Převod dat z BigCommerce do Shoptetu

Jak přesunout e-shop k Shoptetu

1) Migrace e-shopu svépomocí a zdarma

E-shop si k nám můžete z BigCommerce přesunout zcela sami a zdarma. Výhody a postup migrace svépomocí si ukážeme v tomto článku.

2) Migrace e-shopu externím partnerem

Pohodlnou možností je také objednání migrace e-shopu u některého z našich externích partnerů. Ti jsou prověření námi a našimi spokojenými zákazníky. Smlouvu uzavíráte přímo s naším partnerem. Ten pro vás celou migraci provede za předem dohodnutou cenu.

Začínáme s migrací svépomocí a zdarma

Ve 3 krocích si ukážeme, jak seznam produktů:

 1. Exportovat z BigCommerce.
 2. Připravit na import do Shoptetu.
 3. Importovat do Shoptetu.

Co budete potřebovat:

Co byste měli vědět, než začneme:

 • S migrací vám poradí naše technická podpora.
 • Z BigCommerce lze exportovat a přenést k nám jen některá data.
 • Přenesené produkty bude třeba dále upravit.

Export produktů z BigCommerce

 • Jděte do administrace BigCommerce Products → Export (obrázek 01).
 • V záložce Export Options zvolte jako Template pro export Bulk Edit.
 • Ujistěte se, že je zaškrtnutá volba Export to Microsoft Excel (CSV).
 • Dole klikněte na tlačítko Continue.
 • V dialogovém okně klikněte na Export my products to a CSV file.
 • V následujícím okně klikněte na Download my Products file.
 • Do složky s vašimi staženými soubory se uloží tabulka ve formátu *.csv.
Obrázek 01
Obrázek 01

Příprava importu do Shoptetu

 • Tabulku ve formátu *.csv převeďte na formát *.xlsx, více v návodu Převod souboru CSV do XLSX.
 • Zvolte libovolný název, který neobsahuje diakritiku a mezery.
 • Otevřete si převedený soubor.
 • Sloupec Product ID přejmenujte na code.
  • Každý produkt musí mít v tabulce svůj jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A-Z, 0-9a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Na místo sloupce C vložte nový sloupec, Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu.
 • Tento sloupec pojmenujte pairCode.
 • Přejmenujte další sloupce ve vaší tabulce podle vzoru v tabulce 01.
 • Název v levém sloupci přepište na jeho ekvivalent v sloupci pravém.
BigCommerceShoptetPoznámka
Product IDcode 
 pairCodeVíce v Nastavení variant produktů.
Product Namename 
Brand Namemanufacturer 
Product Descriptiondescription 
CategorydefaultCategoryVíce v Import kategorií.
Price Více v Nastavení cen.
Cost PricepurchasePrice 
Sale Price Více v Nastavení cen.
Free ShippingfreeShippingExportované hodnoty nahraďte podle klíče: Y = 1; N = 0.
Product Warrantywarranty 
Product Weightweight 
Product Widthwidth 
Product Heightheight 
Product Depthdepth 
Product Visible?productVisibilityExportované hodnoty nahraďte podle klíče: Y = visible; N = hidden. Další možné hodnoty jsou blocked: zamezí objednání produktu,showRegistered: produkt je viditelný pouze pro registrované uživatele,blockUnregistered: produkt nelze zakoupit, pokud zákazník není registrován,cashDeskOnly: zobrazit jen na pokladně,detailOnly: produkt bude přístupný pouze přes přímý odkaz, nikoli přes menu nebo vyhledávání e-shopu.
Product conditionitemConditionGrade 
Current Stock Levelstock 
Low Stock LevelstockMinSupply 
Page TitleseoTitle 
Meta DescriptionmetaDescription 
Product UPC/EANean 
Manufacturer Part NumberpartNumber 
 imageVíce v Nastavení obrázků.

Nastavení variant produktů

 • Podívejte se do tabulky na vaše produkty, které mají varianty.
 • BigCommerce zobrazuje varianty produktu v řádcích nad sebou, nejprve je uveden mateřský produkt, potom samotné varianty.
 • Mateřský produkt poznáte také podle toho, že má ve sloupci Item Type hodnotu Product
 • Varianty pod ním poznáte podle hodnoty SKU.
 • Varianty mají také zpravidla zapsaný svůj název jako kombinaci parametrů, které je rozlišují (obrázek 02).
Obrázek 02
Obrázek 02

Varianty produktů mají různé parametry. V Shoptetu to mohou být jen tři parametry na jeden produkt. BigCommerce však umožňuje použít pro varianty produktu více parametrů. 

 • Vložte do tabulky (např. hned za sloupec name) nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu).
 • Tento sloupec pojmenujte variant:hodnota.
 • Na místo slova hodnota dosaďte název parametru (např. variant:Barva), název naleznete ve sloupci name (dříve Product Name) vždy před znakem =.
 • Hodnoty parametru pak napište do tohoto sloupce k příslušné variantě produktu (např. Modrá), hodnoty naleznete za znakem =.
 • V jedné buňce může být pouze jedna hodnota parametru (obrázek 03).
 • Pro každý další parametr vložte nový sloupec, který pojmenujete obdobně (např. variant:Velikost).
 • U každého produktu vyberte tři parametry, které k odlišení jeho variant chcete zachovat.
 • Ostatní hodnoty parametrů variant smažte.
Obrázek 03
Obrázek 03
 • Ve sloupci pairCode vyplňte kód variant.
  • Varianty jednoho produktu musí mít všechny stejný kód.
  • PairCode může obsahovat znaky 0–9 a A–Z, nesmí obsahovat speciální znaky.
 • Ve sloupci name vyplňte název každé varianty produktu.
 • U variant vyplňte všechny údaje, které má mateřský produkt a které u variant chybí (tyto hodnoty stačí zkopírovat).
 • Řádek s mateřským produktem odstraňte (Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu).
 • Tento postup opakujte u každého zboží s variantami.

