Převod dat z Webnode do Shoptetu

Jak přesunout e-shop k Shoptetu

1) Migrace e-shopu svépomocí a zdarma

E-shop si k nám můžete z Webnode přesunout zcela sami a zdarma. Výhody a postup migrace svépomocí si ukážeme v tomto článku.

2) Migrace e-shopu externím partnerem

Pohodlnou možností je také objednání migrace e-shopu u některého z našich externích partnerů. Ti jsou prověření námi a našimi spokojenými zákazníky. Smlouvu uzavíráte přímo s naším partnerem. Ten pro vás celou migraci provede za předem dohodnutou cenu.

Začínáme s migrací svépomocí a zdarma

Ve 3 krocích si ukážeme, jak seznam produktů:

 1. Exportovat z Webnode.
 2. Připravit na import do Shoptetu.
 3. Importovat do Shoptetu.

Co budete potřebovat:

Co byste měli vědět, než začneme:

 • S migrací vám poradí naše technická podpora.
 • Z Webnode lze exportovat a přenést k nám jen některá data.
 • Přenesené produkty bude třeba dále upravit.

Export produktů z Webnode

 • V rozhraní přejděte do správy produktů.
 • Pod záložkou Další zvolte Export produktů.
 • Do složky s vašimi staženými soubory se uloží tabulka ve formátu *.csv.

Příprava importu do Shoptetu

 • Tabulku ve formátu *.csv převeďte na formát *.xlsx, více v návodu Převod souboru CSV do XLSX.
 • Po převodu uložte a zvolte libovolný název, který neobsahuje diakritiku a mezery.
 • Vedle prvního sloupce vložte nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu) a pojmenujte ho code.
  • Do každé buňky vyplňte kód produktu.
  • Použít můžete hodnoty ze sloupce Produktové číslo, ale každý produkt i jeho varianty musí mít jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Sloupec Produktové číslo přejmenujte na pairCode.
 • Přejmenujte další sloupce ve vaší tabulce podle vzoru v tabulce 01.
 • Název v levém sloupci přepište na jeho ekvivalent v sloupci pravém.
WebnodeShoptetPoznámka
 codeVíce v Nastavení variant produktů.
Produktové číslopairCodeVíce v Nastavení variant produktů.
Název produktuname 
Krátký popisekdescription 
Cena priceVíce v Nastavení cen.
Původní cenastandardPriceVíce v Nastavení cen.
Sazba daněpercentVatVíce v Nastavení cen.
Zobrazení produktuproductVisibilityVíce v Nastavení viditelnosti.
KategoriedefaultCategoryVíce v Import kategorií
Počet dostupných kusůstock 
Váhaweight 
URL fotky produktuimageVíce v Nastavení obrázků
Šířkawidth 
Délkadepth 
Výškaheight 
Kategorie variant:Název variant:název Více v Nastavení variant produktů.
SEO titulekseoTitle 
Meta popisekmetaDescription 

Nastavení variant produktů

 • Webnode zobrazuje varianty produktu se stejným jménem jako má mateřský produkt (sloupec name).

 • Ve sloupci pairCode poznáte produkty s variantami podle stejné hodnoty. Pro správné nahrání variant je nutné: 

  • Všechny varianty jednoho produktu musí mít stejný párovací kód.
  • V případě, že vaše produkty varianty nemají, ponechte sloupec pairCode prázdný.
  • PairCode může obsahovat znaky 0–9 a A–Z. Nesmí obsahovat speciální znaky.
 • Zkontrolujte, že všechny varianty jednoho produktů mají vyplněnou hodnotu ve sloupci variant:Název, aby byly správně odlišeny na e-shopu.

 • Pro jednu variantu lze použít maximálně 3 parametry. Zbylé parametry, které pro produkt nevyužijete, lze na e-shop nahrát jako textové (viz Nastavení popisných parametrů).

 • Tento postup opakujte u každého zboží s variantami.

Nastavení popisných parametrů

Parametry, které nepoužijete pro parametry variant, je možné nahrát do e-shopu jako popisné parametry. Pro jejich správné nahrání do Shoptetu je následující: 

 • Parametry jsou v exportu z Webnode v tabulce vždy v jednotlivých sloupcích, z nichž jejich buňky obsahují hodnoty daného parametru.
 • Klikněte myší na sloupec tabulky, který se nachází vpravo od sloupce Kategorie variant: Název.
 • Vyberte Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu.
 • Sloupec pojmenujte textProperty.
 • Pokud chcete vložit další textový parametr, vložte do tabulky nový sloupec.
 • Sloupec pojmenujte jako textProperty2 atd.
 • Postup opakujte pro každý další textový parametr.
 • Prohlédněte si obrázek 01.
Obrázek 01
Obrázek 01
 • Do Shoptetu lze importovat pouze Název parametru (např. Počet vrstev) a Hodnotu popisného parametru (např. 1), Vysvětlivku názvu parametru lze doplnit ručně v administraci e-shopu.
 • Do sloupce textProperty napište v každé buňce před hodnotu název parametru (např.Počet vrstev) pro daný produkt.
 • Název parametru a Hodnotu popisného parametru oddělte v buňce tabulky středníkem (bez mezer).
  • Do této buňky už žádné další středníky nevkládejte.
 • Názvy a hodnoty parametrů pro jeden konkrétní produkt vkládejte do stejného řádku (obrázek 02).
 • Jeden sloupec může obsahovat textové parametry s rozdílným názvem a rozdílnou hodnotou.
 • Po dokončení úprav textových parametrů zbývající sloupce Kategorie variant: Názevodstraňte.
Obrázek 02
Obrázek 02

