Převod dat z Shopify do Shoptetu

Jak přesunout e-shop k Shoptetu

1) Migrace e-shopu svépomocí a zdarma

E-shop si k nám můžete z Shopify přesunout zcela sami a zdarma. Výhody a postup migrace svépomocí si ukážeme v tomto článku.

2) Migrace e-shopu externím partnerem

Pohodlnou možností je také objednání migrace e-shopu u některého z našich externích partnerů.

Začínáme s migrací svépomocí a zdarma

Ve 3 krocích si ukážeme, jak seznam produktů:

 1. Exportovat ze Shopify.
 2. Připravit na import do Shoptetu.
 3. Importovat do Shoptetu.

Co budete potřebovat:

Co byste měli vědět, než začneme:

 • S migrací vám poradí naše technická podpora.
 • Ze Shopify lze exportovat a přenést k nám jen některá data.
 • Přenesené produkty bude třeba dále upravit.

Export produktů ze Shopify

 • V administraci Shopify přejděte do Products → All products.
 • Pro export klikněte na tlačítko Export.
  • V základu je nastaven export všech produktů.
  • Můžete vybrat jen některé produkty kliknutím na zaškrtávací pole vlevo od fotografie produktu.
 • Exportovaný soubor je ve formátu *.csv.

Příprava importu do Shoptetu

 • Tabulku ve formátu *.csv převeďte na formát *.xlsx, více v návodu Převod souboru CSV do XLSX.
 • Zvolte libovolný název, který neobsahuje diakritiku a mezery.
 • Otevřete si převedený soubor.
 • Do tabulky vložte na místo sloupce A nový sloupec přes Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu. A pojmenujte ho code.
 • Do tabulky vložte na místo sloupce B nový sloupec přes Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu. Tento sloupec pojmenujte pairCode.
 • Přejmenujte další sloupce ve vaší tabulce podle vzoru v tabulce 01.
 • Název v levém sloupci přepište na jeho ekvivalent v sloupci pravém.
ShopifyShoptetPoznámka
 code 
 pairCode 
Titlename 
Vendormanufacturer 
Product CategorydefaultCategoryVíce v Import kategorií.
Option1 Valuevariant:hodnota Více v Nastavení variant.
PublishedproductVisibilityVíce v Nastavení viditelnosti.
Body (HTML)description 
Variant Priceprice 
Variant Compare At PricestandardPrice 
Cost per itempurchasePrice 
Variant Inventory Qtystock 
Variant Inventory PolicynegativeAmount 
Variant Barcodeean 
Variant SKUserialNumber 
Variant Weight Unitunit 
Variant Gramsweight 
Image Srcimage 
Variant Imageimage2 
Image Alt TextimageDesc 
Gift cardapplyDiscountCouponExportované hodnoty nahraďte podle klíče: TRUE = 1; FALSE = 0.
TagstextPropertyVíce v Nastavení textových parametrů.
SEO TitleseoTitle 
SEO descriptionmetaDescription 
Google Shopping / MPNpartNumber 

Nastavení variant produktů

 • Podívejte se do tabulky na vaše produkty, které mají varianty.
 • Ve sloupci pairCode vyplňte kód variant.
  • Varianty jednoho produktu musí mít všechny stejný kód.
  • Může obsahovat znaky 0-9 a A-Z, nesmí obsahovat speciální znaky.
 • Ve sloupci name vyplňte název každé varianty produktu.
 • Varianty produktů mají různé parametry a v Shoptetu mohou být nakombinovány maximálně tři parametry pro jeden produkt.
 • Název parametru naleznete ve sloupci Option1 Name (např. Barva).
 • Jděte do vedlejšího sloupce variant:hodnota (původně Option1 Value) a přejmenujte ho na variant:Barva.
 • Do řádků k variantám napište, která z variant je např. modrá nebo červená.
 • Stejný postup opakujte pro sloupec Option2 Name, tam najdete název parametru.
 • Jděte do vedlejšího sloupce Option2 Value a přejmenujte ho na variant:názevparametru.
 • Tento postup opakujte u každého zboží s variantami.
 • Nezapomeňte, že každá varianta musí mít vlastní:
  • Sériové číslo (serialNumber).
  • EAN kód (ean).

Nastavení textových parametrů

Textové parametry popisují nějaké vlastnosti produktu. Sloupec tabulky obsahující textové parametry je nyní nazvaný jako textProperty (původně Tags). Shopify vyexportovalo pouze jeden takový sloupec. Pokud chcete u produktu více textových parametrů, vložte pro každý z nich jeden nový sloupec.