Nastavení cen

V BigCommerce je možné konečnou cenu produktu zapsat dvěma způsoby, pomocí značek Price (v administraci jako Default Price) a Sale Price. Značka Sale Price není v BigCommerce povinná. V Shoptetu je možné zobrazit konečnou cenu jen jedním způsobem, pod značkou price.

 • Za sloupec Sale Price vložte nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu).
 • Tento sloupec pojmenujte price.
 • Zkopírujte do sloupce price hodnotu ceny z jedno ze sloupců Price nebo Sale Price.
 • Zkopírujte tu hodnotu, kterou jste pro konečnou cenu u daného produktu v BigCommerce dosud používali.
 • Až budete mít všechny ceny u všech produktů hotové, odstraňte sloupce Price a Sale Price z tabulky (Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu).

Nastavení obrázků

Pro správný import obrázků je třeba znát jejich adresu umístění (adresa URL). V exportu z BigCommerce, který editujete, ale adresy umístění nenajdete a bude třeba vytvořit jiný export.

 • Jděte do administrace BigCommerce Products → Export (obrázek 01).
 • V záložce Export Options zvolte jako Template pro export Default.
 • Ujistěte se, že je zaškrtnutá volba Export to Microsoft Excel (CSV).
 • Dole klikněte na tlačítko Continue.
 • V dialogovém okně klikněte na Export my products to a CSV file.
 • V následujícím okně klikněte na Download my Products file.
 • Do složky s vašimi staženými soubory se uloží tabulka ve formátu *.csv.
 • Tabulku ve formátu *.csv převeďte na formát *.xlsx, více v návodu Převod souboru CSV do XLSX.
 • Otevřete si převedený soubor.

Ve sloupci Images se v jedné buňce nacházejí všechny URL obrázků daného produktu. Kromě URL adres se v buňce nacházejí i další informace. Samotnou URL adresu poznáte tak, že vždy začíná na http: a končí formátem obrázku (například .jpg).

Ve svém původním exportu, který jste doteď editovali, vložte za poslední sloupec nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu). Sloupec pojmenujte image. Vložte do něj URL adresu obrázku.

Pro import do Shoptetu je důležité, aby v každé buňce byl umístěný právě jeden obrázek (adresa URL). Pro každou další URL obrázku, vložte vedle sloupce image nový sloupec. Sloupec pojmenujte image2, image3 atd. Obdobně postupujte u všech obrázků.

Pokračujeme

 • Zkontrolujte, že ve sloupci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A-Z, 0-9a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Z tabulky odstraňte sloupce:
  • pro které nemáte v exportu v sloupcích žádné hodnoty,
  • a které zároveň Shoptet nepoužívá (zkontrolujte podle tabulky 01).
 • Klikněte na sloupec, který chcete odstranit. Sloupec odstraníte pomocí Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu.

Zkontrolujte, že:

 • Nemáte v souboru prázdné sloupce. Sloupec, který má název, není prázdný. Např. sloupec pairCode, pokud nemáte varianty zboží.
 • Nemáte v souboru prázdné řádky.

Pokud prázdné sloupce a řádky najdete, odstraňte je. Po dokončení úprav tabulku uložte.

Import produktů do Shoptetu

 • Importujte soubor ve formátu *.xlsx.
 • Pokud používáte Google Tabulky:
  • Otevřete tabulku, kterou jste upravovali a je prozatím uložena na Disku Google.
  • Uložte ji na disk ve vašem počítači. Z horního menu zvolte Soubor → Stáhnout jako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabulka se automaticky stáhne a naleznete ji ve složce se staženým soubory.
 • Vstupte do administrace Shoptetu do sekce Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtněte první možnost Neměnit produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru.
 • Ostatní možnosti ponechejte.
 • Vyberte soubor a vpravo nahoře klikněte na tlačítko Importovat.
 • Import se automaticky dokončí.
 • Importované produkty naleznete v administraci Produkty → Přehled.

Dokončení a úpravy

Do Shoptetu je možné z BigCommerce importovat jen některé značky, jak ukazuje tabulka výše. Dále bude třeba provést další úpravy a nastavení, zejména pak doplnit údaje o vašich produktech.

V Shoptetu jsou dva způsoby, jak informace o produktech doplnit: 

1. Úplný export/import

 • Možnost pro uživatele zručné v Excelu nebo v obdobném programu.
 • Doporučujeme ji v případě většího množství produktů.
 • V administraci e-shopu nastavíte a provedete úplný export, ten vám vypíše všechny značky, které je možné u produktů nastavit.
 • Značky, které vám budou u existujících produktů chybět, doplníte podle vysvětlující tabulky.
 • Podrobný návod naleznete v článku Import produktů.

2. Nastavení v administraci e-shopu

 • Tuto možnost doporučujeme, pokud v Shoptetu teprve začínáte a máte importovaný jen malý počet produktů.
 • Všechno důležité nastavíte přímo v administraci e-shopu v umístění Produkty → Přehled / Ceny / Sklad / Slevy / Kategorie.
 • Práci s produkty vám usnadní např. hromadná editace, kdy některé vlastnosti můžete editovat u všech právě označených produktů (obrázek 04).
Obrázek 04
Obrázek 04