Produkty

Následující článek vás provede základním nastavením produktů. V textu si ukážeme, co naleznete v jednotlivých záložkách v detailu produktu. U složitějších nastavení pak dostanete odkaz na podrobný návod v naší Nápovědě.

Přehled

Produkty naleznete v administraci v Produkty → Přehled. Zde vidíte v tabulce cenu produktu, příznaky, viditelnost a staří. V pravém sloupci tabulky můžete modrou ikonkou přidat produkt na domovskou stránku. Červenou ikonkou produkt smažete.

K dispozici máte filtr a funkce hromadné editace. Pomocí hromadné editace můžete označené produkty mazat, měnit jejich viditelnost na e-shopu nebo přidávat příznaky.

Jakoukoliv informaci o produktech je také možné hromadně měnit pomocí exportu/importu.

V horní šedé liště máte přehled kategorií. Slouží podobně jako filtr, můžete si zobrazit produkty, které se nacházejí v dané kategorii.

Tlačítkem Přidat produkt přidáte nový produkt. Aby se produkt správně zobrazoval na e-shopu, musí být zařazený do výchozí kategorie. Produkty lze přidat také importem produktů.

Novou kategorii přidáte tlačítkem Přidat kategorii. Stačí zadat název a vybrat pozici, kde se bude zobrazovat.

Po kliknutí na políčko s názvem libovolného produktu otevřete detail produktu.

Hlavní údaje

Název produktu

Jedná se také o název stránky detailu produktu, tak jak ho uvidí zákazníci v záložce prohlížeče. Propisuje se i do vyhledávačů. Je to tedy jeden z klíčových prvků, který má velký vliv na pozice v SEO.

URL adresa

Do URL adresy se propisuje název produktu. Je rovněž důležitý pro SEO. Více o podobě URL adres v článku Struktura adres (URL).

Pokud změníte URL adresu, zákazníci, kteří měli původní odkaz (např. z vaší PPC reklamy nebo z organického vyhledávání), se dostanou na tzv. stránku 404 s chybovou hláškou. Abyste těmto případům předešli, doporučujeme použít Přesměrování adres (URL).

Více informací o SEO názvů a URL adres najdete v článku Základní SEO.

Krátký popis

Krátký popisek by měl obsahovat zpravidla 1–2 věty. Můžete ho zobrazit v detailu produktu nebo ve výpisu kategorie. To lze nastavit v Nastavení → Produkty → Zobrazení, v sekci Zobrazení kategorií a Zobrazení detailu produktu.

Podrobný popis

Popis produktu, zpravidla se na e-shopu zobrazí v detailu produktu dole pod nadpisem Popis.

Fotogalerie a 360° fotogalerie

V této sekci můžete nahrávat k produktům obrázky. Více informací v článku Fotogalerie a v článku 360° fotografie.

Příznaky

Zde je možné přidávat k produktům příznaky a nastavovat data jejich platnosti. Více informací se dozvíte v článku Příznaky.

