti jsou prověření námi a našimi spokojenými zákazníky. Smlouvu uzavíráte přímo s naším partnerem. Ten pro vás celou migraci provede za předem dohodnutou cenu.

Začínáme s migrací svépomocí a zdarma

Ve 3 krocích si ukážeme, jak seznam produktů:

 1. Exportovat z PrestaShopu.
 2. Připravit na import do Shoptetu.
 3. Importovat do Shoptetu.

Co budete potřebovat:

 • Účet Shoptet – založte si českou testovací verzi nebo slovenskou testovací verzi na 30 dní zdarma.
 • Některou z aplikací, která je schopna pracovat s *.xlsx soubory (Microsoft Excel, Google Tabulky nebo Libre Office).
 • Některý z modulů PrestaShopu pro export produktů.

K exportu produktů z PrestaShopu budete potřebovat některý z placených modulů, které je možné získat na PrestaShop Addons Marketplace nebo přímo v administraci v Rozšíření → Moduly → Katalog modulů. Ceny se pohybují od € 69,99 za modul. V tomto návodu si ukážeme postup pro modul Product Catalog Export/Update.

Pokud takový modul nemáte, neexistuje možnost, jak z PrestaShopu vytvořit export. Vkládání produktů do Shoptetu vám jistě usnadní návod v článku Import produktů. Tam se dozvíte, jak ze Shoptetu exportovat tabulku se všemi značkami. Použití této tabulky je skvělou alternativou k vkládání produktů po jednom přes administraci Shoptetu.

Co byste měli vědět, než začneme:

 • S migrací vám poradí naše technická podpora.
 • Z PrestaShopu lze exportovat a přenést k nám jen některá data.
 • Přenesené produkty bude třeba dále upravit.

Export produktů z PrestaShopu

 • Jděte do administrace PrestaShopu, Rozšíření → Moduly → Moduly a služby.
 • Zde z nainstalovaných modulů vyberte Product Catalog Export/Update.
 • V záložce General Export Setting zvolte nastavení, jaké vidíte na obrázku 01.
Obrázek 01
Obrázek 01
 • V záložce Filter Products For Export ponechejte základní nastavení, pokud chcete exportovat všechny produkty.
 • Pokud chcete exportovat jen některé produkty, vyberte je.
 • V záložce Filter Fields For Export je 12 skupin údajů (obrázek 02).
  • Pro co nejúplnější export doporučujeme vybrat postupně všechny skupiny.
  • Klikněte levým tlačítkem myši na skupinu údajů a poté na tlačítko Add all.
Obrázek 02
Obrázek 02
 • Ve spodní části obrazovky klikněte na tlačítko Export.
 • Automaticky proběhne stahování.
 • Do složky s vašimi staženými soubory se uloží tabulka ve formátu *.xlsx.

Příprava importu do Shoptetu

 • Otevřete vyexportovaný soubor z PrestaShopu.
 • První sloupec s názvem Product ID přejmenujte na code.
 • Druhý sloupec s názvem Product Combinations ID přejmenujte na pairCode.
 • Přejmenujte další sloupce ve vaší tabulce podle vzoru v tabulce 01.
 • Název v levém sloupci přepište na jeho ekvivalent v sloupci pravém.
PrestaShopShoptetPoznámka
Product IDcode 
Product Combinations IDpairCode 
Product namename 
Short descriptionshortDescription 
Descriptiondescription 
Manufacturermanufacturer 
Category TreecategoryText;categoryText2Každé zařazení kategorie je třeba přesunout do vlastního sloupce, tj. přidat sloupce pojmenované categoryText, categoryText2 atd. Více o importu kategorií můžete nalézt v Import produktů.  
Category Default IDdefaultCategory 
Product Image urlsimage;image2V PrestaShopu jsou obrázky v jednom políčku oddělené čárkami. Každý obrázek je třeba přesunout do vlastního políčka. Přidejte pro ně sloupce pojmenované image2; image3 atd.
Product Image captionimageDesc;imageDesc2 
Attribute Group - hodnota variant:hodnotaVíce v Nastavení variant produktů.
Final price (with-tax)price 
Tax ratepercentvatČíselná hodnota DPH. 
Accessories Product IDrelatedProduct;relatedProduct2 
Quantitystock 
Stock locationstockLocation 
EAN-13 or JAN barcodeean 
MPNpartNumber 
quantity_discountapplyQuantityDiscount 
Suppliers Namesupplier  
Minimum quantityminimumAmount 
Weightweight 
Displayed text when in-stockavailabilityInStock 
Displayed text when backordering is allowedavailabilityInStock 
When out of stockavailabilityOutOfStock 
Low stock levelstockMinSupply 
Display the ON SALE iconcustom1FlagActivePro správné zobrazení je třeba nastavit příznak custom1 jako Výprodej. Více v Příznaky.
ConditionitemTypePro bazarové produkty použijte hodnotu bazaar, pro nové produkty hodnotu product – nový produkt; service – služba; set – sada.
Available for orderproductVisibilityVíce v Nastavení viditelnosti.
Meta titleseoTitle 
Meta descriptionmetaDescription 