 • Klikněte myší na sloupec tabulky, který se nachází vpravo od sloupce textProperty.
 • Vyberte Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu.
 • Sloupec pojmenujte textProperty2.
 • Postup opakujte pro každý nový textový parametr.
 • Prohlédněte si obrázek 01.
Obrázek 01
Obrázek 01
 • Do Shoptetu lze importovat pouze Název parametru (např. Počet vrstev) a Hodnota popisného parametru (např. 1), Vysvětlivku názvu parametru lze doplnit ručně v administraci e-shopu.
 • Zvolte pole textProperty.
 • Název parametru a Hodnotu popisného parametru oddělte v buňce tabulky středníkem bez mezer (obrázek 02).
 • Do této buňky už žádné další středníky nevkládejte.
Obrázek 02
Obrázek 02
 • V případě produktu s variantami vyplňte textProperty pro každou variantu.

Nastavení viditelnosti

Shoptet oproti Shopify nabízí pro produkty více možností viditelnosti pro produkty. 

 • Sloupec Published pojmenujte productVisibility.
 • Do přejmenovaného sloupce pak doplňte pro produkty jednu z hodnot:
  • visible: produkt bude viditelný bez omezení (hodnota odpovídá hodnotě true).
  • hidden: produkt bude skryt.
  • blocked: produkt bude viditelný, ale nepůjde zakoupit.
  • showRegistered: produkt bude viditelný pouze pro registrované uživatele.
  • blockUnregistered: produkt bude moci zakoupit pouze registrovaný zákazník.
  • cashdeskOnly: produkt bude viditelný pouze pro Pokladnu.
  • detailOnly: produkt bude přístupný pouze přes přímý odkaz, nikoli přes menu nebo vyhledávání e-shopu.
 • Původní sloupce ze souboru odstraňte.

Pokračujeme

 • Zkontrolujte, že ve sloupci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A-Z, 0-9a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Z tabulky odstraňte sloupce:
  • pro které nemáte v exportu v sloupcích žádné hodnoty,
  • a které zároveň Shoptet nepoužívá (zkontrolujte podle tabulky 01).
 • Klikněte na sloupec, který chcete odstranit. Sloupec odstraníte pomocí Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu.

Zkontrolujte, že:

 • Nemáte v souboru prázdné sloupce. Sloupec, který má název, není prázdný. Např. sloupec pairCode, pokud nemáte varianty zboží.
 • Nemáte v souboru prázdné řádky.

Pokud prázdné sloupce a řádky najdete, odstraňte je. Po dokončení úprav tabulku uložte.

Import produktů do Shoptetu

 • Importujte soubor ve formátu *.xlsx.
 • Pokud používáte Google Tabulky:
  • Otevřete tabulku, kterou jste upravovali a je prozatím uložena na Disku Google.
  • Uložte ji na disk ve vašem počítači. Z horního menu zvolte Soubor → Stáhnout jako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabulka se automaticky stáhne a naleznete ji ve složce se staženým soubory.
 • Vstupte do administrace Shoptetu do sekce Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtněte první možnost Neměnit produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru.
 • Ostatní možnosti ponechejte.
 • Vyberte soubor a vpravo nahoře klikněte na tlačítko Importovat.
 • Import se automaticky dokončí.
 • Importované produkty naleznete v administraci Produkty → Přehled.

Dokončení a úpravy

Do Shoptetu je možné ze Shopify importovat jen některé značky, jak ukazuje tabulka výše. Dále bude třeba provést další úpravy a nastavení, zejména pak doplnit údaje o vašich produktech.

V Shoptetu jsou dva způsoby, jak informace o produktech doplnit: 

1. Úplný export/import

 • Možnost pro uživatele zručné v Excelu nebo v obdobném programu.
 • Doporučujeme ji v případě většího množství produktů.
 • V administraci e-shopu nastavíte a provedete úplný export, ten vám vypíše všechny značky, které je možné u produktů nastavit.
 • Značky, které vám budou u existujících produktů chybět, doplníte podle vysvětlující tabulky.
 • Podrobný návod naleznete v článku Import produktů.

2. Nastavení v administraci e-shopu

 • Tuto možnost doporučujeme, pokud v Shoptetu teprve začínáte a máte importovaný jen malý počet produktů.
 • Všechno důležité nastavíte přímo v administraci e-shopu v umístění Produkty → Přehled / Ceny / Sklad / Slevy / Kategorie.
 • Práci s produkty vám usnadní např. hromadná editace, kdy některé vlastnosti můžete editovat u všech právě označených produktů (obrázek 03
  Obrázek 03
  Obrázek 03