Převod dat z Wexbo do Shoptetu

Jak přesunout e-shop k Shoptetu

1) Migrace e-shopu svépomocí a zdarma

E-shop si k nám můžete z Wexbo přesunout zcela sami a zdarma. Výhody a postup migrace svépomocí si ukážeme v tomto článku.

2) Migrace e-shopu externím partnerem

Pohodlnou možností je také objednání migrace e-shopu u některého z našich externích partnerů. Ti jsou prověření námi a našimi spokojenými zákazníky. Smlouvu uzavíráte přímo s naším partnerem. Ten pro vás celou migraci provede za předem dohodnutou cenu.

Začínáme s migrací svépomocí a zdarma

Ve 3 krocích si ukážeme, jak seznam produktů:

 1. Exportovat z Wexbo.
 2. Připravit na import do Shoptetu.
 3. Importovat do Shoptetu.

Co budete potřebovat:

Co byste měli vědět, než začneme:

 • S migrací vám poradí naše technická podpora.
 • Z Wexbo lze exportovat a přenést k nám jen některá data.
 • Přenesené produkty bude třeba dále upravit.

Export produktů z Wexbo

 • Jděte v administraci Wexbo na Nastavení → Databáze.
 • Klikněte na řádku Produkty na modrou šipku.
 • V tabulce změňte na řádku Desetinný oddělovač na hodnotu , (čárka).
 • Klikněte na tlačítko Exportovat.
 • Po vygenerování souboru klikněte na tlačítko Stáhnout.
 • Do složky s vašimi staženými soubory se uloží tabulka ve formátu *.csv.

Příprava importu do Shoptetu

 • Tabulku ve formátu *.csv převeďte na formát *.xlsx, více v návodu Převod souboru CSV do XLSX.
 • Zvolte libovolný název, který neobsahuje diakritiku a mezery.
 • Otevřete si převedený soubor.
 • První sloupec id přejmenujte na code.
  • Každý produkt musí mít v tabulce svůj jedinečný kód.
  • Může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Do tabulky vložte na místo sloupce B nový sloupec, Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu.
 • Tento sloupec pojmenujte pairCode.
 • Přejmenujte další sloupce ve vaší tabulce podle vzoru v tabulce 01.
 • Název v levém sloupci přepište na jeho ekvivalent v sloupci pravém.
WexboShoptetPoznámka
idcode 
 pairCodeVíce v Nastavení variant produktů.
titlename 
descriptiondescription 
eanean 
isbnproductNumber 
pnpartNumber 
snserialNumber 
activeproductVisibilityVíce v Nastavení viditelnosti.
priceprice 
price_sellactionPrice 
price_oldstandardPrice 
price_purchasepurchasePrice 
vatpercentVat 
piecesstock 
pieces_minminimumAmount 
pieces_maxmaximumAmount 
unitunit 
image Více v Nastavení obrázků.
warrantywarranty 
weightweight 
suppliersupplier 
manmanufacturer 
ctgdefaultCategoryVíce v Import kategorií. Pro účely importu je svislou čáru ("|") třeba nahradit za >.
title_seoseoTitle 
relatedrelatedProductVíce v Nastavení souvisejících produktů.
similaralternativeProductVíce v Nastavení alternativních produktů.
couponsapplyDiscountCoupon 
noteinternalNote 

Nastavení variant produktů

Export z Wexbo neumožňuje správný import variant produktů do Shoptetu. Ve výše exportovaném souboru naleznete jen mateřské produkty. Jejich varianty jsou pouze vypsané v posledních sloupcích tabulky, avšak bez bližších informací pro import.

Varianty bude třeba nastavit později v úplném exportu/importu nebo v administraci Shoptetu dle šablon variant.

Nastavení viditelnosti

Shoptet oproti Wexbo nabízí pro produkty více možností viditelnosti. 

 • Sloupec active pojmenujte productVisibility.
 • Do přejmenovaného sloupce pak doplňte pro produkty jednu z hodnot:
  • visible: produkt bude viditelný bez omezení (hodnota odpovídá původní hodnotě 1).
  • hidden: produkt bude skryt.
  • blocked: produkt bude viditelný, ale nepůjde zakoupit.
  • showRegistered: produkt bude viditelný pouze pro registrované uživatele.
  • blockUnregistered: produkt bude moci zakoupit pouze registrovaný zákazník.
  • cashdeskOnly: produkt bude viditelný pouze pro Pokladnu.
  • detailOnly: produkt bude přístupný pouze přes přímý odkaz, nikoli přes menu nebo vyhledávání e-shopu.

Nastavení obrázků

Export z Wexbo obsahuje všechny obrázky v jedné buňce oddělené znakem |. Pro import do Shoptetu je důležité, aby v každé buňce byl umístěný právě jeden obrázek (adresa URL).