Doplňující informace

 • Značka: jméno výrobce. Můžete ho zobrazovat ve výpisu kategorie a v detailu produktu. Toto nastavení je důležité také pro vyhledávače zboží. Pro Google nákupy slouží jako jeden z klíčových identifikátorů produktu, pro Heureku je generován do rozšířeného feedu před název produktu. Více v Značky.
 • Dodavatel: slouží pro označení dodavatele produktu. Kolonka je určena pouze pro interní účely a filtrování v administraci, zákazníkům se nezobrazuje. Více v Dodavatelé.
 • Záruka: délka záruční lhůty. Informace se odesílá do vyhledávačů zboží. Více informací najdete v článku Záruční doby.
 • Druh položky: zvolte, jestli se jedná o nový produkt, sadu produktů, bazarový produkt nebo o službu. Tato informace se odesílá do vyhledávačů zboží.
 • Stav zboží: používá se pro upřesnění stavu bazarových produktů. Možné hodnoty jsou Rozbalené, Použité a Repasované. Kolonka je určená primárně pro vyhledávač Zboží.cz. Objeví se pouze v případě, že je jako Druh položky zvolen bazarový produkt.
 • Popis stavu: umožňuje podrobnější popis stavu bazarového zboží, nejedná se o podrobný popis produktu. Kolonka je určená primárně pro vyhledávač Zboží.cz. Objeví se pouze v případě, že je jako Druh položky zvolen bazarový produkt.
 • Viditelnost: viditelnost produktu. Pro produkty je možné zároveň nastavit skrývání cen (Nastavení → Produkty → Zobrazení). Nastavit je možné následující hodnoty:
  • Zobrazit produkt,
  • Skrýt produkt,
  • Zakázat objednání,
  • Zobrazit jen přihlášeným,
  • Zakázat objednání nepřihlášeným,
  • Nezobrazovat v navigaci e-shopu: produkt nebude dohledatelný v kategoriích ani přes fulltextové hledání. Na jeho detail je možné se dostat pouze zadáním jeho URL (například proklikem z vyhledávače) a je zakázáno jeho objednání. Jedná se o možnost, jak se při nedostupnosti produktu vyhnout chybě 404.
  • Zobrazit jen v pokladně: hodí se pokud máte produkty, které chcete prodávat pouze přes Pokladnu a nenabízet je v e-shopu.
 • Interní poznámka: slouží pouze pro interní účely. Propisuje se do exportu produktů a lze ji importovat. Na e-shopu ani v objednávkách se zákazníkům nezobrazuje.

Ceník

Nahoře v této záložce volíte, jestli se jedná o produkt s variantami nebo bez variant. V případě produktu s variantami nastavujte všechny ostatní hodnoty z této záložky přímo v detailu varianty. Detail otevřete kliknutím na název varianty.

Jak přidat na e-shop varianty produktu se dozvíte v článku Šablony variant.

Cena

 • Cena: prodejní cena produktu.
 • Standardní cena: měla být vyšší než cena prodejní. Na základě této ceny je možné zobrazit slevu v procentech (možnosti zobrazení lze najít v Nastavení → Produkty → Zobrazení).
  • Na základě evropské směrnice by pole mělo obsahovat nejnižší cenu, za kterou se zboží prodávalo předchozích 30 dní. Nemělo by tedy obsahovat cenu doporučenou výrobcem nebo běžnou cenu.
 • Nákupní cena: jedná se čistě o interní informaci, zákazníkům se nezobrazuje. Pokud ji vyplníte, bude se vám ve statistikách vypočítávat zisková marže.
  • Pokud zadáváte ceny včetně DPH, měla by takto být zadána i nákupní cena. Výběr DPH v detailu produktu je platný na všechny typy cen a pokud by nákupní cena jako jediná byla zadána bez DPH, došlo by ke zkreslení marže právě o jeho výši.
  • V případě sad je nákupní cena automaticky doplněna. Jedná se o součet nákupních cen jednotlivých produktů, které sada obsahuje. Automaticky vyplněnou hodnotu lze ručně přepsat.
 • Akční cena: po zvolené časové období se zobrazuje místo prodejní ceny. Více informací v článku Akční cena produktů.
 • DPH: volíte, jestli se cena u produktu bude nebo nebude zobrazovat s DPH a s jakou hodnotou. Více informací v článku Daně.
 • Měna: volíte měnu pro zobrazení ceny. Více informací v článku Měny.
 • Cenový koeficient: cena produktu se počítá vynásobením zadané ceny a koeficientu.
  • Pokud má být cena odpovídat hodnotě v poli Cena, je třeba vyplnit koeficient 1.
  • Cenový koeficient ovlivňuje pouze cenu, akční cena koeficientem ovlivněna není.
  • Přepočet koeficientem se projeví pouze na e-shopu pro zákazníky. V administraci je zobrazována cena odpovídající hodnotě v poli Cena.
 • Marže: vyjadřuje, jak velký podíl z konečné ceny produktu zůstane. Počítá se pomocí vzorce x=(prodejní cena-nákupní cena)/prodejní cena*100.
 • Kód produktu: unikátní identifikátor produktu nebo varianty. Kód nelze měnit, pokud na produktu nebo variantě existuje nevyřízený skladový nárok. V případě variant produktů najdete kód varianty na záložce Ceník po otevření detailu varianty na záložce Hlavní údaje.
 • Jednotka: informace pro zákazníky, jak jsou produkty baleny a kolik jednotek balení obsahuje více v článku Jednotky.