Nastavení cen

V Webnode je možné konečnou cenu produktu exportovat pomocí značek Cena, Cena bez DPH a Původní cena

 • Sloupec Cena bez DPH odstraňte.
 • Sloupec Cena přejmenujte na price.
 • Sloupec Původní cena přejmenujte na StandardPrice.
 • Sloupec Sazba daně přejmenujte na percentVat a ponechte původní hodnoty v něm beze změny.
 • Za sloupec percentVat přidejte nový prázdný sloupec, který pojmenujte includingVat. Do všech řádků v něm zkopírujte hodnotu 1 (tj. že cena uvedená ve sloupci price obsahuje DPH).

Nastavení viditelnosti

Shoptet oproti Webnode nabízí pro produkty více možností viditelnosti. 

 • Sloupec Zobrazení produktu přejmenujte na productVisibility.
 • Do přejmenovaného sloupce pak doplňte pro produkty jednu z hodnot:
  • visible: produkt bude viditelný bez omezení (hodnota odpovídá původní hodnotě 1).
  • hidden: produkt bude skryt (odpovídá původní hodnotě 0).
  • blocked: produkt bude viditelný, ale nepůjde zakoupit.
  • showRegistered: produkt bude viditelný pouze pro registrované uživatele.
  • blockUnregistered: produkt bude moci zakoupit pouze registrovaný zákazník.
  • cashdeskOnly: produkt bude viditelný pouze pro Pokladnu.
  • detailOnly: produkt bude přístupný pouze přes přímý odkaz, nikoli přes menu nebo vyhledávání e-shopu.

Nastavení obrázků

Export z Webnode obsahuje všechny obrázky v jedné buňce oddělené znakem ",". Pro import do Shoptetu je důležité, aby v každé buňce byl umístěný právě jeden obrázek (adresa URL).

Pro každou další URL obrázku tedy vložte vedle sloupce image nový sloupec (Domů → Buňky → Vložit → Vložit sloupce listu). Sloupec pojmenujte image2, image3 atd. a zkopírujte do nich vždy pouze jeden obrázek (jednu URL adresu). 

Pokračujeme

 • Zkontrolujte, že ve sloupci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu může obsahovat znaky A–Z, 0–9 a speciální znaky _ /-. mezera.
 • Z tabulky odstraňte sloupce:
  • pro které nemáte v exportu v sloupcích žádné hodnoty,
  • a které zároveň Shoptet nepoužívá (zkontrolujte podle tabulky 01).
 • Klikněte na sloupec, který chcete odstranit. Sloupec odstraníte pomocí Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu.

Zkontrolujte, že:

 • Nemáte v souboru prázdné sloupce. Sloupec, který má název, není prázdný. Např. sloupec pairCode, pokud nemáte varianty zboží.
 • Nemáte v souboru prázdné řádky.

Pokud prázdné sloupce a řádky najdete, odstraňte je. Po dokončení úprav tabulku uložte.

Import produktů do Shoptetu

 • Importujte soubor ve formátu *.xlsx.
 • Pokud používáte Google Tabulky:
  • Otevřete tabulku, kterou jste upravovali a je prozatím uložena na Disku Google.
  • Uložte ji na disk ve vašem počítači. Z horního menu zvolte Soubor → Stáhnout jako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabulka se automaticky stáhne a naleznete ji ve složce se staženým soubory.
 • Vstupte do administrace Shoptetu do sekce Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtněte první možnost Neměnit produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru.
 • Ostatní možnosti ponechejte.
 • Vyberte soubor a vpravo nahoře klikněte na tlačítko Importovat.
 • Import se automaticky dokončí.
 • Importované produkty naleznete v administraci Produkty → Přehled.

Dokončení a úpravy

Do Shoptetu je možné z Webnode importovat jen některé značky, jak ukazuje tabulka výše. Dále bude třeba provést další úpravy a nastavení, zejména pak doplnit údaje o vašich produktech.

V Shoptetu jsou dva způsoby, jak informace o produktech doplnit: 

1. Úplný export/import

 • Možnost pro uživatele zručné v Excelu nebo v obdobném programu.
 • Doporučujeme ji v případě většího množství produktů.
 • V administraci e-shopu nastavíte a provedete úplný export, ten vám vypíše všechny značky, které je možné u produktů nastavit.
 • Značky, které vám budou u existujících produktů chybět, doplníte podle vysvětlující tabulky.
 • Podrobný návod naleznete v článku Import produktů.

2. Nastavení v administraci e-shopu

 • Tuto možnost doporučujeme, pokud v Shoptetu teprve začínáte a máte importovaný jen malý počet produktů.
 • Všechno důležité nastavíte přímo v administraci e-shopu v umístění Produkty → Přehled / Ceny / Sklad / Slevy / Kategorie.
 • Práci s produkty vám usnadní např. hromadná editace, kdy některé vlastnosti můžete editovat u všech právě označených produktů (obrázek 03).
Obrázek 03
Obrázek 03