Nastavení variant produktů

 • Podívejte se do tabulky na vaše produkty ve sloupci name.
 • Varianty produktů poznáte podle stejného názvu.
 • Sloupce Attribute group - hodnota přejmenujte na variant:hodnota. Tj. například Attribute group - Barva bude po přejmenování vypadat variant:Barva.
 • Pouze u produktů s variantami překopírujte kódy ze sloupce pairCode do sloupce code.
  • Pro produkty bez variant ponechte původní hodnotu ve sloupci code a sloupec pairCode by měl zůstat prázdný.
 • Pro produkty s variantami vyplňte sloupec pairCode, aby došlo k jejich správnému spárování. Je možné použít znaky A–Z, 0–9. Varianty jednoho produktu musí mít stejnou hodnotu a v souboru musí být varianty seřazeny pod sebou.

Nastavení viditelnosti

Shoptet oproti PrestaShopu nabízí pro produkty více možností viditelnosti. 

 • Sloupec Viditelný pojmenujte productVisibility.
 • Do přejmenovaného sloupce pak doplňte pro produkty jednu z hodnot:
  • visible: produkt bude viditelný bez omezení (hodnota odpovídá původní hodnotě 1).
  • hidden: produkt bude skryt (odpovídá původní hodnotě 0).
  • blocked: produkt bude viditelný, ale nepůjde zakoupit.
  • showRegistered: produkt bude viditelný pouze pro registrované uživatele.
  • blockUnregistered: produkt bude moci zakoupit pouze registrovaný zákazník.
  • cashdeskOnly: produkt bude viditelný pouze pro Pokladnu.
  • detailOnly: produkt bude přístupný pouze přes přímý odkaz, nikoli přes menu nebo vyhledávání e-shopu.
 • Původní sloupce ze souboru odstraňte.

Pokračujeme

 • Zkontrolujte, že ve sloupci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Z tabulky odstraňte sloupce:
  • pro které nemáte v exportu v sloupcích žádné hodnoty,
  • a které zároveň Shoptet nepoužívá (zkontrolujte podle tabulky 01).
 • Klikněte na sloupec, který chcete odstranit. Sloupec odstraníte pomocí Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu.

Zkontrolujte, že:

 • Nemáte v souboru prázdné sloupce. Sloupec, který má název, není prázdný. Např. sloupec pairCode, pokud nemáte varianty zboží.
 • Nemáte v souboru prázdné řádky.

Pokud prázdné sloupce a řádky najdete, odstraňte je. Po dokončení úprav tabulku uložte.

Import produktů do Shoptetu

 • Importujte soubor ve formátu *.xlsx.
 • Pokud používáte Google Tabulky:
 • Otevřete tabulku, kterou jste upravovali a je prozatím uložena na Disku Google.
 • Uložte ji na disk ve vašem počítači. Z horního menu zvolte Soubor → Stáhnout jako → Microsoft Excel (.xlsx).
 • Tabulka se automaticky stáhne a naleznete ji ve složce se staženým soubory.
 • Vstupte do administrace Shoptetu do sekce Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtněte první možnost Neměnit produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru.
 • Ostatní možnosti ponechejte.
 • Vyberte soubor a vpravo nahoře klikněte na tlačítko Importovat.
 • Import se automaticky dokončí.
 • Importované produkty naleznete v administraci Produkty → Přehled.

Dokončení a úpravy

Do Shoptetu je možné z PrestaShopu importovat jen některé značky, jak ukazuje tabulka výše. Dále bude třeba provést další úpravy a nastavení, zejména pak doplnit údaje o vašich produktech.

V Shoptetu jsou dva způsoby, jak informace o produktech doplnit: 

1. Úplný export/import

 • Možnost pro uživatele zručné v Excelu nebo v obdobném programu.
 • Doporučujeme ji v případě většího množství produktů.
 • V administraci e-shopu nastavíte a provedete úplný export, ten vám vypíše všechny značky, které je možné u produktů nastavit.
 • Značky, které vám budou u existujících produktů chybět, doplníte podle vysvětlující tabulky.
 • Podrobný návod naleznete v článku Import produktů.

2. Nastavení v administraci e-shopu

 • Tuto možnost doporučujeme, pokud v Shoptetu teprve začínáte a máte importovaný jen malý počet produktů.
 • Všechno důležité nastavíte přímo v administraci e-shopu v umístění Produkty → Přehled / Ceny / Sklad / Slevy / Kategorie.
 • Práci s produkty vám usnadní např. hromadná editace, kdy některé vlastnosti můžete editovat u všech právě označených produktů (obrázek 03).
Obrázek 03
Obrázek 03