Měrná jednotka

Více informací o měrných jednotkách a jejich využití najdete v článku Měrné ceny.

Recyklační příspěvky

Více informací o recyklačních příspěvcích se dozvíte v článku Recyklační příspěvky.

Jiné ceníky

Další ceníky je možné přidávat, pokud máte aktivní doplněk Velkoobchod.

Slevy

V této sekci nastavujte slevy u jednotlivých produktů. Více informace o jednotlivých slevách najdete v článcích Slevové kupóny, Věrnostní slevy, Objemové slevy a Množstevní slevy.

Nastavení týkající se dopravy najdete v článku Doprava a platby.

OSS sazby

V případě, že je aktivní OSS režim (Nastavení →  Základní nastavení → Daně) je možné pro každou zemi určit pro jednotlivé produkty sazbu DPH dle země dodání. Více v Zvláštní daňové režimy OSS a Reverse charge.

Sklad

Zde je možné sledovat skladové zásoby na úrovní produktů. V případě variant je naleznete v detailu varianty v záložce Sklad.

Pro využití všech možností, které nabízí práce se sklady, je třeba mít aktivní doplněk Skladové hospodářství. Detailní informace najdete v článcích Skladové hospodářství, Skladové nároky a Více skladů

Logistika

Na záložce se nastavují parametry, které se týkají expedice produktu. Kromě váhy produktu je zde možné nastavit šířku, výšku a délku balení, ve kterém bude produkt expedován. Pole Objem se automaticky vypočítává ze zadaných rozměrů a má pouze informativní účel. 

Pro produkt nebo jeho varianty zde lze nastavit: 

 • Atypická doprava: pokud volbu zaškrtnete, produkt (i jeho varianty) se označí jako atypický. To využijte v případě, kdy má produkt atypickou velikost nebo hmotnost a chcete k němu přiřadit speciální způsob dopravy. Je-li aktivováno a košík obsahuje tento produkt, zobrazí se v košíku pouze dopravce, který je označen pro doručování atypických produktů. Více informací najdete v článku Doprava a platby.
 • Atypická platba: pokud volbu zaškrtnete, produkt (i jeho varianty) se označí jako atypický. To využijte v případě, kdy k produktu chcete přiřadit speciální způsob platby, např. když není známa konečná cena kvůli váze nebo možnému reverse charge atp. Je-li aktivováno a košík obsahuje tento produkt, zobrazí se v košíku pouze platba, která je označena pro placení atypických produktů. Více informací najdete v článku Doprava a platby.

Kategorie

Na této záložce vidíte, v jaké výchozí kategorii se produkt nachází. V podobě stromové struktury vidíte také, v jakých ostatních kategoriích je produkt umístěný. Obě uvedené informace zde můžete měnit. Více informací o kategoriích najdete v článcích Kategorie produktu a Zobrazení kategorie a detailu zboží.

Parametry

Popisné parametry

Parametry produktu, které chcete zobrazovat zákazníkům pro lepší popsání produktu. Neslouží pro filtrování.

Pokud pro popis používáte odborné nebo cizí výrazy (např. u elektroniky a speciálního zboží), můžete přidat vysvětlivku. Ta se zákazníkům zobrazí v podobě otazníku za názvem parametru. Po najetí myší se zákazníkovi objeví políčko s vysvětlivkou.

Parametry pro filtrování

Pokud pro jednotlivé produkty vyplníte parametry pro filtrování, umožníte zákazníkům lepší hledání zboží na e-shopu. Více informací v článku Parametrické filtry.

Další nastavení parametrů včetně jejich pořadí naleznete v Nastavení → Produkty → Parametry a příznaky na záložce Parametry.

Příplatkové parametry

Příplatkové parametry fungují jako konfigurátor produktu a umožní zákazníkovi si poskládat produkt podle jeho potřeb. Využít je lze i pro upselling (např. přidání prodloužené záruky, možnost dárkového balení nebo dalších služeb). Více informací najdete v článku Příplatkové parametry

Související

Na této záložce můžete přidávat věci související s daným produktem. Může se jednat i o jiné produkty, více informací najdete v článku Související a podobné produkty.

