Převod dat z Atomeru do Shoptetu

Jak přesunout e-shop k Shoptetu

1) Migrace e-shopu svépomocí a zdarma

E-shop si k nám můžete z Atomeru přesunout zcela sami a zdarma. Výhody a postup migrace svépomocí si ukážeme v tomto článku.

2) Migrace e-shopu externím partnerem

Pohodlnou možností je také objednání migrace e-shopu u některého z našich externích partnerů. Ti jsou prověření námi a našimi spokojenými zákazníky. Smlouvu uzavíráte přímo s naším partnerem. Ten pro vás celou migraci provede za předem dohodnutou cenu.

Začínáme s migrací svépomocí a zdarma

Ve 3 krocích si ukážeme, jak seznam produktů:

 1. Exportovat z Atomeru.
 2. Připravit na import do Shoptetu.
 3. Importovat do Shoptetu.

Co budete potřebovat:

Co byste měli vědět, než začneme:

 • S migrací vám poradí naše technická podpora.
 • Z Atomeru lze exportovat a přenést k nám jen některá data.
 • Přenesené produkty bude třeba dále upravit.

Export produktů z Atomeru

 • Jděte do administrace Atomeru E-shop → Zboží a kategorie.
 • Vlevo dole pod výpisem produktů zvolte Exportovat vše.
 • Nahoře nad výpisem produktů se následně objeví možnost Stáhnout soubor, na kterou klikněte.
 • Do složky s vašimi staženými soubory se uloží tabulka ve formátu *.csv.

Příprava importu do Shoptetu

 • Tabulku ve formátu *.csv převeďte na formát *.xlsx, více v návodu Převod souboru CSV do XLSX.
 • Po převodu uložte a zvolte libovolný název, který neobsahuje diakritiku a mezery.
 • První sloupec Interní číslo přejmenujte na code.
  • Každý produkt musí mít v tabulce jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Do tabulky vložte na místo sloupce B nový sloupec a pojmenujte ho pairCode.
 • Přejmenujte další sloupce ve vaší tabulce podle vzoru v tabulce 01.
 • Název v levém sloupci přepište na jeho ekvivalent v sloupci pravém.
AtomerShoptetPoznámka
Interní číslocode 
 pairCodeVíce v Nastavení variant produktů.
Název zbožíname 
Krátký popisshortDescription 
Dlouhý popisdescription 
Běžná cena priceVíce v Nastavení cen.
Stará cena standardPriceVíce v Nastavení cen.
DPHpercentVatVíce v Nastavení cen.
ViditelnýproductVisibilityVíce v Nastavení viditelnosti.
EAN kódean 
Výrobcemanufacturer 
Hlavní kategoriedefaultCategoryVíce v Import kategorií. Pro účely importu je původní oddělovací znak lomítko ("/") třeba nahradit za >.
Počet kusůstock 
Váhaweight 
Min. obj. množstvíminimumAmount 
ObrázkyimageVíce v Nastavení obrázků
Popisy k obrázkům 1, 2...imageDescV případě více sloupců je třeba přidat sloupec nebo sloupce imageDesc, imageDesc2, imageDesc3 atd. 
Související zbožírelatedProductVíce v Nastavení souvisejících produktů.
AkceactionFlagActiveVíce v Nastavení příznaků.
Výprodejcustom1FlagActiveVíce v Nastavení příznaků.
NovinkanewFlagActiveVíce v Nastavení příznaků.
Char. hodnota textPropertyVíce v Nastavení textových parametrů
SEO titulkaseoTitle 
SEO popismetaDescription 

Nastavení variant produktů

 • Podívejte se do tabulky na vaše produkty, které mají varianty.
 • Atomer zobrazuje varianty produktu se stejným jménem jako má mateřský produkt (sloupec name).
 • Ve sloupci Kat.číslo rodiče poznáte mateřský produkt podle nenulové číselné hodnoty.
 • Export z Atomeru neumožňuje správný import variant do Shoptetu.
 • Varianty bude třeba nastavit později v úplném exportu/importu nebo v administraci Shoptetu dle šablon variant.
 • Ponechte v tabulce mateřský produkt.
 • Řádky s variantami odstraňte.
 • Tento postup opakujte u každého zboží s variantami.

