Převod dat z PinnacleCart do Shoptetu

Jak přesunout e-shop k Shoptetu

1) Migrace e-shopu svépomocí a zdarma

E-shop si k nám můžete z PinnacleCart přesunout zcela sami a zdarma. Výhody a postup migrace svépomocí si ukážeme v tomto článku.

2) Migrace e-shopu externím partnerem

Pohodlnou možností je také objednání migrace e-shopu u některého z našich externích partnerů. Ti jsou prověření námi a našimi spokojenými zákazníky. Smlouvu uzavíráte přímo s naším partnerem. Ten pro vás celou migraci provede za předem dohodnutou cenu.

Začínáme s migrací svépomocí a zdarma

Ve 3 krocích si ukážeme, jak seznam produktů:

 1. Exportovat z PinnacleCart.
 2. Připravit na import do Shoptetu.
 3. Importovat do Shoptetu.

Co budete potřebovat:

Co byste měli vědět, než začneme:

 • S migrací vám poradí naše technická podpora.
 • Z PinnacleCart lze exportovat a přenést k nám jen některá data.
 • Přenesené produkty bude třeba dále upravit.

Export produktů z PinnacleCart

 • Přejděte do administrace PinnacleCart Products & Categories → Browse products.
 • V roletce Bulk Actions zvolte Export.
 • V dialogovém okně zaškrtněte možnost Export all products in current search result, abyste importovali všechny produkty (obrázek 01).
 • Zaškrtněte všechna políčka s informacemi pro export (Check all).
 • Klikněte na tlačítko Export.
 • Do složky s vašimi staženými soubory se uloží tabulka ve formátu *.csv.
Obrázek 01
Obrázek 01

Příprava importu do Shoptetu

 • Tabulku ve formátu *.csv převeďte na formát *.xlsx, více v návodu Převod souboru CSV do XLSX.
 • Zvolte libovolný název, který neobsahuje diakritiku a mezery.
 • Otevřete si převedený soubor.
 • Sloupec ProductID přejmenujte na code.
  • Některé produkty mohou mít v exportu stejný kód, ten ponechte nezměněný. Jak s takovými produkty dále postupovat, se dozvíte v Nastavení variant produktů.
  • Každý produkt musí mít v tabulce svůj jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Na místo sloupce B vložte nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu).
 • Tento sloupec pojmenujte pairCode.
 • Přejmenujte další sloupce ve vaší tabulce podle vzoru v tabulce 01.
 • Název v levém sloupci přepište na jeho ekvivalent v sloupci pravém.
PinnacleCartShoptetPoznámka
ProductIDcode 
 pairCodeVíce v Nastavení variant produktů.
Namename 
Price Více v Nastavení cen.
CategoriesdefaultcategoryVíce v Import kategorií
Manufacturer namemanufacturer 
Free shippingfreeShippingExportované hodnoty nahraďte podle klíče: Yes = 1; No = 0.
WeightweightV PinnacleCart je možné, aby hmotnost byla zadávána v kilogramech nebo v librách. V Shoptetu je možné zadat ji pouze v kilogramech. Zkontrolujte v administraci faktickou správnost zadaných hmotností.
Min orderminimumAmount 
Max ordermaximumAmount 
Sale price Více v Nastavení cen.
Meta titleseoTitle 
Meta descriptionmetaDescription 
Stockstock 
Stock warningstockMinSupply 
OverviewshortDescription 
Descriptiondescription 
MPNpartNumber 
Barcodeean 
Location namestockLocation 
 imageVíce v Nastavení obrázků.

Nastavení variant produktů

Export z PinnacleCart neumožňuje správný import variant produktů do Shoptetu. Ve výše exportovaném souboru naleznete varianty ale bez parametrů, které by varianty rozlišily. Takové produkty poznáte podle stejného názvu (name), rovněž mají v exportu také stejný kód (code). V tabulce ponechte řádek s prvním takovým produktem. Řádky s produkty se stejným kódem odstraňte (Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu).

Varianty bude třeba nastavit později v úplném exportu/importu nebo v administraci Shoptetu podle šablon variant.

Nastavení textových parametrů

V PinnacleCart je možné přiřadit produktům a variantám jisté parametry (attributes). PinnacleCart používá parametry k popsání charakteristik produktu i k odlišení variant. Tyto parametry ale není možné z PinnacleCart exportovat. Textové parametry můžete nastavit později v úplném exportu/importu nebo v administraci Shoptetu v Produkty → Přehled, detail produktu, záložka Parametry a sekce Popisné parametry.

Nastavení cen a daně u cen produktů

V PinnacleCart je možné konečnou cenu produktu zapsat dvěma způsoby, pomocí značek Price (v administraci jako Price Per Item) a Sale price. Značka Sale price není v PinnacleCart povinná. V Shoptetu je možné zobrazit konečnou cenu jen jedním způsobem, pod značkou price.