Můžete zde rovněž přidat dárek, provázaný pouze s tímto produktem (viz článek Dárky k objednávce a produktu).

Zálohy a doplňující produkty umožňují na produkt navázat vratnou zálohu. Využít je lze například pro zálohované skleněné láhve nebo zálohované PET lahve. Více najdete v nápovědě Zálohy a dodatkové produkty.

K produktu lze nahrát také soubory. To využijete, pokud chcete přidat k produktu manuál (např. PDF). Je možné nahrát i video (např. MP4)

V poslední sekci můžete odkázat na video. Lze odkázat pouze na video z YouTube (Vimeo a další nejsou podporovány).

Pokročilé

Obecné nastavení

 • Doplněk k názvu: doplněk se zobrazí za názvem produktu na e-shopu a přenese do Zboží.cz. Jednotlivé dárky budou přeneseny do feedů pro Heureka.cz a Zboží.cz. Více informací v článku Doplněk produktu a dárky.
 • Název v XML feedu: je-li políčko vyplněno, bude se do vyhledávačů zboží automaticky odesílat uvedený název místo názvu, který máte uveden na e-shopu. U produktů s variantami budou doplněny varianty. Do klasických feedů ho propisuje značka #NAME#. Propisuje se také do značek #PRODUCT# a #PRODUCTNAME#. Více informací v článku XML feedy.
 • V dalších dvou polích můžete nastavit tagy "title" a "description". Více informací v článku Základní SEO.
 • Externí ID: tato značka, resp. její hodnota, pomáhá spárovat varianty s konkrétním produktem při automatickém importu produktů. Při jejím použití odpadá nutnost v souboru XML uvádět vždy ostatní varianty. Políčko může obsahovat znaky 0–9 a A–Z. Mezi položkami automatických importů se nenachází – aktualizuje se vždy, pokud je v tomto políčku uvedena hodnota. Nenachází se rovněž v XML exportech ze Shoptetu.
 • Povolit Cofidis: povolí platbu pomocí služby Cofidis. Pro využití této možnosti je třeba mít aktivní doplněk Cofidis.
 • Povolit pro online platby: objednávku s tímto produktem je možné uhradit přes online platby.
 • Pro dospělé: příznak pro produkt, který je určen pouze pro dospělé. Typicky se jedná o erotické zboží. Do feedů srovnávačů zboží se pak vloží příslušná značka.

Párování kategorií

Umožňuje na úrovni produktu nastavit párovací kategorie pro jednotlivé vyhledávače zboží. Více v Heureka kategorie, Napojení na Zboží.cz, Google Nákupy a Glami.

Heureka nastavení

 • Heureka CPC: určuje maximální cenu za proklik, kterou jste pro produkt ochotni nabídnout. Více informací o tomto nastavení najdete v článku Nastavení Heureky a PPC.
 • Nezobrazovat v Heureka Marketplace: v případě, že volba bude aktivní, produkt nebude zobrazován v Heureka Marketplace.
 • Nezobrazovat na Heurece: pokud volbu aktivujete, produkt nebude zasílán do rozšířeného Heureka feedu, a tím na Heurece nabízen.

Zboží.cz nastavení

 • Maximální CPC: maximální cena za proklik v detailu produktu v Kč. Pokud si nastavíte maximální cenu za proklik, kterou jste ochotni pro danou položku v detailu zaplatit, Zboží.cz spočítá cenu prokliku nutnou k udržení na dané pozici (second-price). Použije-li zákazník řazení od nejlevnější nabídky, účtuje se pouze ceníková cena.
 • Maximální CPC (vyhledávání): maximální cena za proklik ve fulltextovém výsledku hledání (nezařazené nabídky) v Kč. Pokud si nastavíte maximální cenu za proklik, kterou jste ochotni pro danou položku ve fulltextu zaplatit, Zboží.cz spočítá cenu prokliku nutnou k udržení na dané pozici (second-price). Použije-li zákazník řazení od nejlevnější nabídky, účtuje se pouze ceníková cena.
 • Nezobrazovat: je-li zaškrtnuto, produkt nebude nabízen na Zboží.cz. Do feedu se odesílá značka VISIBILITY s hodnotou 0.

SizeID tabulka velikostí

Více informací o tomto nastavení najdete v článku SizeID.