Nastavení cen

V Atomeru je možné konečnou cenu produktu zapsat dvěma způsoby, pomocí značek Běžná cena a případně Stará cena nebo Běžná a Stará cena bez DPH

 • Sloupce Běžná cena bez DPH a Starší cena bez DPH odstraňte.
 • Sloupec Běžná cena přejmenujte na price.
 • Sloupec Stará cena přejmenujte na StandardPrice.
 • Sloupec DPH přejmenujte na percentVat a ponechte původní hodnoty v něm beze změny.
 • Za sloupec percentVat přidejte nový prázdný sloupec, který pojmenujte includingVat. Do všech řádků v něm zkopírujte hodnotu 1 (tj. že cena uvedená ve sloupci price obsahuje DPH).

Nastavení viditelnosti

Shoptet oproti Atomeru nabízí pro produkty více možností viditelnosti. 

 • Sloupec Viditelný pojmenujte productVisibility.
 • Do přejmenovaného sloupce pak doplňte pro produkty jednu z hodnot:
  • visible: produkt bude viditelný bez omezení (hodnota odpovídá původní hodnotě 1).
  • hidden: produkt bude skryt (odpovídá původní hodnotě 0).
  • blocked: produkt bude viditelný, ale nepůjde zakoupit.
  • showRegistered: produkt bude viditelný pouze pro registrované uživatele.
  • blockUnregistered: produkt bude moci zakoupit pouze registrovaný zákazník.
  • cashdeskOnly: produkt bude viditelný pouze pro Pokladnu.
  • detailOnly: produkt bude přístupný pouze přes přímý odkaz, nikoli přes menu nebo vyhledávání e-shopu.
 • Původní sloupce ze souboru odstraňte.

Nastavení obrázků

Export z Atomeru obsahuje všechny obrázky v jedné buňce oddělené znakem |. Pro import do Shoptetu je důležité, aby v každé buňce byl umístěný právě jeden obrázek (adresa URL).

Pro každou další URL obrázku tedy vložte vedle sloupce image nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu). Sloupec pojmenujte image2, image3 atd. a zkopírujte do nich vždy pouze jeden obrázek (jednu URL adresu). 

Nastavení souvisejících produktů

 • V Atomeru jsou u každého produktu související produkty (přesněji jejich kódy) vypsané v jedné buňce a oddělené čárkou.
 • Pro import do Shoptetu je třeba, aby v jedné buňce byl právě jeden kód souvisejícího produktu.
 • Pro každý další kód vložte vedle sloupce relatedProduct nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu).
 • Tento sloupec pojmenujte relatedProduct1, relatedProduct2 atd.
 • Do nově vložených sloupců vložte všechny kódy ze sloupce relatedProducttak, aby v buňce zůstal pouze jeden kód.

Nastavení textových parametrů

Atomer vyexportoval několik sloupců, které začínají Char. Název, které v Shoptetu odpovídají textovým parametrům. Pro jejich správné nahrání do Shoptetu je následující: 

 • Parametry jsou v exportu z Atomeru v tabulce vždy v jednotlivých sloupcích, z nichž jejich buňky obsahují hodnoty daného parametru.
 • Klikněte myší na sloupec tabulky, který se nachází vpravo od sloupce HodnotyParametru.
 • Vyberte Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu.
 • Sloupec pojmenujte textProperty.
 • Pokud chcete vložit další textový parametr, vložte do tabulky nový sloupec.
 • Sloupec pojmenujte jako textProperty2 atd.
 • Postup opakujte pro každý další textový parametr.
 • Prohlédněte si obrázek 01.
Obrázek 01
Obrázek 01
 • Do Shoptetu lze importovat pouze Název parametru (např. Počet vrstev) a Hodnotu popisného parametru (např. 1), Vysvětlivku názvu parametru lze doplnit ručně v administraci e-shopu.
 • Do sloupce textProperty napište v každé buňce před hodnotu název parametru (např.Počet vrstev) pro daný produkt.
 • Název parametru a Hodnotu popisného parametru oddělte v buňce tabulky středníkem (bez mezer).
  • Do této buňky už žádné další středníky nevkládejte.
 • Názvy a hodnoty parametrů pro jeden konkrétní produkt vkládejte do stejného řádku (obrázek 02).
 • Jeden sloupec může obsahovat textové parametry s rozdílným názvem a rozdílnou hodnotou.
 • Po dokončení úprav textových parametrů zbývající sloupce Char. Název odstraňte.
Obrázek 02
Obrázek 02