 • Za sloupec Sale price vložte nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu).
 • Tento sloupec pojmenujte price.
 • Zkopírujte do sloupce price hodnotu ceny z jedno ze sloupců Price nebo Sale price.
 • Zkopírujte tu hodnotu, kterou jste pro konečnou cenu u daného produktu v PinnacleCart dosud používali.
 • Až budete mít všechny ceny u všech produktů hotové, odstraňte sloupce Price a Sale price z tabulky (Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu).

PinnacleCart umožňuje různá nastavení daně u cen produktů. Po importu produktů do Shoptetu zkontrolujte nastavení daně u cen jednotlivých produktů v administraci Produkty → Přehled, detail produktu, záložka Ceník, sekce Cena.

Nastavení obrázků

Pro správný import obrázků je třeba znát jejich adresu umístění (adresa URL). PinnacleCart ale kompletní adresu URL exportovat neumí. Je ale možné zjistit ji přímo z vašeho e-shopu.

Zvolte nový sloupec na konci vaší exportované tabulky a pojmenujte ho image. Jděte do vašeho e-shopu tak, jak ho vidí vaši zákazníci. Otevřete detail produktu, jehož obrázky chcete přenést. Klikněte pravou stranou myši na obrázek a zvolte Kopírovat adresu obrázku. Adresu vložte do sloupce image do řádku k příslušnému produktu.

Pokud máte k produktu další obrázky, pak v galerii u produktu změňte kliknutím aktuální obrázek na ten, který chcete přenést. Adresu zkopírujte obdobně, jak bylo popsáno.

Pro import do Shoptetu je důležité, aby v každé buňce byl umístěný právě jeden obrázek (adresa URL). Pro každou další URL obrázku použijte zcela volný nový sloupec. Pojmenujte ho image2, image3 atd.

Pro získání kompletní adresy obrázku je možné také postupovat podle návodu How to Get Product Image URLs into a Spreadsheet, který pro vás připravil PinnacleCart.

Pokračujeme

 • Zkontrolujte, že ve sloupci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Z tabulky odstraňte sloupce:
  • pro které nemáte v exportu v sloupcích žádné hodnoty,
  • a které zároveň Shoptet nepoužívá (zkontrolujte podle tabulky 01).
 • Klikněte na sloupec, který chcete odstranit. Sloupec odstraníte pomocí Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu.

Zkontrolujte, že:

 • Nemáte v souboru prázdné sloupce. Sloupec, který má název, není prázdný. Např. sloupec pairCode, pokud nemáte varianty zboží.
 • Nemáte v souboru prázdné řádky.

Pokud prázdné sloupce a řádky najdete, odstraňte je. Po dokončení úprav tabulku uložte.

Import produktů do Shoptetu

 • Importujte soubor ve formátu *.xlsx.
 • Pokud používáte Google Tabulky:
  • Otevřete tabulku, kterou jste upravovali a je prozatím uložena na Disku Google.
  • Uložte ji na disk ve vašem počítači. Z horního menu zvolte Soubor → Stáhnout jako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabulka se automaticky stáhne a naleznete ji ve složce se staženým soubory.
 • Vstupte do administrace Shoptetu do sekce Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtněte první možnost Neměnit produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru.
 • Ostatní možnosti ponechejte.
 • Vyberte soubor a vpravo nahoře klikněte na tlačítko Importovat.
 • Import se automaticky dokončí.
 • Importované produkty naleznete v administraci Produkty → Přehled.

Dokončení a úpravy

Do Shoptetu je možné z PinnacleCart importovat jen některé značky, jak ukazuje tabulka výše. Dále bude třeba provést další úpravy a nastavení, zejména pak doplnit údaje o vašich produktech.

V Shoptetu jsou dva způsoby, jak informace o produktech doplnit: 

1. Úplný export/import

 • Možnost pro uživatele zručné v Excelu nebo v obdobném programu.
 • Doporučujeme ji v případě většího množství produktů.
 • V administraci e-shopu nastavíte a provedete úplný export, ten vám vypíše všechny značky, které je možné u produktů nastavit.
 • Značky, které vám budou u existujících produktů chybět, doplníte podle vysvětlující tabulky.
 • Podrobný návod naleznete v článku Import produktů.

2. Nastavení v administraci e-shopu

 • Tuto možnost doporučujeme, pokud v Shoptetu teprve začínáte a máte importovaný jen malý počet produktů.
 • Všechno důležité nastavíte přímo v administraci e-shopu v umístění Produkty → Přehled / Ceny / Sklad / Slevy / Kategorie.
 • Práci s produkty vám usnadní např. hromadná editace, kdy některé vlastnosti můžete editovat u všech právě označených produktů (obrázek 02).
Obrázek 02
Obrázek 02