Převod dat z ByznysWebu do Shoptetu

Jak přesunout e-shop k Shoptetu

1) Migrace e-shopu svépomocí a zdarma

E-shop si k nám můžete z ByznysWebu přesunout zcela sami a zdarma. Postup migrace svépomocí si ukážeme v tomto článku.

2) Migrace e-shopu externím partnerem

Pohodlnou možností je také objednání migrace e-shopu u některého z našich externích partnerů. Ti jsou prověření námi a našimi spokojenými zákazníky. Smlouvu uzavíráte přímo s naším partnerem. Ten pro vás celou migraci provede za předem dohodnutou cenu.

Začínáme s migrací svépomocí a zdarma

Ve 3 krocích si ukážeme, jak seznam produktů:

 1. Exportovat z ByznysWebu.
 2. Připravit na import do Shoptetu.
 3. Importovat do Shoptetu.

Co budete potřebovat:

Co byste měli vědět, než začneme:

 • S migrací vám poradí naše technická podpora.
 • Z ByznysWebu lze exportovat a přenést k nám jen některá data.
 • Přenesené produkty bude třeba dále upravit.

Export produktů z ByznysWebu

 • Jděte do administrace ByznysWebu, Nastavení → Import / Export → Průvodce.
 • Vyberte Export a klikněte na tlačítko Další.
 • Vyberte formát *.xlsx (MS Excel 2007) a klikněte na tlačítko Další.
 • Pro výběr údajů ponechte volbu Produkty a klikněte na tlačítko Další.
 • Opět ponechte základní nastavení a klikněte na tlačítko Export data.
 • Do složky s vašimi staženými soubory se uloží tabulka ve formátu *.xlsx.

Příprava importu do Shoptetu

 • Otevřete si vyexportovaný soubor z ByznysWebu.
 • První sloupec import_code odstraňte z tabulky, Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu.
 • Sloupec product_id přejmenujte na code.
 • Každý produkt musí mít v tabulce jedinečný kód.
 • Code produktu může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Do tabulky vložte na místo sloupce B nový sloupec a pojmenujte ho pairCode.
 • Přejmenujte další sloupce ve vaší tabulce podle vzoru v tabulce 01.
 • Název v levém sloupci přepište na jeho ekvivalent v sloupci pravém.
ByznyswebShoptetPoznámka
product_idcode 
 pairCode 
titlename 
title_tagseoTitle 
eanean 
activeproductVisibilityExportované hodnoty nahraďte podle klíče: 1visible; 0hidden. Další možné hodnoty jsou blocked: zamezí objednání produktu, showRegistered: produkt je viditelný pouze pro registrované uživatele, blockUnregistered: produkt nelze zakoupit, pokud zákazník není registrován, cashDeskOnly: zobrazit jen na pokladně, detailOnly: produkt bude přístupný pouze přes přímý odkaz, nikoli přes menu nebo vyhledávání e-shopu.
shortshortDescription 
longdescription 
producermanufacturer 
descriptionmetaDescription 
unit_quantitypackageAmount 
priceprice 
price_beforestandardPrice 
taxpercentVat 
unitunit 
weightweight 

Nastavení variant produktů

Export z ByznysWebu neumožňuje správný import variant do Shoptetu. Exportuje varianty v samostatném listu a pouze jako přehled cen, tedy nepočítá s variantami, které mají stejnou cenu. Ve výše exportovaném souboru naleznete tedy jen mateřské produkty.

Varianty bude třeba nastavit později v úplném exportu/importu nebo v administraci Shoptetu dle šablon variant.

Pokračujeme

 • Zkontrolujte, že ve sloupci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Z tabulky odstraňte sloupce:
  • pro které nemáte v exportu v sloupcích žádné hodnoty,
  • a které zároveň Shoptet nepoužívá (zkontrolujte podle tabulky 01).
 • Klikněte na sloupec, který chcete odstranit. Sloupec odstraníte pomocí Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu.

Zkontrolujte, že:

 • Nemáte v souboru prázdné sloupce. Sloupec, který má název, není prázdný. Např. sloupec pairCode, pokud nemáte varianty zboží.
 • Nemáte v souboru prázdné řádky.

Pokud prázdné sloupce a řádky najdete, odstraňte je. Po dokončení úprav tabulku uložte.

Import produktů do Shoptetu

 • Importujte soubor ve formátu *.xlsx.
 • Pokud používáte Google Tabulky:
  • Otevřete tabulku, kterou jste upravovali a je prozatím uložena na Disku Google.
  • Uložte ji na disk ve vašem počítači. Z horního menu zvolte Soubor → Stáhnout jako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabulka se automaticky stáhne a naleznete ji ve složce se staženým soubory.
 • Vstupte do administrace Shoptetu do sekce Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtněte první možnost Neměnit produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru.
 • Ostatní možnosti ponechejte.
 • Vyberte soubor a vpravo nahoře klikněte na tlačítko Importovat.
 • Import se automaticky dokončí.
 • Importované produkty naleznete v administraci Produkty → Přehled.

Dokončení a úpravy

Do Shoptetu je možné z ByznysWebu importovat jen některé značky, jak ukazuje tabulka výše. Dále bude třeba provést další úpravy a nastavení, zejména pak doplnit údaje o vašich produktech.

V Shoptetu jsou dva způsoby, jak informace o produktech doplnit: 

1. Úplný export/import

 • Možnost pro uživatele zručné v Excelu nebo v obdobném programu.
 • Doporučujeme ji v případě většího množství produktů.
 • V administraci e-shopu nastavíte a provedete úplný export, ten vám vypíše všechny značky, které je možné u produktů nastavit.
 • Značky, které vám budou u existujících produktů chybět, doplníte podle vysvětlující tabulky.
 • Podrobný návod naleznete v článku Import produktů.

2. Nastavení v administraci e-shopu

 • Tuto možnost doporučujeme, pokud v Shoptetu teprve začínáte a máte importovaný jen malý počet produktů.
 • Všechno důležité nastavíte přímo v administraci e-shopu v umístění Produkty → Přehled / Ceny / Sklad / Slevy / Kategorie.
 • Práci s produkty vám usnadní např. hromadná editace, kdy některé vlastnosti můžete editovat u všech právě označených produktů (obrázek 01).
Obrázek 01
Obrázek 01