 • Pro každou další URL obrázku tedy vložte vedle sloupce image nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu).
 • Sloupec pojmenujte image2, image3 atd. a zkopírujte do nich vždy pouze jeden obrázek (jednu URL adresu).

Pro správný export obrázků je třeba znát jejich kompletní adresu umístění (adresa URL). Tu však Wexbo exportovat neumí (exportuje pouze její fragment). Je ale možné zjistit ji přímo z vašeho e-shopu.

 • Otevřete si administraci svého e-shopu u Wexbo.
 • Přejděte do sekce Soubory → Správa souborů.
 • Klikněte na obrázek produktu pravou stranou myši a vyberte možnost Zkopírovat URL adresu souboru do schránky.
 • Adresu obrázku vložte do sloupce image k odpovídajícímu produktu.
  • Fragment adresy, který tam byl před tím, přemažte.

Nastavení souvisejících produktů

 • V Wexbo jsou u každého produktu související produkty (přesněji jejich kódy) vypsané v jedné buňce a oddělené čárkou.
 • Pro import do Shoptetu je třeba, aby v jedné buňce byl právě jeden kód souvisejícího produktu.
 • Pro každý další kód vložte vedle sloupce relatedProduct nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu).
 • Tento sloupec pojmenujte relatedProduct2, relatedProduct3 atd.
 • Do nově vložených sloupců vložte všechny kódy ze sloupce relatedProducttak, aby v buňce zůstal pouze jeden kód.

Nastavení alternativních produktů

 • V Wexbo jsou u každého produktu související produkty (přesněji jejich kódy) vypsané v jedné buňce a oddělené čárkou.
 • Pro import do Shoptetu je třeba, aby v jedné buňce byl právě jeden kód souvisejícího produktu.
 • Pro každý další kód vložte vedle sloupce alternativeProduct nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu).
 • Tento sloupec pojmenujte alternativeProduct1, alternativeProduct2 atd.
 • Do nově vložených sloupců vložte všechny kódy ze sloupce alternativeProduct tak, aby v buňce zůstal pouze jeden kód.

Pokračujeme

 • Zkontrolujte, že ve sloupci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Z tabulky odstraňte sloupce:
  • pro které nemáte v exportu v sloupcích žádné hodnoty,
  • a které zároveň Shoptet nepoužívá (zkontrolujte podle tabulky 01).
 • Klikněte na sloupec, který chcete odstranit. Sloupec odstraníte pomocí Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu.

Zkontrolujte, že:

 • Nemáte v souboru prázdné sloupce. Sloupec, který má název, není prázdný. Např. sloupec pairCode, pokud nemáte varianty zboží.
 • Nemáte v souboru prázdné řádky.

Pokud prázdné sloupce a řádky najdete, odstraňte je. Po dokončení úprav tabulku uložte.

Import produktů do Shoptetu

 • Importujte soubor ve formátu *.xlsx.
 • Pokud používáte Google Tabulky:
  • Otevřete tabulku, kterou jste upravovali a je prozatím uložena na Disku Google.
  • Uložte ji na disk ve vašem počítači. Z horního menu zvolte Soubor → Stáhnout jako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabulka se automaticky stáhne a naleznete ji ve složce se staženým soubory.
 • Vstupte do administrace Shoptetu do sekce Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtněte první možnost Neměnit produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru.
 • Ostatní možnosti ponechejte.
 • Vyberte soubor a vpravo nahoře klikněte na tlačítko Importovat.
 • Import se automaticky dokončí.
 • Importované produkty naleznete v administraci Produkty → Přehled.

Dokončení a úpravy

Do Shoptetu je možné z Wexbo importovat jen některé značky, jak ukazuje tabulka výše. Dále bude třeba provést další úpravy a nastavení, zejména pak doplnit údaje o vašich produktech.

V Shoptetu jsou dva způsoby, jak informace o produktech doplnit: 

1. Úplný export/import

 • Možnost pro uživatele zručné v Excelu nebo v obdobném programu.
 • Doporučujeme ji v případě většího množství produktů.
 • V administraci e-shopu nastavíte a provedete úplný export, ten vám vypíše všechny značky, které je možné u produktů nastavit.
 • Značky, které vám budou u existujících produktů chybět, doplníte podle vysvětlující tabulky.
 • Podrobný návod naleznete v článku Import produktů.

2. Nastavení v administraci e-shopu

 • Tuto možnost doporučujeme, pokud v Shoptetu teprve začínáte a máte importovaný jen malý počet produktů.
 • Všechno důležité nastavíte přímo v administraci e-shopu v umístění Produkty → Přehled / Ceny / Sklad / Slevy / Kategorie.
 • Práci s produkty vám usnadní např. hromadná editace, kdy některé vlastnosti můžete editovat u všech právě označených produktů (obrázek 01).
Obrázek 01
Obrázek 01