Nastavení příznaků

V tabulce 02 vidíte značky pro příznaky, které má Atomer společné s Shoptetem.

Příznak v AtomeruZnačka v exportuPříznak v ShoptetuZnačka pro import
AkceAkceAkceaction
NovinkaNovinkaNovinkanew
VýprodejSALE *lze použít značku custom

Ve vyexportovaném přejmenujte sloupečky dle tabulky výše. Hodnota 1 uvedená ve sloupečku u konkrétního produktu příznak zapíná, hodnota 0 ho vypíná.

Dobu, po kterou bude zboží označené daným příznakem, můžete nastavit během úplného exportu/importu nebo v administraci Shoptetu v Produkty → Přehled, záložka Hlavní údaje, sekce Příznaky.

Pokračujeme

 • Zkontrolujte, že ve sloupci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Z tabulky odstraňte sloupce:
  • pro které nemáte v exportu v sloupcích žádné hodnoty,
  • a které zároveň Shoptet nepoužívá (zkontrolujte podle tabulky 01).
 • Klikněte na sloupec, který chcete odstranit. Sloupec odstraníte pomocí Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu.

Zkontrolujte, že:

 • Nemáte v souboru prázdné sloupce. Sloupec, který má název, není prázdný. Např. sloupec pairCode, pokud nemáte varianty zboží.
 • Nemáte v souboru prázdné řádky.

Pokud prázdné sloupce a řádky najdete, odstraňte je. Po dokončení úprav tabulku uložte.

Import produktů do Shoptetu

 • Importujte soubor ve formátu *.xlsx.
 • Pokud používáte Google Tabulky:
  • Otevřete tabulku, kterou jste upravovali a je prozatím uložena na Disku Google.
  • Uložte ji na disk ve vašem počítači. Z horního menu zvolte Soubor → Stáhnout jako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabulka se automaticky stáhne a naleznete ji ve složce se staženým soubory.
 • Vstupte do administrace Shoptetu do sekce Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtněte první možnost Neměnit produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru.
 • Ostatní možnosti ponechejte.
 • Vyberte soubor a vpravo nahoře klikněte na tlačítko Importovat.
 • Import se automaticky dokončí.
 • Importované produkty naleznete v administraci Produkty → Přehled.

Dokončení a úpravy

Do Shoptetu je možné z Atomeru importovat jen některé značky, jak ukazuje tabulka výše. Dále bude třeba provést další úpravy a nastavení, zejména pak doplnit údaje o vašich produktech.

V Shoptetu jsou dva způsoby, jak informace o produktech doplnit: 

1. Úplný export/import

 • Možnost pro uživatele zručné v Excelu nebo v obdobném programu.
 • Doporučujeme ji v případě většího množství produktů.
 • V administraci e-shopu nastavíte a provedete úplný export, ten vám vypíše všechny značky, které je možné u produktů nastavit.
 • Značky, které vám budou u existujících produktů chybět, doplníte podle vysvětlující tabulky.
 • Podrobný návod naleznete v článku Import produktů.

2. Nastavení v administraci e-shopu

 • Tuto možnost doporučujeme, pokud v Shoptetu teprve začínáte a máte importovaný jen malý počet produktů.
 • Všechno důležité nastavíte přímo v administraci e-shopu v umístění Produkty → Přehled / Ceny / Sklad / Slevy / Kategorie.
 • Práci s produkty vám usnadní např. hromadná editace, kdy některé vlastnosti můžete editovat u všech právě označených produktů (obrázek 03).
Obrázek 03
Obrázek 03